Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

Salmer andre kirkeår:
 
Kirkeåret 2002/03
 
Kirkeåret 2003/04
 
Kirkeåret 2004/05
 
Kirkeåret 2005/06
 
Kirkeåret 2006/07
 
Kirkeåret 2007/08
 
Kirkeåret
2008/09
 
Kirkeåret 2009/10
 
Kirkeåret 2010/11
 
Kirkeåret 2011/12
 
Kirkeåret 2013/14
 
Kirkeåret 2014/15
 
Nåvær.
kirkeår

 
 Liturgien
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2012/13 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 1985".
Numre med 0 først er til "Salmer 1997".
Numre med F først er til "Forslag til ny norsk salmebok" (2008).


1. søndag i adventstiden - 2. desember
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1)
5 Gjør døren høy,gjør porten vid!
42 Her kommer, Jesus, dine små (vers 1-5 og 8)
12 Rydd vei for Herrens komme (vers 1-2)
12 Rydd vei for Herrens komme (vers 3-4)
13 Blomstre som en rosengård
19 Kom, konge, kom i morgenglans

2. søndag i adventstiden - 9. desember - høymesse kl. 11
26 Nå tenner vi det første lys (vers 1-2)
19 Kom, konge, kom i morgenglans
3 Å kom, å kom, Immanuel
0106 Vi er et folk på vandring
18 Underlege ting å sjå!
634 Lat kvar jordisk skapning teia
479 Deg å få skode er sæla å nå

2. søndag i adventstiden - 9. desember - dåpsgudstjeneste kl. 13
02 Tenn lys! Et lys skal brenne
487 Ingen er så trygg i fare
42 Her kommer, Jesus, dine små (vers 1, 6, 8)

3. søndag i adventstiden - 16. desember
12 Rydd vei for Herrens komme
02 Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-3)
13 Blomstre som en rosengård
402 Opna hjartans dør
20 Konge er du visst
3 Å kom, å kom, Immanuel
01 Gå, Sion, din konge i møte

4. søndag i adventstiden - 23. desember

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke 4. søndag i advent 2012.


Julaften - 24. desember kl. 14.00
60 Jeg er så glad hver julekveld (vers 1-3)
54 Glade jul, hellige jul!
29 Et barn er født i Betlehem
56 Deilig er jorden

Julaften - 24. desember kl. 16.00
54 Glade jul, hellige jul!
49 Å, kom nå med lovsang
29 Et barn er født i Betlehem
50 Høyr kor englar syng frå sky
60 Jeg er så glad hver julekveld
56 Deilig er jorden

Juledag - 25. desember
57 Kim, alle klokker
263 Vi lover, priser, tilber deg (vers 2-4 av "Alene Gud i himmerik" - som Gloria-ledd i liturgien)
59 Fra fjord og fjære
49 Å, kom nå med lovsang
72 Bryt ut i sang (vers 1)
31 Jeg synger julekvad
52 Det kimer nå til julefest
56 Deilig er jorden

Stefanusdag / 2. juledag - 26. desember
38 Det hev ei rose sprunge
45 Mitt hjerte alltid vanker (vers 1-2 og 7-8)
71 Vi ser deg, Herre Jesus
80 Du Ord frå alle æver
64 En krybbe var vuggen som ventet ham her
50 Høyr kor englar syng frå sky

Romjulssøndag (Søndag etter jul) - 30. desember
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.

Nyttårsdag - 1. januar 2013
757 Å, Gud, vårt vern i farne år
64 En krybbe var vuggen som ventet ham her
52 Det kimer nå til julefest, vers 5-7
86 Navnet Jesus blekner aldri
0261 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn
202 Lov Jesu namn og herredom

Kristi åpenbaringsdag - 6. januar 2013
93 Deilig er den himmel blå
92 Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
68 Nå vandrer fra hver en verdens krok
103 I dager og år skal vi vente
97 Jesus från Nasaret går här fram
98 Kristus er verdens lys

2. søndag i åpenbaringstiden - 13. januar 2013
308 Alt står i Guds faderhånd
487 Ingen er så trygg i fare
430 Kristus, konge, du regjerer
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
091 Takk at du tok mine byrder

3. søndag i åpenbaringstiden - 20. januar 2013
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
377 Kven kan seia ut den glede
0104 Sov, du lille, sov nå godt
505 Jesus skal rå så vidt som sol femner vår jord
642 Når vi deler det brød 
416 Alltid freidig når du går

