Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

Frogner kirke. Foto: Jardar Seim. 

Orgel
Kapellet
Kontorer
Påsken i kirkens kunst
 

Frogner kirke

Kort historikk  |  GlassmalerierBilder før ombyggingen i 1935  | Frogner kirke under krigenEt stillas-år for kirken  | Kirkeklokker
 

Forsiden til hefte om Frogner kirkeGUIDE TIL FROGNER KIRKE. Frogner kirke har spennende arkitektur, vakker utsmykning og et rikt billedprogram. Vi har laget en guide til kirkebygningen og kirkens historie. Heftet kan kjøpes for kr. 50,- bak i kirken og på kontoret. Oslo bispedømmeråd har gitt økonomisk støtte til prosjektet. Forfattere av heftet er Margunn Sandal og Jardar Seim. Den grafiske utformingen er ved Munch design.

 

 


Frogner kirke ligger sentralt i Oslo, midt i den pulserende Bygdøy allé. Den er en av de få kirkene i Oslo som ikke er frittliggende, men bygd inn blant byens boligblokker. Kirken fylte hundre år i 2007; den ble reist etter en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Ivar Næss, og ble innviet i 1907. I 1935 fikk kirkerommet et endret utseende ved at taket ble forandret fra den opprinnelige sperrekonstruksjonen til hvelvet tak, slik det er i dag. Dessuten ble sidegalleriet trukket noe tilbake og et nytt orgelgalleri ble bygd. Opprinnelig hadde ikke kirken noe orgelgalleri bak. Etter krigen fikk kirken en rikere utsmykning enn den hadde fra begynnelsen. Den kunstneren som har satt sterkest preg på utsmykningen, er Per Vigeland, sønn av Emanuel Vigeland og nevø av Gustav Vigeland. I 1945 malte han en ornamentfrise med symboler og engler på orgelgalleriets brystning, og fra 1947 ble kirken beriket med en serie store glassmalerier. Vigeland døde i 1968, og det siste glassmaleriet ble fullført av søsteren Maria Vigeland. I 1962 fikk kirken ny belysning, samtidig som det opprinnelige brystpanelet ble tatt bort. I 2017 ble kirken pusset opp samtidig med at nytt orgel ble installert.
 

 
   

                      

 

De fire store vinduene på høyre side når man kommer inn i kirken (prekestolsiden), har motiv fra de fire evangelistene. Ovenfor til venstre ser vi Markus-vinduet med såmannslignelser. Alterbildet viser den seirende Kristus (bilde nr. 2). På venstre side i kirken (over og under sidegalleriet) er det motiver fra Det gamle testamente (bilde nr. 3). Over orgelgalleriet er det framstillinger av Jesu død, Jesu fødsel (se ovenfor) og den tomme grav og den oppstandne Jesus.

  • Se også en egen side med eksempler på hvordan noen påskemotiver er framstilt. Glassmaleriene i Frogner kirke er utført av Per Vigeland i årene 1947-68.
  • Noen søndager vil man i glassmaleriene finne billedlige tolkninger av en eller flere av tekstene som leses. Se egen side.
  • Se egen side om glassdørene fra 1973, som gjør det mulig å se Per Vigelands flombelyste alterbilde fra gaten når det er mørkt.
Til toppen

 


Gamle bilder av kirken

Inntil ombyggingen i 1935 hadde kirken det opprinnelige interiøret fra 1907. Disse sjeldne bildene viser kirken før orgelgalleriet ble bygd og med en annen takløsning enn dagens hvelvete tak. Det er også flere andre forskjeller fra dagens Frogner kirke.

 

Frogner kirke fotografert av Wilse 1922. Med tillatelse fra Norsk Folkemuseum ©

 

Frogner kirke fotografert av Wilse 1922. Med tillatelse fra Norsk Folkemuseum ©

Til toppen

Kirkeklokkene

Kirken har to klokker. En av innskriftene lyder: "Frogner kirke opført 1905-07. Den første kirke der er opført under Haakon VII regjering."

 

      

Hver av klokkene har også fått et vers.

På den store klokken: På den lille klokken:
Herrens dag, slag i slag

kaller jeg inn under kirkens tak.

Kom, o kom! Tenk deg om!

Snart du stedes for Herrens dom!

Søk din Gud, bli hans brud,

tro hans nåde og lyd hans bud!

Våk og bed, deg bered!

Snart jeg ringer deg inn til fred.

 

Begge versene er skrevet av kirkens første sokneprest, Thorvald Klaveness.

Alle foto, unntatt de historiske fra Wilse/Norsk Folkemuseum: Jardar Seim
Til toppen