Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | våren 2023

Gudstjenester i Frogner kirke juli-desember 2023

Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.

 

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. En gang i måneden holdes torsdagsgudstjenesten kl. 17.00, enten i kirken eller kapellet. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 9.00-9.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden:  Juli | August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist.
Kor etc.
Offer
5. søndag i treenighetstiden
2. juli
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Eirik Rice Mills Knut Stavseth Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen
9. juli
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
7. søndag i treenighetstiden
16. juli
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Margunn Sandal Svein Amund Skara Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
8. søndag i treenighetstiden
23. juli
11.00 Høymesse Margunn Sandal Svein Amund Skara Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
9. søndag i treenighetstiden
30. juli
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Eirik Rice Mills Knut Stavseth Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
10. søndag i treenighetstiden
6. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
11. søndag i treenighetstiden
13. august
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Arne Slørdahl Svein Amund Skara Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
12. søndag i treenighetstiden
20. august
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Jardar Seim -
Torsdag 24. august 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Nikolai Endresen Dahl -
13. søndag i treenighetstiden
27. august
11.00 Samtalegudstjeneste Arne Slørdahl Svein Amund Skara
Frogner kammerkor
-
Torsdag 31. august 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag
3. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 7. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe  
15. søndag i treenighetstiden
10. september
11.00 Høymesse Ragnhild Koren Bjørn Kleppe  
Torsdag 14. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
16. søndag i treenighetstiden
17. september
11.00 Konfirmasjon Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Atle Tømmervik, trompet
 
Torsdag 21. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
17. søndag i treenighetstiden
24. september
11.00 Høsttakkefest Margunn Sandal Jardar Seim
Frogner kammerkor
 
Torsdag 28. september 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
18. søndag i treenighetstiden
1. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
 
Torsdag 5. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
19. søndag i treenighetstiden
8. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 12. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
20. søndag i treenighetstiden
15. oktober
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
Torsdag 19. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
21. søndag i treenighetstiden
22. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim
Frogner Singers
 
Torsdag 26. oktober 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
Bots- og bønnedag
29. oktober
11.00 Gudstjeneste med allment skriftemål Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 2. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe  
Allehelgensdag
5. november
11.00 Allehelgensmesse Eirik Rice Mills (preken)
Margunn Sandal
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Ergo strykekvartett
 
Torsdag 9. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
24. søndag i treenighetstiden
12. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 16. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
25. søndag i treenighetstiden
19. november
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
 
Torsdag 23. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Domssøndag / Kristi kongedag
26. november
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Jardar Seim  
Torsdag 30. november 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
1. søndag i adventstiden
3. desember
11.00 Lysmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
 
Torsdag 7. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe  
2. søndag i adventstiden
10. desember
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe
Frogner Singers
 
Torsdag 14. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe  
3. søndag i adventstiden
17. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim  
Tirsdag 19. desember 10.00 Julegudstjeneste for barnehagene Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe -
12.00 Julegudstjeneste for Ruseløkka skole Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe -
Julaften / 4. søndag i adventstiden
Søndag 24. desember
14.00 Gudstjeneste på julaften Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe
Atle Tømmervik, trompet
-
16.00 Gudstjeneste på julaften Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Atle Tømmervik, trompet
Sammensatt kor
-
Juledag
Mandag 25. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Jonas Haltia, trompet
-
2. juledag / Stefanusdag
Tirsdag 26. desember
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe -
Romjulssøndag / Nyttårsaften
Søndag 31. desember
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men:
11.00 Felles høymesse i Bygdøy kirke for Bygdøy og Frogner menigheter
Arne Slørdahl - -
Til toppen