Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Misjon

 

Menighetens misjonsprosjekt

(fra 2021)

Stefanus-alliansens arbeid i Egypt

Den koptiske kirken i Egypt er en ortodoks kirke som har røtter tilbake til evangelisten Markus. I dag er det den største minoritetskirken i Midtøsten. Det er usikkert hvor mange av Egypts ca. 100 millioner innbyggere som er medlemmer av kirken, det er minimum 5 millioner og maksimum 10 millioner. Kirken kan ikke misjonere i Egypt og er i ulik grad utsatt for forfølgelser fra militante islamister, og mange koptere har flyttet fra Egypt, i likhet med kristne i andre land i Midtøsten. Den koptiske kirken satser derfor sterkt på å undervise egne barn for å beholde dem som koptere. Kirken var den første som etablerte kristne klostre, og har på mange måter et kontemplativt preg. Samtidig har kirkens sosiale arbeid fått en sterkere plass i senere år. Gudstjenestene er sentrale i kirkens liv og holdes gjerne på fredag, som er fridag i Egypt. Koptisk (som ikke lenger er et levende språk) brukes som liturgisk språk sammen med arabisk.

 

De prosjektene som Frogner menighet støtter i Stefanus-alliansens arbeid i Egypt, er:

 

1. Anastasia Training Center og biskop Thomas
Senteret, som ligger langs langs ørkenveien mellom Kairo og
Alexandria, består av retreatstedet og gjestehuset Anafora,
undervisningssenteret Anastasia og opplevelsessenteret Anamnesia.

Ved undervisningssenteret får koptisk ungdom undervisning og
opplæring. Man samarbeider med flere ulike universiteter som
gir høyskolekompetanse. For mange er dette eneste mulighet
til å få en utdannelse. Flere kurs er rettet særlig mot kvinner.
Unge gutter som faller ut av skolen fordi de må tjene penger til
familien, får hjelp til å gå tilbake til skolebenken. Senteret
driver også småskala økologisk jordbruk.

  

2. Stefanusbarna
er et prosjekt initiert av Mama Maggie, som fra 1989 har
arbeidet for å bedre forholdene for barna og familiene deres som
bor på søppelplassen i Kairo. Ved søppelfjellet bor
hundretusenvis av koptiske slumbeboere. Mange kommer til
byen fra Øvre Egypt, et av de fattigste områdene i Egypt.
Barna får gå i barnehage og de får trosopplæring. Ungdommer
får yrkesopplæring, og det arrangeres barne- og ungdomsleirer.


Vedtak i Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd vedtok 16.11.2021 (sak 73/21):

Frogner menighet inngår en avtale med Stefanus-
alliansen om to misjonsprosjekter knyttet til deres arbeid
i Egypt.

Se saksdokumentet om denne saken.


Les mer:

Stefanus-alliansens nettside om prosjekter i Egypt

  

Store norske leksikon om Den koptiske kirken i Egypt

 

 

 

 

 

Tidligere i Frogner menighet

Misjonsforeninger

I Frogner menighet var det i tidligere tider et stort antall misjonsforeninger. For en del år siden var det bare to igjen, og fra sommeren 2017 er det ingen flere igjen. De to siste:

Frogner misjonsforening

var en kvinneforening og ble stiftet så tidlig som i 1898, samme år som Frogner menighet ble opprettet. Foreningen var tilsluttet Det Norske Misjonsselskap (NMS). Møtene ble holdt i Kirkestuen kl. 12.00 første onsdag i måneden. Den siste lederen var Helle Marie Hanche-Olsen. Det siste møtet ble avholdt 5. april 2017.

Ora & Labora

var fram til april 2013 en misjonsforening i Frogner menighet som arbeidet for Det Norske Misjonsselskap (NMS). Både kvinner og menn deltok. Møtene ble holdt i Kirkestuen kl. 19.00 annen tirsdag i måneden. På om lag halvparten av møtene var det besøk av misjonærer eller andre, på de øvrige møtene sørget foreningens medlemmer selv for programmet. Den 9. april 2013 vedtok foreningens styre at foreningen skulle legges ned etter mange års virke. Leder fra 1997 til 2013 var Anders Martin Andersen. Fra 1989 til 1997 ble foreningen ledet av Anne-Elise Andersen.


Menighetens forrige misjonsprosjekt

Frogner menighet hadde gjennom mange år en nær tilknytning til og gav bidrag til et misjonsprosjekt i Mali som misjonærparet Rigmor og Ingvald Andersen Frøyen i sin tid stod for. Da disse vendte tilbake til Norge, forespurte Det Norske Misjonsselskap (NMS) om menigheten fortsatt ville støtte prosjektet med nye misjonærer, noe menighetsrådet sa ja til. Da var det ikke med norske misjonærer, men med afrikanske - fra Benin og Nigeria.

Arbeidet blant fulaniene i Mali startet i 1986. Fulaniene utgjør en av mange etniske grupper i Mali. Samtidig er de del av en større etnisk gruppe som finnes omtrent tvers over Afrika, sør for Sahara, omtrent i det som kalles Sahel-beltet. Fulaniene er sterkt islamisert, men med en del trekk av animisme. Folket er i hovedsak nomader eller halv-nomader. De utgjør ca. 1 million av Malis snart 20 millioner innbyggere.

Arbeidet har hatt flere tyngdepunkter: Evangelisering, radioarbeid, bibeloversettelse og landsbyutvikling. Det siste omfatter mange aktiviteter som helse, jordbruk, innsats for kvinnene og organisering av landsbyens innsats for sin egen utvikling. Vaksineringer, bruk av gjødsel, brønnboring, kursing av "fødekoner" er eksempler på aktiviteter som har gitt overraskende gode resultater. Landsbyutviklingen er spesiell ved at de fleste ansatte er muslimer.

Arbeidet har vært konsentrert i områdene nord og øst for provinshovedstaden Mopti, med sete i byen Sevaré, Områdene man arbeider i, ligger i stor grad på nordsiden av Niger-floden ved det store innlands-deltaet (Niger-buen).

Les mer en oppdatert rapport (2022) fra NMS om endringer for arbeidet i Mali.


Til toppen