Frogner kirke  
Til åpningssiden
med hovedmeny
     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2016/17
 
  2017/18 
 
  2018/19
 
  2019/20
 
  2020/21
  
  2021/22 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.

Kirkeåret 2022/23 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013". Den vannrette streken markerer før og etter prekenen. (Forbehold om forandringer.)


14. søndag i treenighetstiden - 3. september 2023

 

 


13. søndag i treenighetstiden - 27. august 2023

 

 


12. søndag i treenighetstiden - 20. august 2023

311  Kom, tilbe med fryd
488  Ingen er så trygg i fare
950  Herren er min hyrde
322  Stor er din trofasthet
620  Hellige mysterium
409  I dine hender, Fader blid
 

 


11. søndag i treenighetstiden - 13. august 2023

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

342  Amazing grace
488  Ingen er så trygg i fare
345  Å, kor djup er Herrens nåde
316  Nu vill jag sjunga om moders-vingen
618  Vi er et folk på vandring
819  Bred dina vida vingar
 

 


10. søndag i treenighetstiden - 6. august 2023

401  Gud er nådig
376  Jag kan icke räkna dem alla
734  Guds kjærleik er som stranda og som graset
610  Du opnar, vår evige Fader
416  Du Far og Herre, du som rår

 


9. søndag i treenighetstiden - 30. juli 2023

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
456  Det er godt å være stille
319  Lær meg å kjenne dine veie
323  Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera
430  Alltid hos deg, min Gud
459  Gud er din hvile, Kristus din styrke
328  Min hyrding er vår Herre Gud

 


8. søndag i treenighetstiden - 23. juli 2023

715  Gud, du er rik!
488  Ingen er så trygg i fare
713  Intet er vårt
666  Å leva, det er å elska
604  Jesus, livets sol og glede
482  Deg å få skode er sæla å nå

 


7. søndag i treenighetstiden - 16. juli 2023

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

308  Nå la oss takke Gud
349  Du som freden meg forkynner
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
316  Nu vill jag sjunga om moders-vingen
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
361  Tett ved sida mi går Jesus
 

 


6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen - 9. juli 2023

845  Så grønn en drakt, så rik en duft
663  Herre, du kalte disipler
349  Du som freden meg forkynner
612  Vårt sinn er fylt med glede
520  Gå gjennom byens lange, rette gater
 

 


5. søndag i treenighetstiden - 2. juli 2023

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

801  Nå er det morgen
590  En stor og mektig gave
418  Jesus, du er den himmelveg (vers 1-3)
418  Jesus, du er den himmelveg (vers 4-5)
571  Gud, la ditt ord i nåde lykkes
615  Vi bærer mange med oss
254  For solglans over land og hav

 


4. søndag i treenighetstiden - 25. juni 2023

795  I østen stiger solen opp
590  En stor og mektig gave
434  Det er navnet ditt jeg roper
678  Vi rekker våre hender frem
222  Kristus, konge, du regjerer

 


3. søndag i treenighetstiden - 18. juni 2023

801  Nå er det morgen
588  Vi samles til dåp
703  Å, for djup i Jesu kjærleik
415  Alltid freidig når du går
383  Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
 

 


2. søndag i treenighetstiden - 11. juni 2023

841  Den blomstertid nå kommer
582  Milde Jesus, dine hender
345  Å, for djup er Herrens nåde
737  Herre, du vandrer forsoningens vei
608  Når vi deler det brød som du oss gir
482  Deg å få skode er sæla å nå

 


Treenighetssøndag - 4. juni 2023

240  Måne og sol, skyer og vind
586  Fylt av glede over livets under
457  Bare i håp til Gud
103  Det finnes en dyrebar rose
601  Som korn fra vide åkrer
695  Rop det ut med hjertets jubel

 


Pinsedag - 28. mai 2023

299  Store Gud, vi lover deg
591  Det skjer et under i verden
233  Kjærlighet er lysets kilde
232  I all sin glans nu stråler solen
604  Jesus, livets sol og glede
845  Så grønn en drakt, så rik en duft

 


ndag før pinse - 21. mai 2023

547  Syng for Herren, hele verden
591  Det skjer et under i verden
572  Herre, samle nå oss alle
236  Det skal ei skje ved kraft og makt
604  Jesus, livets sol og glede
687  Nå lovsyng Herrens navn
 


