Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Jan.-juli 2022

Gudstjenester i Frogner august-desember 2022
Sist oppdatert 01.10.2022.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Noen ganger holdes torsdagsgudstjenestene i kirken, og noen ganger til et annet klokkeslett, f.eks. kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 9.00-9.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Noen søndager holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.00. Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden: August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist.
Kor etc.
Offer
9. søndag i treenighetstiden
7. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
10. søndag i treenighetstiden
14. august
11.00 Høymesse Margunn Sandal Svein Amund Skara Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
11. søndag i treenighetstiden
21. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
Torsdag 25. august 17.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Alf Knutsen -
12. søndag i treenighetstiden
28. august
11.00  Samtalegudstjeneste Arne Slørdahl Håvard Ringsevjen
Frogner kammerkor
Changemaker
Torsdag 1. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Jardar Seim -
13. søndag i treenighetstiden
4. september
11.00  Høymesse Sjur Isaksen Håvard Ringsevjen Menighetens arbeid
Torsdag 8. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Yvonne Andersen Knut Kirkesæther -
14. søndag i treenighetstiden /Vingårdssøndag
11. september
11.00  Høymesse Eirik Rice Mills Per Karang Norges KFUK/KFUM
Torsdag 15. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Jardar Seim -
15. søndag i treenighetstiden
18. september
11.00  Konfirmasjon Arne Slørdahl Svein Amund Skara
Cæciliaforeningen
Atle Tømmervik, trompet
Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 22. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Jardar Seim -
16. søndag i treenighetstiden
25. september
11.00  Høsttakkefest Arne Slørdahl Jardar Seim Frogner menighets barnehage, Schafteløkken
Torsdag 29. september 17.00 Hverdagsmesse i kirken Rut Ugland Alf Knutsen
Frogner kammerkor
-
17. søndag i treenighetstiden
2. oktober
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke (avskjed for Rut Ugland) Alle prestene.
Anne-May Grasaas
Vetle Seland Halvorsen
Oslo damekor
 
Torsdag 6. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Jardar Seim -
18. søndag i treenighetstiden
9. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe VAKE - Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep
Torsdag 13. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Yvonne Andersen Jardar Seim -
19. søndag i treenighetstiden
16. oktober
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 20. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Øyvind Kvarstein Bjørn Kleppe -
20. søndag i treenighetstiden
23. oktober
11.00 Høymesse Yvonne Andersen Bjørn Kleppe
Frogner Singers
TV-aksjonen 2022
Torsdag 27. oktober 17.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Jardar Seim -
Bots- og bønnedag
30. oktober
11.00 Gudstjeneste på Bots- og bønnedag Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Torsdag 3. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Jardar Seim -
Allehelgensdag
6. november
11.00 Høymesse på Allehelgensdag Alle prestene Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 10. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Jardar Seim -
23. søndag i treenighetstiden
13. november
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Jardar Seim Stefanusalliansen
Torsdag 17. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Siste søndag i kirkeåret
20. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Menighetens arbeid
Torsdag 24. november 17.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
1. søndag i advent
27. november
11.00 Lysmesse (familiegudstjeneste) Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Torsdag 1. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
2. søndag i advent
4. desember
11.00 Høymesse Vikar Bjørn Kleppe Institutt for sjelesorg (Modum Bad)
Torsdag 8. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
3. søndag i advent
11. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Militært kristent fellesskap
Torsdag 15. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Yvonne Andersen Bjørn Kleppe -
4. søndag i advent
18. desember
11.00 Høymesse Øystein Bjørdal Jardar Seim Menighetens arbeid
Tirsdag 20. desember 10.30 Julegudstjeneste for barnehagene Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
12.00 Julegudstjeneste for Ruseløkka skole Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Julaften
Lørdag 24. desember
14.00 Gudstjeneste på julaften Margunn Sandal Svein Amund Skara
Atle Tømmervik, trompet
Kirkens Nødhjelp og menighetens barne- og ungdomsarbeid
16.00 Gudstjeneste på julaften Margunn Sandal Svein Amund Skara
Atle Tømmervik, trompet
Kirkens Nødhjelp og menighetens barne- og ungdomsarbeid
Juledag
Søndag 25. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Svein Amund Skara
Jonas Haltia, trompet
Kirkens bymisjon
2. juledag / Stefanusdag
Mandag 26. desember
11.00 Høymesse Øystein Bjørdal Svein Amund Skara Stefanusalliansen
Nyttårsaften
Lørdag 31. desember
Ingen midnattsmesse i Frogner kirke - - -
Nyttårsdag
Søndag 1. januar 2023
11.00 Høymesse Margunn Sandal   -
Til toppen