Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
  Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.
 
 

Vigsel

Ønsker dere å gifte dere i Frogner kirke?

Ta da kontakt med menighetskontoret for å høre hvilke lørdager som er ledige for vigsler. For å kunne bli viet - enten det er i kirken eller hos kommunen (tidligere byfogden) - må man først ha attest for at vilkårene for å inngå ekteskap er til stede. Det er folkeregistermyndigheten (Skatteetaten) i den kommunen hvor én av brudefolkene er bosatt, som prøver om (kontrollerer at) vilkårene er oppfylt og utsteder attest for det. Prøvingen gjelder blant annet at de som skal gifte seg, er de personene de utgir seg for å være, at de er over 18 år, og at de ikke allerede er gift.

For å få en slik attest, må dere legge fram hver deres egenerklæring. Forloverne (de to som skal være vitner ved inngåelsen av ekteskap) må fylle ut forlovererklæringer. Når prøvingen av vilkårene for ekteskap er foretatt, blir prøvingsattesten sendt fra Skatteetaten til en av brudefolkene. Attesten er gyldig i fire måneder. Brudeparet skal levere den mottatte attesten til den som skal foreta vielsen. Attesten kan også sendes direkte til den som skal vie dere, dersom dere krysser av for dette på skjemaet. I tillegg til de offentlige standardskjemaene vil dere også bli bedt om å fylle ut et (lokalt) innmeldingsskjema til vigsel for Frogner menighet. Her skal det gis opplysning om mer praktiske sider ved seremonien. Før vigselshandlingen har den presten som skal forrette, en samtale med brudeparet (vigselssamtale). Salmer og sanger skal på forhånd godkjennes av forrettende prest, og det musikalske stoffet skal godkjennes av organisten.

Hvis noen av brudefolkene ønsker å forandre navn i forbindelse med inngåelsen av ekteskap, kan skjema om navneendring sendes Folkeregisteret samtidig med egenerklæringen. Når det etter vigselen blir utstedt vigselsattest av Folkeregisteret, vil den da lyde på det nye navnet.

  

Skatteetaten (som folkeregistermyndighet) har en nyttig nettside:  Veien til ekteskapet steg for steg. Den beskriver den formelle veien til ekteskapet i etapper og har de nødvendige skjemaene for elektronisk utfylling (går raskest) eller på papir. Det elektroniske skjemaet omfatter både egenerklæring og forlovererklæring.

  

Se også: Ekteskapsloven

Hvem kan gifte seg i Frogner kirke?

Alle er velkommen til å vies i kirken vår. Hvis minst én av dere bor i menigheten, betaler dere ikke noe for vigselen. Bor dere utenfor menigheten, må dere betale en avgift til dekning av utgifter.

 

Til toppen