Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
  Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.
 
 

Pekere

 • Den norske kirkes offisielle nettsted gir god oversikt over en lang rekke forhold i kirken.

  

 • Hele Bibelen på nett (Det norske bibelselskap). Med søkefunksjoner.
   
 • Harrison & Harrison bygde det nye orgelet i Frogner kirke (innviet 2018)
   
 • "Salmeboka minutt for minutt" - NRK TV 28.-30. nov. 2014 

  NRKs nettspiller kan man følge hele serien i repetisjon (inndelt i 33 deler). Man kan også søke opp framføringen av en spesiell salme ved å skrive salmenavn eller salmenummer i søkefeltet øverst i høyre hjørne på siden.


 • Oslo bispedømme (Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd)
   
 • Kirkene i Oslo (Kirkelig fellesråd i Oslo)
   
 • Bygdøy menighet. (sokn). Menigheten har felles prestetjeneste med Frogner, og Frogner menighetskontor betjener også Bygdøy menighet. Dessuten samarbeider menighetene om trosopplæring. For øvrig er de to menighetene (soknene) selvstendige enheter med hvert sitt menighetsråd.
   
 • Andre nabomenigheter:
  - Uranienborg menighet (sokn)
  - Skøyen menighet (sokn)
  - Domkirken sokn (med 2 kirker: Oslo domkirke og Trefoldighetskirken). Soknet ble gjenopprettet som eget sokn fra 1.1.2020, da det ble utskilt fra Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Resten av det tidligere soknet heter nå St. Hanshaugen sokn (med 2 kirker: Gamle Aker og Lovisenberg).
   
 • Kristeligt Dagblads religionsportal - både nyheter og bakgrunnsstoff (Danmark og internasjonalt, kristendom og andre religioner). Meget innholdsrik.
   
 • Det lutherske verdensforbund - bli kjent med lutherske kirker i andre land.
   
 • Svenska Kyrkan
   
 • Folkekirken (Danmark)
   
 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko /
  Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

   
 • Kirkenes Verdensråd - den største og mest omfattende samarbeidsorganisasjonen for kirker over hele verden. (Den romersk-katolske kirke er ikke med.)
   
 • Norges Kristne Råd er et samarbeidsforum for kirkesamfunn i Norge. (Her er også Den romersk-katolske kirke med.) Linker videre til forskjellige kirkesamfunn i Norge.
   
 • Kirkens Bymisjon, Oslo
   
 • Frelsesarméen i Norge
   
 • Kirkens SOS - en døgnåpen krisetjeneste. Tlf. 22 40 00 40. På hjemmesiden er det også muligheter for SOS-chat eller å sende melding.

 

 

 • IKO - Kirkelig pedagogisk senter
    
 • Nettkirken er et nettsted drevet av Sjømannskirken i samarbeid med Den norske kirke. Her kan du prate med nettprester og diakoner, tenne lys, be om forbønn, lese søndagens tekst og søndagstanker.
   
 • Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet (tidligere Den Norske Sjømannsmisjon)
   
 • Det Norske Misjonsselskap. NMS er Norges eldste misjonsorganisasjon, grunnlagt i 1842. Frogner menighet har i mange år hatt en nær tilknytning til og gitt bidrag til et NMS-prosjekt i Mali.
   
 • Norsk Luthersk Misjonssamband NLM er en annen stor misjonsorganisasjon.
   
 • Normisjon ble opprettet fra 2001 gjennom en sammenslåing av Det norske lutherske Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon.
   
 • Areopagos er en kristen organisasjon som arbeider med bl.a. livssynsdialog og religionsstudier. Fram til 2000 kjent som Buddhistmisjonen, grunnlagt av Karl Ludvig Reichelt. Fra starten av mer dialogrettet enn andre misjonsorganisasjoner.
   
 • Norges KFUK-KFUM er Norges største kristne ungdomsorganisasjon og har røtter tilbake til 1800-tallet.
   
 • KRIK - Kristen idrettskontakt er en nyere kristen ungdomsorganisasjon, grunnlagt 1981.

 

 • KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Blant annet om tariffer og avtaleverk, kirkebygg, kirkereform.
   
 • Kirkeloven (Lov om Den norske kirke) inneholder det lovmessige grunnlaget for Den norske kirke (også etter den prinsipielle selvstendiggjøringen av kirken i forhold til staten). Kirkeloven oppheves fra 1.1.2021 og erstattes av den nye trossamfunnsloven og Kirkeordning for Den norske kirke, vedtatt av Kirkemøtet 2019. Jfr. også Gravferdsloven og forskrifter til kirkeloven.
   
 • Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet er en av de sentrale forskriftene til kirkeloven.
   
 • Bydel Frogner
   
 •  Vårt Land er en kristen dagsavis som utkommer i Oslo. Første nummer kom i 1945. Verdidebatt.no er Vårt Lands diskusjonsforum.
   
 • Dagen er Norges eldste kristne dagsavis (første nummer i 1919) og utkommer i Bergen.
   
 • Gudstjenestelisten (gudstjenester i Oslo og en del andre kommuner).
   
 • Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) driver forskning om kirke, religion og livssyn i samfunnet. Opprinnelig var navnet Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO). Stiftelsen ble opprettet av Kirkerådet i 1993. Formålet var å gi Den norske kirke forskningsbasert viten om dens virksomhet ved å forske på kirke, religion og livssyn i samfunnet. Vedtektene er senere endret i mer allmenn retning. Skiftet til det nåværende navnet kom i 2014. 
   
 • Ordenen Ordo Crucis (Korsets orden) har ukentlige morgenmesser i Frogner kirkes kapell.
Til toppen