6. søndag i påsketiden - 14. mai 2023

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
331  Du lyser din fred over barnet
296  Himlen blåner for vårt øye
271  Solrenning sæle
757  Gud signe vårt dyre fedreland

 


5. søndag i påsketiden - 7. mai 2023

844  No livnar det i lundar
240  Måne og sol, skyer og vind
582  Milde Jesus, dine hender
781  Hvem har skapt alle blomstene
731  Jeg folder mine hender små
197  Deg være ære

 


4. søndag i påsketiden - 30. april 2023

371  Om alle mine lemmer var fylt av bare sang
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
314  Alt står i Guds faderhånd
325  Som når et barn kommer hjem om kvelden
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus
536  Guds menighet er jordens største under


3. søndag i påsketiden - 23. april 2023

309  Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære
331  Du lyser din fred over barnet
328  Min hyrding er vår Herre Gud
618  Vi er et folk på vandring
194  Jesus lever, graven brast

 


2. søndag i påsketiden - 16. april 2023

189  Guds kyrkje, syng kring vide jord
590  En stor og mektig gave
202  Syng det ut med gleda
212  Å, gledesfylte stund
620  Hellige mysterium
199  Å salige stund uten like
 


skedag - 9. april 2023

195  Krist stod opp av døde
196  Påskemorgen slukker sorgen
190  Som den gylne sol frembryter
209  Døden må vike for Gudsrikets krefter
979  Den nikenske trosbekjennelsen
207  Livet vant, dets navn er Jesus
197  Deg være ære, Herre over dødens makt
199  Å salige stund uten like
 


Langfredag - 7. april 2023

170  Når krossen underfull eg ser
166  O hode, høyt forhånet (vers 1-2, 3-4, 5-7)
980  Litaniet
173  Hill deg, Frelser og forsoner

 


Skjærtorsdag - 6. april 2023

153  Til Lammets måltid får vi gå
117  Se, vi går opp til Jerusalem
980  Litaniet
205  Kornet har sin vila

 


Palmesøndag - 2. april 2023

 14  Gå, Sion, din konge i møte
 23  Hosianna, Davids sønn!
 16  Konge er du visst (vers 1-3)
 16  Konge er du visst (vers 4-5)
141  Han gikk den tunge veien
980  Litaniet
153  Til Lammets måltid får vi gå
117  Se, vi går opp til Jerusalem
 


Maria budskapsdag - 26. mars 2023

547  Syng for Herren, hele verden!
591  Det skjer et under i verden
 33  Det hev ei rose sprunge
131  Vi synger med Maria
602  Lat kvar jordisk skapning teia
344  O Jesus, åpne du mitt øye

 

 


4. søndag i fastetiden - 19. mars 2023

117  Se, vi går opp til Jerusalem
579  Kristus kom med vann og blod
570  Dype, stille, sterke, milde guddomsord
478  Vær sterk, min sjel, i denne tid
980  Litaniet
162  Såkorn som dør i jorden
345  Å, kor djup er Herrens nåde
 

 


3. søndag i fastetiden - 12. mars 2023

801  Nå er det morgen, tåkene letter
240  Måne og sol, skyer og vind
582  Milde Jesus, dine hender
292  Den prektigkledde sommerfugl
731  Jeg folder mine hender små
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
  


2. søndag i fastetiden - 5. mars 2023

117  Se, vi går opp til Jerusalem
586  Fylt av glede over livets under
471  Nærmere deg, min Gud (vers 1-3)
471  Nærmere deg, min Gud (vers 4-5)
364  Så kom du da til sist, du var en fremmed
980  Litaniet
608  Når vi deler det brød som du oss gir
415  Alltid freidig når du går
 

 


1. søndag i fastetiden - 26. februar 2023

113  Ingen vinner frem til den evige ro
120  Du er Guds Sønn, den sterke!
319  Lær meg å kjenne dine veie
485  Jesus, Jesus, ham alene
980  Litaniet
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
108  Vår Gud han er så fast en borg
 


