Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 02.12.2022.

Kalender

Frogner menighet - desember 2022 (og begynnelsen av januar 2023)

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.
 

 
Torsdag 1. desember 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Arne Slørdahl. Organistvikar Alf Knutsen. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen ("småbarnssang"). Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter ca. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
20.00 Julekonsert i kirken med Nidarosdomens guttekor. Dirigent Bjørn Moe. Les mer.
Fredag 2. desember 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-21.00 Fredagsklubb i ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. (Felles for Bygdøy og Frogner menigheter.)
Lørdag 3. desember 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue:

 "Asbjørnsen og Moe - eventyrbrødre i strid og samarbeid" ved museumsleder Erik Henning Edvardsen. Inngang kr. 100. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.

Søndag 4. desember 2. søndag i adventstiden
Tekster:
Salme 33, 18-22 - Han kan fri dem fra døden
Hebr. 6, 13-19a - Et fast anker for sjelen
Joh. 14, 1-4 - Jeg vil ta dere til meg
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organistvikar Knut Kirkesæther. Se salmene. Ofring til Institutt for sjelesorg (Modum Bad). Kirkekaffe i Kirkestuen. Sang på kirketrappa av Frogner Singers etter gudstjenesten.
18.00 Adventskonsert i kirken. Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg. Les mer.
Onsdag 7. desember 17.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Se innkalling med forslag til dagsorden og saksdokumenter til noen av sakene. (Møtet er åpent for publikum.)
18.00 Konsert i kirken. "Desemberstemninger" - Ole Edvard Antonsen. Les mer.
Torsdag 8. desember 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Tidl. prost Arne Sand. Organistvikar Alf Knutsen. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen ("småbarnssang") - juleavslutning. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 9. desember 11.00 Babysang i Frogner kirkestue - juleavslutning. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Søndag 11. desember   3. søndag i adventstiden
Tekster:
Jes. 35, 1-10 - Den hellige vei
1. Kor. 3, 18-23 - Denne verdens visdom
Matt. 11, 2-11 Jesus og Johannes
11.00 Høymesse. Sokneprest Arne Slørdahl. Nestkommanderende i Forsvarets tro- og livssynskorps Nils Terje Lunde (preken). Organistvikar Knut Kirkesæther. Se salmene. Ofring til Militært kristent fellesskap. Kirkekaffe.
15.00-15.45 Luciasamling og krybbevandring i kirken. To-åringer spesielt invitert.
Mandag 12. desember 18.00 Julekonsert i kirken. Helene Bøksle. Les mer.
Tirsdag 13. november 17.00 Tirsdagssalong i Kirkestuen. "Musikk og lyrikk - julens salmer, sanger og dikt" ved Diakoniutvalgets medlemmer. Håvard Ringsevjen akkompagnerer på klaver. Enkel servering, utlodning og andakt. Ta kontakt med kirkekontoret om du trenger skyss. Arr.: Diakoniutvalget15
20.00 Julekonsert i kirken: "Vår sjeleskatt". Koret Mosaic. Les mer.
Torsdag 15. desember 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organistvikar Jardar Seim. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
Lørdag 17. desember 18.00 Konsert i kirken. Cæciliaforeningen med orkester og solister framfører Juleoratoriet av J.S. Bach. Dirigent: Steffen Kammler. Les mer.(Også 18. desember.)
Søndag 18 desember   4. søndag i adventstiden
Tekster:
Rut 4, 13-17 - Rut blir stammor til David
Rom. 15, 8-13 - Isais rotskudd
Luk. 1, 46-55 - Marias lovsang
11.00 Høymesse. Tidl. domprost Øystein Bjørdal. Organistvikar Jardar Seim. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Sang på kirketrappa av Frogner Singers etter kirkekaffen.  (Gudstjenesten er felles med Bygdøy menighet.)
18.00 Konsert i kirken: Cæciliaforeningen med solister og orkester framfører Juleoratoriet av J. S. Bach. Dirigent: Steffen Kammler. Les mer. (Også 17. desember.)
Mandag 19. desember 21.00 Konsert i kirken. "Vår jul" - Christian Ingebrigtsen m.fl. Les mer.
Tirsdag 20. desember 10.30 Julegudstjeneste for barnehagene. Sokneprest Arne Slørdahl. Organistvikar Ludvig Lohne-Otterstad.
12.00 Julegudstjeneste for Ruseløkka skole. Sokneprest Arne Slørdahl. Organistvikar Ludvig Lohne-Otterstad.
Lørdag 24. desember 14.00 Julaftengudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organistvikar Svein Amund Skara. Atle Tømmervik, trompet. Ofring til Kirkens Nødhjelp og menighetens barne- og ungdomsarbeid.
16.00 Julaftengudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organistvikar Svein Amund Skara. Atle Tømmervik, trompet. Sammensatt kor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Ofring til Kirkens Nødhjelp og menighetens barne- og ungdomsarbeid.
17.00-18.00 Klokkene i Frogner kirke ringer julen inn.
Søndag 25. desember   Juledag
Tekster:
Ordspr. 8, 1-2 og 22-31 - Visdommen og bygningsmannen
Hebr. 1, 1-6 - Utstrålingen av Guds herlighet
Joh. 1, 1-14 - Ordet ble menneske
10.00 Kiming med klokkene i Frogner kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organistvikar Svein Amund Skara. Trompet: Jonas Haltia. Ofring til Kirkens bymisjon.
Mandag 26. desember   2. juledag / Stefanusdag
Tekster:
Jer. 31, 15-17 - Det lyder et klagerop i Rama
Apg. 7, 52-60 - Stefanus blir steinet
Matt. 2, 16-23 - Barnemordet og veien til Nasaret
11.00 Høymesse. Tidl. domprost Øystein Bjørdal. Organistvikar Svein Amund Skara. Ofring til Stefanusalliansen. Kirkekaffe. (Gudstjenesten er felles med Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg menigheter.)
Lørdag 31. desember   Nyttårsaften
Tekster:
Fork. 3, 1-2 og 4-7 og 11a - Alt har sin tid
1. Pet. 1, 22-25 - Herrens ord varer til evig tid
Luk. 13, 6-9 - Fikentreet som ikke bar frukt
- Ingen midnattsmesse i Frogner kirke.
Søndag 1. januar 2023   Nyttårsdag / Jesu navnedag
Tekster:
4. Mos. 6, 22-27 - Velsignelsen
Fil. 2, 5-11 - Navnet over alle navn
Luk. 2, 21 - Han fikk navnet Jesus
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organistvikar Per Karang.
Fredag 6. januar 18.00 Hellige tre kongers fest i Frogner Menighets Hus, Schafteløkken. Julesanger, enkel servering og gang rundt juletreet. Frogner Singers, dirigent: Espen Selvik.