Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

 
     

Våren 2012:

Trosopplæring - hva og hvem?

Et møte med Anneline Emanuelsen - trosopplæringsleder i Frogner og Bygdøy menigheter

 
 
 

 

 

 

 

Anneline EmanuelsenSiden januar 2012 har Frogner menighet hatt en stilling som trosopplæringsleder. Med tanke på at den skal dekke både Frogner og Bygdøy menigheter, er ikke stillingen så stor, bare 50 %.

Men Anneline Emanuelsen (født 1985) lar seg ikke skremme av at stillingen er full av utfordringer. Hun søkte den fordi hun ser på arbeidet som viktig, fordi hun tror hun har noe å bidra med, og fordi hun hadde et visst kjennskap til menighetene på forhånd, og da særlig til Bygdøy, der hun tidligere har hatt praksis i forbindelse med studiene.

- Hva menes med trosopplæring? Det er ikke et uttrykk alle forbinder så mye med?

- Nei, foreløpig er det kanskje ikke så kjent. Men den kristendomsundervisningen som før var en viktig del av norsk skole, fins ikke mer. Derfor har vi fått en trosopplæringsreform med statlige midler. Den innføres gradvis rundt om i landet, og nå har også sentrumsmenighetene i Oslo kommet med. Meningen er å gi kunnskap om kristendommen, kjennskap til menighetslivet og deltakelse i menighetens fellesskap. Målgruppen er alle døpte opp til 18 år.

- Når det heter trosopplæring, betyr det at det går an å lære å tro?

- Det går an å lære om hva det vil si å tro. Hensikten er å legge til rette for at barn og unge skal kjenne kristendommen. Det er samtidig en måte å ta dem på alvor på.

- Men dreier det seg mest om å formidle kunnskap eller om å gi opplevelser?

- Jeg tror ikke det er noen motsetning her. For å lære noe, for å få kunnskap, må man også oppleve noe. Og da mener jeg genuine opplevelser som gir utfordringer, ikke løsrevne aktiviteter uten mål og mening.

- Er trosopplæringen ment som et breddetiltak som kan sammenliknes med den tidligere kristendomsundervisningen i den obligatoriske skolen?

- Opplegget og omfanget må nødvendigvis bli forskjellig. Men tanken er at hvert alderstrinn skal få en innbydelse til et tiltak en gang i året. Noe av det viktigste er et godt forhold til hjem og foreldre, de skal oppleve at det foregår i trygge rammer. Jeg vil også prøve å legge opp til at foreldre kan være med som frivillige.

Anneline EmanuelsenAnneline forteller at hun har brukt tiden siden hun begynte i stillingen, til planlegging, det er viktig at det blir kvalitet i det som skjer. Hun røper ikke alle sine planer, og alt er ikke ferdig planlagt ennå. Men hun forteller at det til høsten bl.a. blir babysang i Frogner menighet, et populært tilbud som også fantes for noen år siden. Dessuten blir det ulike tiltak som ikke har vært prøvd før hos oss, som LysVåken-opplegg for 12-åringer. Arbeidet med trosopplæringen vil stort sett være organisert separat for de to menighetene.

Hva slags bakgrunn har så vår nye trosopplæringsleder? Hun er født og oppvokst i Kristiansand, der hun var med i Frikirken. Utdanningen har hun fra Menighetsfakultetet, der hun har tatt en bachelorgrad i studieemnet Ungdom, kultur og tro. Ved siden av sin 50 %-stilling i Frogner og Bygdøy menigheter jobber hun nå med en mastergrad i diakoni, også det ved MF.

Men interessene og erfaringene spenner videre enn som så. At hun har vært speiderleder, er kanskje ikke så overraskende. Hun liker å bruke kroppen, og det på måter som kanskje ikke er like forutsigbare når det gjelder en trosopplæringsleder: hun har både danset ballett og vært fotballtrener.

Kort sagt: Barn og unge i Frogner menighet går en spennende tid i møte!

  

Tekst og foto: Jardar Seim, 9. mai 2012.

 

 


 


 

 

 

     
Til toppen