Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 27.05.2022.

Kalender

Frogner menighet - slutten av mai og hele juni 2022

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.
 

  .
Torsdag 26. mai   Kristi himmelfartsdag
1. Sam. 2, 1-9 - En Gud som allting vet
eller Ap.gj. 1, 1-11 - Jesus tas opp til himmelen
Ef. 1, 17-23 Satte ham ved høyre hånd
Joh. 17, 1-5 - La din Sønn bli herliggjort


11.00
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse
i Bygdøy kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Vetle Halvorsen. Se salmene.
Søndag 29. mai   Søndag før pinse
Tekster:
Ap.gj. 24, 10-21 - Paulus' forsvarstale
1. Joh. 5, 6-12 - Ånden er sannheten
Joh. 16, 12-15 - Når sannhetens Ånd kommer
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Ofring til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Kirkekaffe.
Onsdag 1. juni 18.00-19.30 Konfirmantundervisning i kjellerlokalet i Frogner kirke. Tema: Rett og galt? Kristen etikk og moral. Kapellan Arne Slørdahl.
18.00-19.00 Foredrag i Kirkestuen. Tom Egil Hverven: Bønnens betydning i Jon Fosses septologi. Arr.: Olavsalterets venner.
Torsdag 2. juni 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Måltid og samtale etter gudstjenesten i kjelleren på kirkekontoret.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen ("småbarnssang"). Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter ca. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 3. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Lørdag 4. juni 13.00-15.00

Tur til HL-senteret på Bygdøy.

Servering av kaffe og vafler i kafeen fra kl. 13. Kl. 14: Presentasjon av HL-senteret og utstillingene. Til avslutning: et kulturelt innslag ved Ola B. Johannessen. Påmelding til miatonnessen29@gmail.com eller mobil 952 30 468.

Oppmøte: Hl-senteret kl. 13.
Buss nr. 30 til Bygdøyhus,  gå derfra til senteret. Arr.: Kulturutvalget.

Søndag 5. juni   Pinsedag
Tekster:
1. Mos. 11, 1-9 - Tårnet i Babel
Ap.gj. 2, 1-11 - Ånden blir gitt
eller Rom. 5, 1-5 - Guds kjærlighet utøst ved Ånden
Joh. 14, 23-29 - Løfte om Ånd og fred
11.00 Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Mandag 6. juni   2. pinsedag
Tekster:
2. Mos. 17, 1-7 - Vann av klippen
Ap.gj. 15, 1-11 - Apostelmøtet om folkeslagene
Joh. 7, 37-39 - Elver av levende vann
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
Oslo domkirke: Felles gudstjeneste for menighetene i Oslo domprosti. Vikarierende domkirkeprest Christian Kringstad Kielland (ordineres som prest 19. juni). Sangere fra Oslo Domkir, Vivianne Sydnes, dirigent. Domkantor Marcus André Berg, orgel.
Tirsdag 7. juni 17.00 Tirsdagssalong i Kirkestuen. Tidl. biskop Laila Riksaasen Dahl: "Forsonet med livet". Musikk: Madelene Berg, fiolin. Enkel servering, utlodning og andakt. Ta kontakt med kirkekontoret om du trenger skyss. Arr.: Diakoniutvalget.
Onsdag 8. juni 18.00-19.30  Kreativt gudstjenesteverksted i Kirkestuen for konfirmantene: Vi planlegger samtalegudstjenesten. Kapellan Arne Slørdahl.
Torsdag 9. juni 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Jardar Seim. Måltid og samtale etter gudstjenesten i kjelleren på kirkekontoret.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen ("småbarnssang"). Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter ca. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 10. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-21.00 Fredagsheng i ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. (Felles for Bygdøy og Frogner menigheter.)
Søndag 12. juni   Treenighetssøndag
Tekster:
Jes. 6, 1-8 - Gud kaller Jesaja (se framstilling i et av Per Vigelands glassmalerier i kirken)
Ap.gj. 17, 22-34 - Han gir liv og ånde til alle
Luk. 24, 45-48 - Tilgivelse for folkeslagene
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile. Kirkekaffe.
Torsdag 16. juni 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Måltid og samtale etter gudstjenesten i kjelleren på kirkekontoret.
18.00 Frogner menighetsråd har møte
Søndag 19. juni   2. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Esek. 36, 25-29a - Renselse og et nytt hjerte
Rom. 6, 3-8 - Forenet med Kristus i dåpen
Joh. 3, 1-13 - Jesus og Nikodemus
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Søndag 26. juni   3. søndag i treenighetstiden
1. Sam. 1, 9-18 - Jeg vil gi min sønn til Herren
1. Joh. 3, 1-3 - Vi får kalles Guds barn
Mark. 10, 13-16 - Jesus og barna
  11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter (likt delt).