Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 03.02.2023.

Kalender

Frogner menighet - februar 2023

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. 

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.
 

 
Onsdag 1. februar 18.00-19.30 Konfirmantundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Hva er Bibelen? Forfattere, alder, oppbygning, innhold, hvordan finne frem.
Torsdag 2. februar 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kyndelsmesse. Prest: Eirik Rice Mills. Orgel: Bjørn Kleppe. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
17.30 Teaterforestilling i Frogner kirke. "Kirkerottene og Viggo i tårnet." For barn i barnehagealder. Les mer om kirkerottene hos IKO (Kirkelig pedagogisk senter).
18.00-21.00 Fredagsklubb i ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. (Felles for Bygdøy og Frogner menigheter.)
Søndag 5. februar   Såmannssøndag
Tekster:
Jes. 55, 8-13 - Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr. 4, 12-13 - Guds ord er levende
Lukas 8, 4-15 - Såmannen og jordsmonnet
11.00 Høymesse. Prest: Arne Slørdahl. Orgel: Bjørn Kleppe. Se salmene. Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler. Ofring til Det Norske Bibelselskap. Kirkekaffe.
Mandag 6. februar 18.00 Frogner menighetsråd har møte på kirkekontoret (Frogner kirke). Møtet er som vanlig åpent for publikum.
Onsdag 8. februar 18.45-20.00 Karneval på Fredriksborg menighetshus på Bygdøy - for dem som er født i 2014 (og eldre barn).
Torsdag 9. februar 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Prest: Arne Sand. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen ("småbarnssang"). Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter ca. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 10. februar 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-21.00 Fredagsheng i ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. (Felles for Bygdøy og Frogner menigheter.)
Søndag 12. februar   Kristi forklarelsesdag
Tekster:
5. Mos. 18, 15-18 - En profet som deg
Åp. 1, 9-18 - Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt. 17, 1-9 - Disiplene får se Jesu herlighet
11.00 Høymesse. Prest: Margunn Sandal. Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Tirsdag 14. februar 17.00 Tirsdagssalong i Kirkestuen. "Ikoner - et vindu mot evigheten" ved ikonmaler Svein Aasmundtveit. Enkel servering, utlodning og andakt. Ta kontakt med kirkekontoret om du trenger skyss. Arr.: Diakoniutvalget.
Onsdag 15. februar 18.00-19.30 Konfirmantundervisning i Kirkestuen. Tema: Hvor kommer vi fra? Vitenskap og/eller gudstro? Forholdet til naturen.
Torsdag 16. februar 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Prest: Arne Slørdahl. Etter gudstjenesten måltid og samtale i kirkekontorets underetasje.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen ("småbarnssang"). Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter ca. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 18. februar 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue. Professor em. Notto Thelle: "Karl Ludvig Reichelt - misjonær mellom øst og vest".
Arr:: Ordo Crucis og Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 19. februar   Fastelavnssøndag
Tekster:
Høys. 8, 6-7 - Kjærligheten er sterk som døden
1. Kor. 13, 1-7 - Kjærlighetens vei
Joh. 17, 20-26 - Så kjærligheten kan være i dem
11.00 Høymesse. Prest: Arne Slørdahl. Ofring til  Kirkens bymisjon. Kirkekaffe.
Onsdag 22. februar   Askeonsdag
Tekster:

Joel 2, 12-13 - Vend om, for Gud er nådig
1. Pet. 3,18 - 4,2 - Dåpen og det nye livet
Matt. 6, 1-6 og 16-18 - Gaver, bønn og faste
Torsdag 23. februar 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirkes kapell. Prest: Margunn Sandal. Preken: Turid Njølstad (student).
ca. 17.45 Enkelt måltid i Kirkestuen ("Messe og mat")
Søndag 26. februar   1. søndag i fastetiden
Tekster:
1. Mos. 2, 8-9 og 3, 1-8 - Syndefallet
Jak. 1, 12-16 - Gud frister ingen
Matt. 4, 1-11 - Jesus blir fristet
11.00 Høymesse. Prest: Eirik Rice Mills. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.