Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 08.06.2023.

Kalender

Frogner menighet - juni 2023

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. 

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.
 

 
Torsdag 1. juni 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Prest: Eirik Rice Mills. Orgel: Bjørn Kleppe. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen ("småbarnssang"). Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter ca. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 2. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-21.00 Fredagsklubb i ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. (Felles for Bygdøy og Frogner menigheter.)
Fredag 2. - søndag 4. juni   Konfirmantleir på Skogstad leirsted på Eina. Tema: "Sunt og sant" (refleksjoner om rus og seksualitet). Hvem er JEG? (selvbildet)
Søndag 4. juni   Treenighetssøndag
Tekster:
5. Mos. 6, 4-9 - Du skal elske Herren, din Gud
1. Pet. 2, 4-10 - Forkynne hans storverk
Matt. 28, 16-20 - Misjonsbefalingen
11.00 Høymesse. Prest: Fredrik Saxegaard. Orgel: Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Stiftelsen Kirkens fengselsarbeid. Kirkekaffe.
Mandag 5. juni 18.00 Frogner menighetsråd har møte på menighetskontoret. Se innkalling med forslag til dagsorden, og saksdokumenter til noen av sakene. Møtet er som vanlig åpent for publikum.
Torsdag 8. juni 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Prest: Margunn Sandal. Orgel: Jardar Seim. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen ("småbarnssang"). Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter ca. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 9. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Søndag 11. juni   2. søndag i treenighetstiden 
Tekster:
2. Mos. 14, 15-22 - Sivsjø-underet
Titus 3, 4-7 - Det bad som gjenføder
Matt. 3, 11-12 - Johannesdåp og dåp med Ånden
11.00 Høymesse. Prest: Margunn Sandal. Preken: Turid Njølstad (prestestudent). Orgel: Jardar Seim. Se salmene. Ofring til menighetens arbeid. 
Tirsdag 13. juni 17.00 Tirsdagssalong i Kirkestuen. "Stillhet, ensomhet og livshåp". Aud Irene Svartvasmo, sykehusprest på Diakonhjemmet, deler refleksjoner om temaet. Enkel servering, utlodning og andakt. Ta kontakt med kirkekontoret om du trenger skyss. Arr.: Diakoniutvalget.
Onsdag 14. juni 18.00-19.30 For konfirmantene: Kreativt gudstjenesteverksted i Frogner kirkestue. Vi planlegger samtalegudstjenesten.
Torsdag 15. juni 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Prest: Margunn Sandal. Orgel: Bjørn Kleppe. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
Søndag 18. juni   3. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 25, 6-9 - Herrens gjestebud
Åp. 19, 5-9 - Salige er de som er innbudt
Luk. 14, 15-24 - Det store gjestebudet
11.00 Høymesse. Prest: Arne Slørdahl. Orgel: Bjørn Kleppe. Ofring til KIA Norge (Kristent interkulturelt arbeid). Kirkekaffe.
Torsdag 22. juni
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirks kapell. Prest: Arne Slørdahl. Orgel: Bjørn Kleppe. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
Søndag 25. juni   4. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 25, 27-34 - Esau selger førstefødselsretten
1. Kor. 9, 24-27 - Jeg løper for å vinne
Mark. 10, 17-27 - Jesus og den rike mannen
11.00 Høymesse. Prest: Arne Slørdahl. Orgel: Bjørn Kleppe. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter (delt likt). Gudstjenesten er felles for de to menighetene.