Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER slutten av september og hele oktober

Gudstjenesteliste aug-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram høsten 2021 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2020

►Årsmelding 2019

►Årsmelding 2018

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Oslo orgelfestival - i Frogner kirke mandag 27. september

En hel uke blir det anledning til å høre et utvalg av Oslos orgler i mange spennende musikalske sammenhenger. Oslo orgelfestival starter i Domkirken søndag 26. september, les mer om hele festivalen her. Mandag  27. september kl. 19.00 er det konsert i Frogner kirke der Ulf Nilsen (organist i Lovisnberg kirke) opptrer sammen med Stian Carstensen, trekkspill. Hva de spiller, kunngjøres underveis i konserten. Billetter à kr. 200 ved inngangen. Se også oversikt over høstens øvrige konserter i Frogner kirke.


30. september: "Messe og mat"
Arrangementene med navnet Messe og mat, "tilskudd til mer liv", finner i høst sted tre torsdagskvelder. Neste gang er 30. september. Da er det først en enkel nattverdliturgi i kirken kl. 17.00 ved kapellan Arne Slørdahl og organist Bjørn Kleppe. Kl. 17.30 er det en samling i Kirkestuen med måltid, innspill fra dagens gjest og samtale. Den 30. september er det maler, tegner, grafiker og kulturskribent Karl Erik Harr som vil reflektere over: "Hva kan kunsten fortelle deg?"


Menighetsblad for september
Frogner menighet har siden 2020 utgitt et enkelt menighetsblad månedlig på e-post. Det siste nummeret kom 16. september. Det kan også leses her. De som ønsker menighetsbladet tilsendt til sin egen innboks, kan sende en e-post til post.frogner@oslo.kirken.no. Skriv i emnefeltet: Send menighetsblad!

arkivsiden er alle epost-menighetsbladene som er utkommet hittil, tilgjengelige. Klikk her for å se oversikten.


Høstprogram

Også for høstsemesteret 2021 foreligger det et vakkert, trykt program for Frogner menighet. Det ligger utlagt i kirken og kirkestuen og kan også fås på menighetskontoret. Det kan lastes ned her som pdf-fil. Det oppdateres ikke for eventuelle feil eller endringer. Følg derfor med på hjemmesiden, som oppdateres kontinuerlig.

kalendersiden finner du en samlet oversikt for ca. en måned om gangen (nå: slutten av august og hele september).


Har du lyst til å synge i kor?

Frogner kammerkor er et allsidig blandet kor, med basis i klassisk repertoar og klang. Inger Øvrebø Uberg er dirigent. Koret øver i Frogner kirke hver tirsdag kl. 18.30-21.00 og søker nå nye sangere til alle stemmegrupper. Kom gjerne innom og hør på en av øvelsene. Les mer.


Diakonal tilsetting i Frogner

Sykehjemsprest Yvonne Andersen er av menighetsrådet tilsatt i den utlyste stillingen for "diakon eller prest med ansvar for diakonale oppgaver rettet mot eldre i Frogner menighet". Hun tiltrer 1. oktober. Yvonne Andersen er 52 år og var menighetsprest i 10 år før hun ble sykehjemsprest i Oslo, noe hun har vært i 12 år, nå ved Silurveien sykehjem, Majorstutunet og Villa Enerhaugen. Hun har ikke minst rike erfaringer fra arbeid med mennesker med demens.

Det er nesten 7 år siden det sist var tilsatt en diakonal fagperson i Frogner menighet (diakon Anne Knobloch). Den nye diakonale stillingen for en diakon eller prest er muliggjort ved midler fra Frogner menighets diakonale stiftelse. Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Stiftelsen er en videreføring av stiftelsen "Frogner menighets hjem", og ble opprettet i forbindelse med salget av Frognerhjemmet.

Les mer om diakoni i Frogner menighet.


Ny diakoniplan

På sitt møte 7. juni 2021 vedtok menighetsrådet ny diakoniplan for Frogner menighet etter forslag fra diakoniutvalget. Den forrige var fra 2012. Les planen her. På det samme møtet ble Eirik Pettersen valgt til ny leder i diakoniutvalget etter Margunn Sandal. Les mer om diakoni og prioriteringer i tiden framover på diakonisiden.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, som er kirkeårets lengste periode. Den begynner etter pinse og strekker seg til adventstiden. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Sist oppdatert: 26. 09. 2021