Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Gudstjenester i Frogner kirke våren 2023
Sist oppdatert 24.01.2023.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Noen ganger holdes torsdagsgudstjenestene i kirken, og noen ganger til et annet klokkeslett, f.eks. kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 9.00-9.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden: Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist.
Kor etc.
Offer
Nyttårsaften
Lørdag 31. desember 2022
Ingen midnattsmesse i Frogner kirke. Noen kirker med midnattsmesse kl. 23: Uranienborg kirke, Oslo domkirke. - - -
Nyttårsdag / Jesu navnedag
1. januar 2023
11.00 Høymesse Margunn Sandal Per Karang Menighetens arbeid
Kristi åpenbaringsdag
8. januar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Ludvig Lohne-Otterstad Menighetens arbeid
Torsdag 12. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Knut Kirkesæther -
2. søndag i åpenbaringstiden
15. januar
11.00 Høymesse Morthen Sørlie Ludvig Lohne-Otterstad Menighetens arbeid
Torsdag 19. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Knut Kirkesæther -
3. søndag i åpenbaringstiden
22. januar
11.00  Høymesse med presentasjon av konfirmantene Arne Slørdahl Ludvig Lohne-Otterstad
Frogner kammerkor
Norges KFUK-KFUM
Torsdag 26. januar 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Jardar Seim -
4. søndag i åpenbaringstiden
29. januar
11.00  Høymesse Margunn Sandal Ludvig Lohne-Otterstad Stefanusalliansen
Kyndelsmesse
Torsdag 2. februar
12.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe -
Såmannssøndag
5. februar
11.00  Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Det Norske Bibelselskap
Torsdag 9. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand - -
Kristi forklarelsesdag
12. februar
11.00  Høymesse Margunn Sandal -
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Torsdag 16. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl - -
Fastelavnssøndag
19. februar
11.00  Høymesse Arne Slørdahl - Kirkens bymisjon
Torsdag 23. februar 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal
Turid Njølstad
- -
1. søndag i fastetiden
26. februar
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills - Menighetens arbeid
Torsdag 2. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand - -
2. søndag i fastetiden
5. mars
11.00 Høymesse Margunn Sandal -
Frogner Singers
Kirkens SOS
Torsdag 9. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal
Turid Njølstad
- -
3. søndag i fastetiden
12. mars
11.00 Familiegudstjeneste Margunn Sandal - Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Torsdag 16. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl - -
4. søndag i fastetiden
19. mars
11.00 Høymesse Margunn Sandal - Menighetens arbeid
Torsdag 23. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl - -
Maria budskapsdag
26. mars
11.00 Høymesse Arne Slørdahl
- Kirkens Nødhjelp
Torsdag 30. mars 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills - -
Palmesøndag
2. april
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills - Skeivt kristent nettverk
Skjærtorsdag
6. april
19.00 Skjærtorsdagsmesse Margunn Sandal    
Langfredag
7. april
11.00 Langfredags-gudstjeneste Arne Slørdahl -
Ingvild Græsvold, fiolin
-
Påskedag
9. april
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal -
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Torsdag 13. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal - -
2. søndag i påsketiden
16. april
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills - Menighetens arbeid
Torsdag 20. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand - -
3. søndag i påsketiden
23. april
11.00 Høymesse Margunn Sandal -
Cæciliaforeningen
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 27. april 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal - -
4. søndag i påsketiden
30. april
11.00 Høymesse Margunn Sandal - VAKE - Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep
Torsdag 4. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl - -
5. søndag i påsketiden
7. mai
11.00 Familiegudstjeneste Margunn Sandal - Søndagsskolen Norge
Torsdag 11. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand - -
6. søndag i påsketiden
14. mai
11.00 Høymesse Margunn Sandal -
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Kristi himmelfartsdag
18. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Eirik Rice Mills -  
Søndag før pinse
21. mai
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills - Stiftelsen Areopagos
Torsdag 25. mai 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl - -
Pinsedag
28. mai
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal - Menighetens arbeid
Torsdag 1. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl - -
Treenighetssøndag
4.juni
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills - Stiftelsen Kirkens fengselsarbeid
Torsdag 8. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal - -
2. søndag i treenighetstiden
11. juni
11.00 Høymesse Margunn Sandal
Turid Njølstad
- Menighetens arbeid
Torsdag 15. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal - -
3. søndag i treenighetstiden
18.juni
11.00 Høymesse Arne Slørdahl - KIA Norge (Kristent interkulturelt arbeid)
Torsdag 22. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl - -
4. søndag i treenighetstiden
25.juni
11.00 Høymesse - - Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
Til toppen