Såmannssøndag - 27. januar 2013
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
032 Du er hellig, du er hel.
331 Kom, kom og hør et gledens ord
0230 Laudate, omnes gentes / Syng lovsang, hele jorden)
F223 Det er navnet ditt jeg roper

Kristi forklarelsesdag - 3. februar 2013
272 Hellig, hellig, hellig!
093 Det skjer et under i verden
99 Herligste Jesus, alle herrers Herre
100 Han stod med strålekransen (vers 1-5)
103 I dager og år skal vi vente
650 Jesus, livets sol og glede
479 Deg å få skode er sæla å nå

Fastelavnssøndag - 10. februar 2013
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
354 Milde Jesus, dine hender
601 Jesus, styr du mine tanker
943 Måne og sol, skyer og vind
642 Når vi deler det brød som du oss gir
187 Deg være ære. Herre over dødens makt!

1. søndag i fastetiden - 17. februar 2013
128 Se, vi går opp til Jerusalem
108 Ingen vinner frem til den evige ro
124 Klippe, du som brast for meg
951 Litaniet (Kyrie eleison)
138 Til Lammets måltid får vi gå
156 Velsignet vær, o Jesus Krist

2. søndag i fastetiden - 24. februar 2013
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
093 Det skjer et under i verden
331 Kom, kom og hør et gledens ord
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
714 Intet er vårt, alt er ditt
951 Litaniet (Kyrie eleison)
657 Vi bærer mange med oss
415 Du Far og Herre, du som rår

3. søndag i fastetiden - 3. mars 2013
416 Alltid freidig når du går
487 Ingen er så trygg i fare
312 Lær meg å kjenne dine veier
346 Han tek ikkje glansen av livet
951 Litaniet (Kyrie eleison)
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
128 Se, vi går opp til Jerusalem

4. søndag i fastetiden - 10. mars 2013
584 Jesus, Frelser, vi er her
695 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
024 Kornet har sin vila djupt i frusen jord
0106 Vi er et folk på vandring
951 Litaniet (Kyrie eleison)
652 Vårt sinn er fylt med glede
146 Såkorn som dør i jorden

Maria budskapsdag - 17. mars 2013
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
118 Alle kilder bryter frem i glede
F133 Mange barn rundt samme bord
725 Jeg folder mine hender små
0114 Dine løfter er mange

Palmesøndag - 24. mars 2013
867 Hosianna, Davids sønn!
0261 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn
120 Jesus, dine dype vunder
476 Vær sterk, min sjel, i denne tid
951 Litaniet (Kyrie eleison)
492 Salige visshet: Jesus er min!
128 Se, vi går opp til Jerusalem

Skjærtorsdag - 28. mars 2013
143 Jesu disipler, la oss sammen minnes
814 O bli hos meg! Nå er det aftentid.
634 Lat kvar jordisk skapning teia
951 Litaniet (Kyrie eleison)
816 Bred dina vida vingar

Langfredag - 29. mars 2013
128 Se, vi går opp til Jerusalem
150 O hode høyt forhånet, vers 1-2
150 O hode høyt forhånet, vers 3-5
150 O hode høyt forhånet, vers 6-7
059 Dyraste Jesus, deg vil eg elska
951 Litaniet (Kyrie eleison)
091 Takk at du tok mine byrder

Påskedag - 31. mars 2013
182 Krist stod opp av døde
618 Fylt av glede over livets under
920 Kristus er oppstanden
184 Påskemorgen slukker sorgen
196 Døden må vike for Gudsrikets krefter! (vers 1)
189 Å salige stund uten like
195 Livet vant, dets navn er Jesus
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!

2. påskedag - 1. april 2013
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste for fire menigheter i Fagerborg kirke.

2. søndag i påsketiden - 7. april 2013
187 Deg være ære, Herre over dødens makt!
093 Det skjer et under i verden
179 Jesus lever, graven brast!
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
195 Livet vant, dets navn er Jesus.
191 Han er oppstanden, Halleluja!

3. søndag i påsketiden - 14. april 2013
770 Morgenens lysning ild på himlen kaster
489 Kjære Guds barn, ver utan sorg!
349 Lyset skinner over jord!
720 Vår Far, vi må bekjenne
713 Del ditt brød med sulten bror
714 Intet er vårt. Alt er ditt.

