Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Historikk

Begynnelsen

Frogner menighet ble opprettet da Kristiania (Oslo fra 1925) på slutten av 1800-tallet var inne i en sterk vekstperiode. I 1894 ble det kjøpt inn kirketomt på toppen av Bygdøy allé for den påtenkte menigheten. Menigheten ble opprettet ved kgl. res. med virkning fra 1. januar 1898. Det meste av den nye menigheten ble utskilt fra Uranienborg menighet, mens noe kom fra Trefoldighet menighet. Folkemengden var ca. 7.500.

I begynnelsen måtte menigheten dele kirke og prestekontor med Uranienborg. Fra 1905 ble det innredet et menighetslokale i Gimleveien 22, der det ble holdt både gudstjenester og møter.

Det var heftige diskusjoner om hvordan kirken skulle plasseres og utformes. Et springende spørsmål var om den i tradisjonell norsk kirkestil skulle ligge høyt og fritt, eller innebygd i en husrekke. Det siste alternativet ble valgt av kommunen. De økonomiske hensynene var utslagsgivende. Ikke bare ville Frogner kirke bli billigere ved at man slapp å bruke dyr stein til fasadebehandling rundt hele kirken. Kommunen ville få en dobbelt gevinst. For hvis en velstående vestkantmenighet som Frogner måtte finne seg i en så enkel løsning, ville det bli vanskelig for andre bymenigheter som skulle få ny kirke, å kreve noe mer.

Det ble utlyst en arkitektkonkurranse, som ble vunnet av Ivar Næss. Den nye kirken ble innviet i desember 1907.

Det ble tidlig tatt initiativ til å skaffe Frogner et menighetshus. I 1909 ble hovedbygningen, sidebygningen og sveitservillaen på Schafteløkken kjøpt inn. Hovedbygningen og sidebygningen ble finansiert med innsamlede midler, mens en testamentarisk gave gjorde at også sveitservillaen kunne kjøpes. Etter en ominnredning ble menighetshuset innviet i 1911. En testamentarisk gave gjorde det mulig å kjøpe også sveitservillaen, som ble innviet til aldershjem for damer i 1912. Litt senere samme år ble også sidebygningen tatt i bruk som aldershjem.

En annen viktig ervervelse i den første tiden var Sandbukten på Søndre Hallangen (1913). Den ble tatt i bruk som feriekoloni i 1914. Stedet ble solgt for noen år siden.
 

Vil du vite mer om Frogner menighets historie? Da skal du anskaffe jubileumsboken som ble utgitt i 1998, da menigheten fylte 100 år. Boken heter "Frogner - menighet og bydel gjennom 100 år, 1898-1998" og ble redigert av en komité oppnevnt av menighetsrådet. Komitéen bestod av Ole Daniel Bruun, Gunnar Heiene, Sylvi Baardseth Panjwani og Nils Jacob Tønnessen. Hovedansvaret for arbeidet hadde Ole Daniel Bruun. Boken kan kjøpes på Frogner menighetskontor, hos Oslo Byes Vel og på Oslo Bymuseum.

Til toppen

   

 

Sokneprester i Frogner prestegjeld

Thorvald Klaveness, 1897-1915

Johan Fredrik Gjesdahl, 1915-1927

Johannes Hygen, 1927-1934

Hans Ording, 1935-1939

Egil Brekke, 1940-1955

Asle Enger, 1955-1976

Andreas Hovda, 1976-1984

Inge Mannsåker, 1985-1992

Nils Jacob Tønnessen, 1992-2002
Paul Nome, 2003-2014

Margunn Sandal, 2014-