Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Komitéer, utvalg, styrer

Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.

Utvalgene har stort sett samme funksjonstid som menighetsrådet.

De fleste oppnevningene ble gjort på møte i Frogner menighetsråd 6. januar 2020. Styrer for stiftelser kan ha andre regler om funksjonstid.

 
 

Diakoniutvalget

Eirik Pettersen, leder
Yvonne Andersen
Grethe M. Robertsenl
Nina Saugstad
Bredo Stabell

Økonomi- og eiendomsutvalget

Kaare Framstad, leder

Mette Burkeland

Øyvind Hagelund
Bjørn Kleppe
Gro Lauvland
Bård Sandbæk
Inger E. Solem, daglig leder Schafteløkken

Jens Jørgen Lie, sekretær

Gudstjenesteutvalget

Margunn Sandal, sokneprest, leder

Anitra Terese Eriksen

Einar Hammershaug

Ola B. Johannessen

Bjørn Kleppe, organist

Anners Lerdal

Marit Østbye

Kulturutvalget

Mia Tønnessen, leder

Anders Bjørnsen

Grethe M. Robertsen

Espen Selvik

Ada Spæren

Marit Østbye

Trosopplæringsutvalget

Nina Saugstad (repr. for Frogner menighet)

Henriette Lønnum (repr. for Bygdøy menighet)

Anneline Emanuelsen, trosopplæringsleder

 

 

Samarbeidsutvalg for Frogner menighets barnehage

Einar Hammershaug, eierrepresentant (menigheten)

Sissel Nilsen, eierrepresentant (menigheten)

2 foreldrerepresentanter m/ vara

2 ansatterepresentanter m/ vara

Bente Larsen, styrer og sekretær

Styre for Frogner menighets diakonale stiftelse

(Stiftelsen er en videreføring av stiftelsen "Frogner menighets hjem", som ble slått sammen med stiftelsen "Frognerhjemmets Velferdsfond". Styret ble oppnevnt av Frogner menighetsråd 14.01.2019. Se også stiftelsens vedtekter.)

Lars Gathe, leder

Mette Burkeland (fra 12.04.2021)

Olav Dag Hauge (fra 12.04.2021)

Harald Kringlebotn

Margunn Sandal, sokneprest

Les styrets beretning for 2019 i menighetens årsmelding.

Styre for Stiftelsen Frogner menighets legat

Trond Arild Lidalen, leder

Per Bjørner Myrbostad

Sissel Nilsen

Grethe M. Robertsen

Margunn Sandal

Øyvind Hagelund, forretningsfører

Se også stiftelsens vedtekter.

Styre for Stiftelsen Erry og Axel Byes Minne

Kaare Framstad

Gro Lauvland

Trond Arild Lidalen

Øyvind Hagelund, forretningsfører

Styre for Stiftelsen Orgel i Frogner kirke, Oslo

Jardar Seim, leder

Bjørn Kleppe, nestleder

Liv Clemens
Øyvind Hagelund

Sissel Nilsen

Magnhild Andresens legat

Trond Arild Lidalen

 

Ernst Louis Rasmussens legat

Trond Arild Lidalen


 

Stiftelsene er ikke underorganer av Frogner menighetsråd, men selvstendige juridiske enheter. Drift og valg av styrer bestemmes av den enkelte stiftelses vedtekter, som må være i samsvar med Stiftelsesloven. Hvilken innflytelse menighetsrådet har ved styrevalg, varierer fra stiftelse til stiftelse.