Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 01.10.2022.

Kalender

Frogner menighet - oktober 2022

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.
 

 
Søndag 2. oktober   17. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Esek. 37, 1-5 og 10-14 - De døde ben blir levende
Fil. 1, 20-26 - Jeg er trukket til begge sider
Mark. 5, 35-43 - Jesus vekker opp Jairus' datter
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Bygdøy og Frogner menigheter:
Avskjedsgudstjeneste for Rut Ugland (høymesse) i Bygdøy kirke. Sokneprest Rut Ugland, de to menighetenes øvrige prester, domprost Anne-May Grasaas. Organist Vetle Seland Halvorsen. Oslo damekor, dirigent Marianne Husby Bergh. Kirkekaffe på Fredriksborg.
Mandag 3. oktober 18.00 Møte i Frogner menighetsråd i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Se innkalling med forslag til dagsorden, og sakspapirer til noen av sakene (48 og 51). Møtet er som vanlig åpent for publikum (unntatt i en sak som er unntatt offentlighet).
Torsdag 6. oktober 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Jardar Seim. Måltid og samtale etter gudstjenesten i kjelleren på kirkekontoret.
Søndag 9. oktober   18. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 38, 10-16 - Herre, du ser hva min lengsel er
1. Joh. 4, 11-16 - Gud er kjærlighet
Mark. 1, 40-45 - Den spedalske mannen
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til VAKE (Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep). Kirkekaffe.
19.00 Orgelkonsert i kirken. Martin Baker, England. Åpningskonsert i Oslo orgelfestival 2022. Les mer.
Tirsdag 11. oktober 17.00 Tirsdagssalong i Kirkestuen. "Musikk og lyrikk" ved Anne-Grethe Dolva og Yvonne Andersen. Musikalsk innslag ved Julie Ye, klaver. Enkel servering, utlodning og andakt. Ta kontakt med kirkekontoret om du trenger skyss. Arr.: Diakoniutvalget.
Torsdag 13. oktober 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Diakoniprest Yvonne Andersen. Vikarorganist Jardar Seim. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen ("småbarnssang"). Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter ca. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline emanuelsen. Les mer.
Fredag 14. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-21.00 Fredagsklubb i ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. (Felles for Bygdøy og Frogner menigheter.)
Lørdag 15. oktober 15.00 Bokbad i Frogner kirkestue. Lars Saabye Christensen i samtale med Mia Tønnessen. Entré kr. 100. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 16. oktober   19. søndag i treenighetstiden
Tekster:

1. Sam. 3, 1-11 - Herren kaller Samuel
1. Kor. 9, 19-23 - Alt gjør jeg for evangeliet
Luk. 9, 57-62 - Jesus krever alt
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Torsdag 20. oktober 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Prest Øyvind Kvarstein. Organist Bjørn Kleppe. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen ("småbarnssang"). Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter ca. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline emanuelsen. Les mer.
Fredag 21. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Søndag 23, oktober   20. søndag i treenighetstiden
Tekster:

Rut 2, 8-11 - Boas og Rut
Ef. 6, 1-4 - Oppdragelse etter Herrens vilje
Matt. 18, 1-11 - De små har sine engler hos Gud
11.00 Høymesse - Diakoniens dag. Diakoniprest Yvonne Andersen. Organist Bjørn Kleppe. Frogner Singers, dirigent Espen Selvik. Ofring til TV-aksjonen 2022.
Torsdag 27. oktober 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
17.00 "Messe og mat". Tema: Er det trygt å bo på Frogner?
Enkel nattverdliturgi i kirken. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim.
17.30 Samling i Frogner kirkestue. Refleksjoner ved politiinspektør Arne Solberg, Majorstuen politistasjon: Er det trygt å bo på Frogner?
Fredag 28. oktober 18.00-21.00 Fredagsheng i ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. (Felles for Bygdøy og Frogner menigheter.)
Søndag 30. oktober   Bots- og bønnedag
Tekster:

Mika 7, 18-19 - Du skal kaste våre synder i havet
2. Kor. 13, 5-8 - Ransak dere selv
Luk. 15, 11-32 - Den bortkomne og hans bror
11.00 Bots- og bønnedagsgudstjeneste med allment skriftemål. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
18.00 Konsert i kirken. Cæciliaforeningen med solister og orkester framfører "Messias" av Georg Friedrich Händel. Dirigent: Steffen Kammler. Les mer.