Åpningssiden med hovedmeny  Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Foreninger

Frognerhjemmets Venner

hadde en lang historie bak seg da virksomheten opphørte samtidig med at Frognerhjemmet ble nedlagt som sykehjem ved utgangen av 2018. Foreningen ble stiftet i 1957 for å samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet, som stod ferdig i 1959. Siden har foreningen fortsatt uavbrutt. Formålet er nå å lage en fast hyggekveld i måneden for beboerne på hjemmet, hvor de innsamlede pengene er øremerket til noe som kan være til nytte og glede for Frognerhjemmets beboere.

Frognerhjemmets Venner hadde vanligvis møte hver 2. torsdag i måneden.

På disse hyggekveldene ble det fulgt et tradisjonelt program. Den første halvtimen var det pianomusikk med velkjente og kjære melodier for beboerne i stuen. Etter et felles festmåltid i spisesalen var det samling i stuen til underholdning med profesjonelle kunstnere, amatører eller egne krefter. Så fulgte en utlodning før det hele ble avsluttet med en kort andakt.

Leder i mange år var Grethe M. Robertsen.

Se også menighetens årsmelding for 2018 (side 13).

 

Siste gang:

  Torsdag 13. desember 2018 kl. 17.30:
  Adventsprogram
 
Skuespiller
Anitra Terese Eriksen
 
Musikk ved
Inger Elisabeth Solem
 
 
Utlodning

Avslutning
ved sokneprest Margunn Sandal


 

 

   

I tidligere tider var det et yrende foreningsliv i Frogner menighet, både foreninger som arbeidet for en av de store misjonsorganisasjonene, og foreninger med andre formål. I senere år har antallet gått sterkt ned. De to siste misjonsforeningene opphørte i perioden 2013-2017, og menighetspleieforeningen hadde sitt siste møte i 2012. Se kort omtale av disse nedenfor. Den eneste foreningen som fortsatt er i aktivitet, er Frognerhjemmets Venner, som hvert år gjennomfører en lang rekke arrangementer for beboerne på Frognerhjemmet, men med fri adgang også for andre.


Foreninger som har gått inn etter 2010:

Frogner misjonsforening

var en kvinneforening og ble stiftet så tidlig som i 1898, samme år som Frogner menighet ble opprettet. Foreningen var tilsluttet Det Norske Misjonsselskap (NMS). Møtene ble holdt i Kirkestuen kl. 12.00 første onsdag i måneden. Den siste lederen i foreningen var Helle Marie Hanche-Olsen. Det siste møtet ble avholdt onsdag 5. april 2017.


Ora & Labora

var fram til april 2013 en misjonsforening i Frogner menighet som arbeidet for Det Norske Misjonsselskap (NMS). Både kvinner og menn deltok. Møtene ble holdt i Kirkestuen kl. 19.00 annen tirsdag i måneden. På om lag halvparten av møtene var det besøk av misjonærer eller andre, på de øvrige møtene sørget foreningens medlemmer selv for programmet. Det sist avholdte møtet var tirsdag 9. april 2012 kl. 19.00 i Kirkestuen. Det var en felles misjonsfest med Frogner misjonsforening. Sokneprest Paul Nome holdt andakt og talte over emnet "Misjon i en ny tid". Den 9. april 2013 vedtok foreningens styre at foreningen skulle legges ned etter mange års virke. Leder fra 1997 til 2013 var Anders Martin Andersen. Fra 1989 til 1997 ble foreningen ledet av Anne-Elise Andersen.


Frogner menighetspleieforening

Foreningen eksisterte i over 70 år og var en en økonomisk støtteforening for Diakonatet. Foreningen hadde ingen kontingent og ingen medlemsfortegnelse. Fra 2010 var det et arbeidsutvalg som består av: Elisabeth Meyer, Karla Steen, Torbjørg Birkeland og Grethe Robertsen. Møtene ble arrangeret som hyggetreff og var åpne for alle. De ble holdt kl. 12.00-14.00 hver siste onsdag i måneden, bortsett fra juni, juli og desember. 

På hvert møte var det andakt, mye sang og musikk, smørbrød og frukt. Midlene ble skaffet til veie ved åresalg etter servering av smørbrød.

Det siste møtet ble holdt onsdag 26. september 2012 kl. 12.00 i Kirkestuen. Da var det besøk av Eli Finnsveen fra "Hjelp jødene hjem".


Til toppen