4. søndag i påsketiden - 21. april 2013
765 No livnar det i lundar (vers 1-2, 11-12)
618 Fylt av glede over livets under
529 Om alle mine lemmer
194 Dine hender er fulle av blomster
652 Vårt sinn er fylt med glede
537 Guds kirkes grunnvoll ene

5. søndag i påsketiden - 28. april 2013
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
234 Jesus, du har brakt Guds rike nær
069 O Jesus, du som fyller alt i alle
164 Jeg vil prise min gjenløser
651 Du ber oss til ditt alterbord
479 Deg å få skode er sæla å nå

6. søndag i påsketiden - 5. mai 2013
416 Alltid freidig når du går
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
309 Jag kan icke räkna dem alla
303 Sørg du for meg, Fader kjær
634 Lat kvar jordisk skapning teia
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

Kristi himmelfartsdag - 9. mai 2013
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.

Forts. neste spalte.
 
Forts. fra første spalte.

Søndag før pinse - 12. mai 2013
763 Den blomstertid nå kommer
0114 Dine løfter er mange
529 Om alle mine lemmer
535 Vidunderligst av alt på jord
657 Vi bærer mange med oss
542 Guds menighet er jordens største under


Pinsedag - 19. mai 2013
222 I all sin glans nu stråler solen
943 Måne og sol, skyer og vind
027 Gå gjennom byens lange, rette gater
385 Kom, sannings Ande
208 Kom, Hellig Ånd med skapermakt (1. vers)
415 Du Far og Herre, du som rår
633 Som korn fra vide åkrer
219 Den signede dag, som nu vi ser

2. pinsedag - 20. mai 2013
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke.

Treenighetssøndag - 26. mai 2013
766 I denne fagre sumarstid
272 Hellig, hellig, Hellig!
0261 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn
F223 Det er navnet ditt jeg roper
234 Jesus, du har brakt Guds rike
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

2. søndag i treenighetstiden - 2. juni 2013
292 Store Gud, vi lover deg
093 Det skjer et under i verden
667 Vi er døypte til å vera
584 Jesus, Frelser, vi er her
223 Kjærlighet er lysets kilde
650 Jesus, livets sol og glede
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

3. søndag i treenighetstiden - 9. juni 2013
0127 Nå er det morgen, tåkene letter
093 Det skjer et under i verden
354 Milde Jesus, dine hender
943 Måne og sol, skyer og vind
725 Jeg folder mine hender små
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
4. søndag i treenighetstiden - 16. juni 2013
416 Alltid freidig når du går
093 Det skjer et under i verden
549 Guds ord, det er vårt arvegods
027 Gå gjennom byens lange, rette gater
0116 Du åpner døren for ditt rikes komme
493 Ein fin liten blome i skogen eg ser
492 Salige visshet: Jesus er min!

5. søndag i treenighetstiden - 23. juni 2013
041 Himlen blåner for vårt øye
453 Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera
537 Guds kirkes grunnvoll ene
332 Så vide om land som sol mon gå
055 Som når et barn kommer hjem om kvelden (solosang v/ Kristin Ugland)
733 Noen må våke i verdens natt
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft
6. søndag i treenighetstiden - 30. juni 2013
570 Syng for Herren, hele verden!
714 Intet er vårt. Alt er ditt.
414 Lei, milde ljos igjennom skoddeeim
418 Med Jesus vil eg fara
710 Vi rekker våre hender frem
525 Rop det ut med hjertets jubel
   

7. søndag i treenighetstiden - 7. juli 2013

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Bygdøy og Frogner menigheter.


8. søndag i treenighetstiden - 14. juli 2013
514 Reis deg, Guds menighet!
86 Navnet Jesus blekner aldri
711 Du viste oss veien til livet
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
652 Vårt sinn er fylt med glede
0136 Så grønn en drakt, så rik en duft

9. søndag i treenighetstiden - 21. juli 2013

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Bygdøy og Frogner menigheter.


10. søndag i treenighetstiden - 28. juli 2013
01 Gå, Sion, din konge i møte
0135 Sov godt, kjære lille, ligg rolig og stille.
0116 Du åpner døren for ditt rikes komme!
543 I tro under himmelens skyer
417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud
0261 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn
   
11. søndag i treenighetstiden - 4. august 2013
331 Kom, kom og hør et gledens ord
487 Ingen er så trygg i fare
415 Du Far og Herre, du som rår
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
642 Når vi deler det brød som du oss gir
430 Kristus, konge, du regjerer

12. søndag i treenighetstiden - 11. august 2013
770 Morgenens lysning ild på himlen kaster
725 Jeg folder mine hender små
710 Vi rekker våre hender frem
97 Jesus från Nasaret går här fram
728 Herre, du vandrer forsoningens vei
650 Jesus, livets sol og glede
416 Alltid freidig når du går

