Frogner menighet  
Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kirkevalg 2019
 

Medlemskap

Hovedregler

Det er den kristne dåpen som gir medlemskap i kirken. Den som ønsker å bli medlem, men ikke er døpt, bør ta kontakt med prest/menighetskontor der man bor. De nærmere reglene for medlemskap fins i Kirkeordning for Den norske kirke § 4. Der framgår det blant annet at bare personer som er bosatt i Norge, og norske statsborgere bosatt i utlandet kan være medlemmer. Det er altså ikke krav om norsk statsborgerskap for å være medlem dersom man er bosatt i Norge og ellers oppfyller betingelsene for medlemskap. Men man kan ikke bli medlem av Den norske kirke dersom man er medlem av et annet trossamfunn i Norge.

Barn

Hvis foreldre som har foreldreansvaret sammen, begge er medlemmer av Den norske kirke, regnes barna deres under 15 år for å høre inn under Den norske kirke. (Et tilsvarende uttrykk er tilhørig i Den norske kirke.) Det samme gjelder hvis en far eller mor som har foreldreansvaret alene, er medlem eller melder seg inn. Dersom én av foreldrene er medlem, hører barn inn under Den norske kirke fra fødselen. Men hvis én av foreldrene ikke er medlem, kan de (i fellesskap) også velge å melde fra om at barnet ikke skal regnes for å høre inn under Den norske kirke. Hvis begge foreldrene melder seg ut, vil deres barn ikke lenger være registrert som tilhørige i Den norske kirkes medlemsregister. Barn som ut fra disse retningslinjene anses for å høre inn under Den norske kirke (være tilhørig), blir medlem når det er døpt - og får fra det året det fyller 15 år, kirkelig stemmerett. Hvis barnet ved fylte 18 år ennå ikke er døpt, anses det ikke lenger for å høre inn under Den norske kirke.  

 

 

Inn- og utmelding

Den som er over 15 år, kan selv melde seg inn i eller ut av Den norske kirke. Innmelding forutsetter dåp.

  

Inn- og utmelding skjer tradisjonelt ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet (menighetskontoret i forhold til folkeregistrert adresse) eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Utmelding kan alltid skje skriftlig.

 

Fra 15. august 2016 er det også mulig å melde seg inn i eller ut av kirken via Internett, basert på elektronisk ID (f.eks. BankID). Den nye nettløsningen gjør det samtidig mulig å undersøke om man står oppført i Den norske kirkes medlemsregister. Nettløsningen for sjekk av medlemskapsstatus og inn- og utmelding kan ikke benyttes for barn under 15 år. Slike henvendelser må fortsatt skje via det lokale menighetskontoret. Ungdom over 15 år bestemmer selv sin kirkelige tilhørighet og kan benytte nettløsningen dersom de har BankID. De som ikke har BankID, må benytte skjema for å melde seg ut/inn eller få fjernet registrering av tilhørighet.

Innlogging

Innlogging gjennom ID-port for sjekk av medlemskapsstatus og inn- og utmelding: kirken.no/medlem

  

Skjemaer for inn- og utmelding, inkludert egne skjemaer for endring av barns medlemskap eller kirketilhørighet: skjemaer inn- og utmelding