Fastelavnssøndag - 19. februar 2023

233  Kjærlighet er lysets kilde
582  Milde Jesus, dine hender
345  Å, kor djup er Herrens nåde
527  Kristne, la oss søke sammen
601  Som korn fra vide åkrer
532  Guds kirkes grunnvoll ene

 


Kristi forklarelsesdag - 12. februar 2023

101  Kristus er verdens lys
103  Det finnes en dyrebar rose
 95  Herligste Jesus
 77  Du Ord frå alle æver
 

 


mannssøndag - 5. februar 2023

311  Kom, tilbe med fryd
593  Her e det et lite barn som kommer
570  Dype, stille, sterke, milde guddomsord
162  Såkorn som dør i jorden
854  No stig vår song

 


4. søndag i åpenbaringstiden - 29. januar 2023

547  Syng for Herren, hele verden!
488  Ingen er så trygg i fare
738  Noen må våke i verdens natt
618  Vi er et folk på vandring
482  Deg å få skode er sæla å nå
 

 


3. søndag i åpenbaringstiden - 22. januar 2023

801  Morning has broken
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
104  I et skur ved Betlehem
608  Når vi deler det brød som du oss gir
284  O store Gud, når jeg i undring aner

 


2. søndag i åpenbaringstiden - 15. januar 2023

550  Dette er dagen som Herren har gjort
586  Fylt av glede over livets under
100  I dager og år skal vi vente
583  Anden over vatnet sveiv
611  Du ber oss til ditt alterbord
701  Så vide om land som sol mon gå
805  Du sanne lys, Treeining sæl
 

 


Kristi åpenbaringsdag - 8. januar 2023

 39  Høyr kor englar syng frå sky
591  Det skjer et under i verden
 92  Den store stjerna som steig i aust
602  Lat kvar jordisk skapning teia
101  Kristus er verdens lys
 

 


Nyttårsdag / Jesu navnedag - 1. januar 2023

835  Å, Gud vårt vern i farne år
 86  Navnet Jesus blekner aldri
 56  En krybbe var vuggen
434  Det er navnet ditt jeg roper

 


2. juledag / Stefanusdagen - 26. desember 2022

 36  Her kommer dine arme små
 72  Vem har tänt den stjärnan
422  Jesus, det eneste
 33  Det hev ei rose sprunge
 77  Du Ord frå alle æver

 


Juledag - 25. desember 2022

 49  Kim, alle klokker
 33  Det hev ei rose sprunge
 27b Et barn er født i Betlehem
 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok
 40  Å, kom nå med lovsang

 


Julaften - 24. desember 2022 - kl. 16.00

 47  Glade jul
 36  Her kommer dine arme små
 38  Mitt hjerte alltid vanker
 40  Å, kom nå med lovsang
 63  Det lyser i stille grender
 48  Deilig er jorden

 


Julaften - 24. desember 2022 kl. 14.00

 63  Det lyser i stille grender
 36  Her kommer dine arme små
 40  Å, kom nå med lovsang
 47  Glade jul
 48  Deilig er jorden

 


4. søndag i adventstiden - 18. desember 2022

 40  Å, kom nå med lovsang
 19  Nå tenner vi det første lys (vers 1-4)
586  Fylt av glede over livets under
 38  Mitt hjerte alltid vanker (vers 1-3 og 7-8)
129  Lovsangen toner
602  Lat kvar jordisk skapning teia
 55  Midt i hårdest vinter

 


3. søndag i adventstiden - 11. desember 2022

  9  Rydd vei for Herrens komme
 25  Tenn lys! (vers 1-3)
 10  Blomstre som en rosengård
 14  Gå, Sion, din konge i møte
 16  Konge er du visst
508  I den stille, klare morgen

 


2. søndag i adventstiden - 4. desember 2022

  2  Folkefrelsar, til oss kom
 25  Tenn lys! (vers 1-2)
586  Fylt av glede over livets under
489  Blott en dag, ett ögonblick i sänder
618  Vi er et folk på vandring
 24  Velsigna du dag over fjordan

 


1. søndag i adventstiden - 27. november 2022

  5  Gjør døren høy, gjør porten vid! (vers 1-3 og 6-8)
 25  Tenn lys! (vers 1)
240  Måne og sol, skyer og vind
593  Her e det et lite barn som kommer
731  Jeg folder mine hender små
 48  Deilig er jorden