13. søndag i treenighetstiden - 18. august 2013
223 Kjærlighet er lysets kilde
487 Ingen er så trygg i fare
383 Jesus, lær du meg å bede
- [Jesus, din søte forening å smake - dans v/ Sigmund Hegstad]
642 Når vi deler det brød som du oss gir
611 Vi syng med takk og glede
   
14. søndag i treenighetstiden - 25. august 2013
040 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
620 Vi samles til dåp i din kirke på jord
- [korsang]
F223 Det er navnet ditt jeg roper
652 Vårt sinn er fylt med glede
766 I denne fagre sumarstid

15. søndag i treenighetstiden - 1. september 2013
0127 Nå er det morgen, tåkene letter.
698 Å leva, det er å elska
494 Å, for djup i Jesu kjærleik!
727 Guds kjærleik er som stranda og som graset
642 Når vi deler det brød som du oss gir
088 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

16. søndag i treenighetstiden - 8. september 2013
301 Lovsyng vår Herre
487 Ingen er så trygg i fare
537 Guds kirkes grunnvoll ene
027 Gå gjennom byens lange, rette gater
658 Vårt alterbord er dekket
490 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
   
17. søndag i treenighetstiden - 15. september 2013
268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
331 Kom, kom og hør et gledens ord
479 Deg å få skode er sæla å nå
740 Fagert er landet du oss gav

18. søndag i treenighetstiden - 22. september 2013
570 Syng for Herren, hele verden!
613 Å, la din Ånd nå med oss være
476 Vær sterk, min sjel, i denne tid
223 Kjærlighet er lysets kilde
709 Har vi sten i våre hender
651 Du ber oss til ditt alterbord
299 Nå la oss takke Gud

19. søndag i treenighetstiden - 29. september 2013
272 Hellig, hellig hellig!
612 Kristus kom med vann og blod
261 O store Gud vi lover deg (vers 1-6)
844 I himmelen, i himmelen (vers 1-5)
634 Lat kvar jordisk skapning teia
844 I himmelen, i himmelen (vers 6-8)

20. søndag i treenighetstiden - 6. oktober 2013
492 Salige visshet: Jesus er min!
733 Noen må våke i verdens natt
816 Bred dina vida vingar
064 Jeg vil prise min gjenløser
0161 Å Gud, hør vår bønn
657 Vi bærer mange med oss
858 Å, hvor salig å få vandre
(vers 1-3 kor, vers 4-5 kor og menighet)

21. søndag i treenighetstiden - 13. oktober 2013
943 Måne og sol, skyer og vind
- Herre, din jord bærer mat nok for alle
(Barnesalmeboka nr. 253)
725 Jeg folder mine hender små
871 La oss vandre i lyset

22. søndag i treenighetstiden - 20. oktober 2013
487 Ingen er så trygg i fare
093 Det skjer et under i verden
352 Jeg er tegnet i Guds hånd
0261 Jesus, det eneste, helligste, reneste navn
055 Som når et barn kommer hjem om kvelden
715 Himmelske Far, du har skapt oss
416 Alltid freidig når du går

Bots- og bønnedag - 27. oktober 2013
624 Dyp av nåde er hos deg
075 Midt i alt det meningsløse
951 Litaniet (Kyrie eleison)
091 Takk at du tok mine byrder

Allehelgensdag - 3. november 2013
497 Jeg er i Herrens hender
608 Så ta da mine hender
844 I himmelen, i himmelen
244 Den store, hvite flokk å se
863 Ja, engang mine øyne skal
   
25. søndag i treenighetstiden - 10. november 2013
320 Kom, tilbe med fryd
618 Fylt av glede over livets under
297 Min sjel, min sjel, lov Herren
331 Kom, kom og hør et gledens ord
301 Lovsyng vår Herre
656 Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
596 I dine hender, Fader blid

26. søndag i treenighetstiden - 17. november 2013
586 Lovsyng Herren! Han er nær!
093 Det skjer et under i verden
336 Å, kor djup er Herrens nåde
0114 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
651 Du ber oss til ditt alterbord
525 Rop det ut med hjertets jubel

Domssøndag / Kristi kongedag - 24. november 2013
98 Kristus er verdens lys
943 Måne og sol, skyer og vind
389 Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
633 Som korn fra vide åkrer
871 La oss vandre i lyset liksom Han er lys