Åpningssiden med hovedmeny    Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 


Ansatte

Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.

     
De som arbeider i Frogner menighet, har ulike arbeidsgivere. Prestene har Oslo bispedømmeråd som arbeidsgiver. Menighetsforvalter, organist, kirketjener og trosopplæringsleder har Kirkelig fellesråd i Oslo som arbeidsgiver. Daglig leder for Schafteløkken og leder for barnehagen er ansatt av Frogner menighet.  Prestene, daglig leder og trosopplæringsleder har både Frogner og Bygdøy menigheter som sitt ansvarsområde, de øvrige bare Frogner.

 
 
 

Sokneprest i Frogner sokn (menighet) med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn)

Margunn Sandal

Tlf. 480 06 601

E-post: ms952 (at) kirken.no

 

Sokneprest i Bygdøy sokn (menighet) med tjenestested Bygdøy og Frogner menigheter (sokn)

Arne Øyvind Slørdahl

Tlf. 959 93 487

E-post: as466 (at) kirken.no

 

Prest i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn).
Fra 1. februar 2023:

Eirik Rice Mills
Tlf. 901 85 070

E-post: em846 (at) kirken.no

 

Organist og kantor
Bjørn Kleppe

(64 % stilling i Kirkelig fellesråd, i tillegg 12,68 % finansiert av menigheten)

Ansvarlig for det kirkemusikalske arbeid.

E-post: bk343 (at) kirken.no

Tlf. 900 47 462


Kirketjener

Et av de vesentligste innslagene i den bemanningsreformen som Kirkelig fellesråd i Oslo gjennomførte i 2011, var bortfallet av de lokale kirketjenerstillingene knyttet til hver kirke. Fram til 2008 hadde Frogner kirke en kirketjener i 80 % stillling. Da stillingsinnehaveren først fikk permisjon og senere sluttet, ble ingen etterfølger tilsatt - og deretter kom bemanningsreformen. De kirketjeneroppgavene som har vært knyttet til kirkebygget, skal nå ivaretas av et vaktmesterteam som skal ha ansvaret for alle kirkene i to prostier (Domprostiet og Vestre Aker prosti). De oppgavene som er knyttet direkte til søndagsgudstjenestene, ivaretas i en liten brøkstilling, for tiden delt på to personer.

 

Kirketjenere, hver med ansvar for ca. to gudstjenester i måneden:

Kristian Liodden
 

Kaare Framstad

   

Renhold

Kirkelig fellesråd har ansvaret for renholdet.

 

 

Daglig leder for Frogner og Bygdøy menigheter

Daglig leder utfører kontorfunksjoner og er administrativ leder for de fellesrådsansatte i menigheten foruten å være sekretær for menighetsrådet.

Jens Jørgen Lie
Tlf. 417 202 32

E-post: jl936 (at) kirken.no

 

Trosopplæringsleder

Stillingen er fra 2011/12, lønnes av trosopplæringsmidler fra statlige bevilgninger. 70 % stilling med ansvar for Frogner og Bygdøy menigheter.

Anneline Emanuelsen

Tlf. 905 61 321

E-post: ae948 (at) kirken.no

 

Konfirmantmedarbeider (Frogner og Bygdøy menigheter)

Midlertidig 30 % stilling fra februar til september 2023

Benedicte Wolowiec

 

Diakon eller prest med ansvar for diakonale oppgaver rettet mot eldre i Frogner menighet

Etter at Yvonne Andersen sluttet 1. desember 2022, er stillingen foreløpig ikke utlyst på ny.

 

Menighetskonsulent

50 % med hovedansvar for Bygdøy menighet, enkelte oppgaver kan også være for Frogner menighet

Fra 1. februar 2023:
Gjertrud Laukvik
Tlf. 481 61 925

E-post: gl987 (at) kirken.no

 

Daglig leder Frogner Menighets Hus (Schafteløkken)

50 % stilling

Laila Andersen

Tlf. 915 58 067
E-post: post (at) schaftelokken.no

 

Styrer Frogner menighets barnehage

Bente Larsen
Tlf. 941 42 595

E-post: styrer (at) schaftelokkenbarnehage.no

I barnehagen er det ansatt 6 utenom styreren.

 

 

   
Til toppen