Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER juli-aug.

Gudstjenesteliste juni-sep.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2021 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2019

►Årsmelding 2018

►Årsmelding 2017

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Gudstjenester i Frogner kirke annenhver søndag i sommer

I likhet med det som har vært vanlig siden 2013, er det gudstjeneste bare annenhver søndag i Frogner kirke i sommertiden. De øvrige søndagene henvises menigheten til Bygdøy kirke, der det er felles gudstjeneste for de to menighetene Bygdøy og Frogner de søndagene Frogner kirke ikke er i bruk. Det gjelder 27. juni, 11. og 25. juli og 8. august. Se kalendersiden for detaljer. Blant kirker ikke så langt fra Frogner kirke som har gudstjenester hver søndag sommeren 2021, er Uranienborg kirke og Oslo domkirke.


Åpningstider for menighetskontoret i sommer

I uke 30-33 (26. juli - 22. august) er det følgende åpningstider:
tirsdag, onsdag, torsdag: kl. 10-14,
mandag og fredag: stengt.
Daglig leder Jens Jørgen Lie kan kontaktes utenom disse åpningstidene dersom det haster, på tlf. 41 72 02 32. For kirkelige handlinger, kontakt Kirketorget i Oslo på tlf. 23 62 90 09.


Diakonal tilsetting i Frogner

Sykehjemsprest Yvonne Andersen er av menighetsrådet tilsatt i den utlyste stillingen for "diakon eller prest med ansvar for diakonale oppgaver rettet mot eldre i Frogner menighet". Hun tiltrer 1. oktober. Yvonne Andersen er 52 år og var menighetsprest i 10 år før hun ble sykehjemsprest i Oslo, noe hun har vært i 12 år, nå ved Silurveien sykehjem, Majorstutunet og Villa Enerhaugen. Hun har ikke minst rike erfaringer fra arbeid med mennesker med demens.

Det er nesten 7 år siden det sist var tilsatt en diakonal fagperson i Frogner menighet (diakon Anne Knobloch). Den nye diakonale stillingen for en diakon eller prest er muliggjort ved midler fra Frogner menighets diakonale stiftelse. Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Stiftelsen er en videreføring av stiftelsen "Frogner menighets hjem", og ble opprettet i forbindelse med salget av Frognerhjemmet.

Les mer om diakoni i Frogner menighet.


Oslo Kammermusikkfestival med konsert i Frogner kirke

Kammermusikkfestivalen har i år lagt en av sine konserter til Frogner kirke. Konserten tirsdag 17. august kl. 19.30 har tittelen "Portrett J.S. Bach", og er ved Vilde Frang, fiolin, og Barokkanerne. Vilde Frang er i dag et internasjonalt stjernenavn og gjorde seg tidlig bemerket som et sjeldent talent. Hun er barnebarn av Astrid Bjærke (død 2015), som var aktiv på mange områder i Frogner menighet. Og i en tid, særlig rundt 2005, bidro Vilde Frang (Bjærke) på en rekke av menighetens arrangementer, f.eks. hyggekvelder på Frognerhjemmet (arrangert av Frognerhjemmets Venner), bibellesning i Frogner kirkes kapell, og på hverdagsmesse i kapellet. I august er hun altså tilbake i Frogner, da med Bachs fiolinkonserter i a-moll og E-dur. Barokkanerne framfører dessuten fire av brandenburgerkonsertene. Se konsertsiden for full informasjon om program og billetter.


Menighetsblad for juni (som e-post eller her) - og eldre utgaver på arkivsiden
Da "koronatiden" i 2020 la mye av menighetslivet i venteposisjon, begynte  Frogner menighet å utgi et enkelt menighetsblad månedlig på e-post. Det kan også leses her. Det nyeste nummeret kom 11. juni. De som ønsker menighetsbladet tilsendt til sin egen innboks, kan sende en e-post til post.frogner@oslo.kirken.no. Skriv i emnefeltet: Send menighetsblad!

arkivsiden er alle epost-menighetsbladene som er utkommet hittil, tilgjengelige. Klikk her for å se oversikten.

På arkivsiden er det også oversikt over alle de prekener og andakter som er skrevet av menighetens prester til de søndagene i 2020-2021 (våren 2020 også til noen torsdager) da planlagte gudstjenester i kirken eller kapellet har måttet avlyses på grunn av smittevernreglene. Se oversikten.


Ny diakoniplan

På sitt møte 7. juni 2021 vedtok menighetsrådet ny diakoniplan for Frogner menighet etter forslag fra diakoniutvalget. Den forrige var fra 2012. Les planen her. På det samme møtet ble Eirik Pettersen valgt til ny leder i diakoniutvalget etter Margunn Sandal. Les mer om diakoni og prioriteringer i tiden framover på diakonisiden.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, som er kirkeårets lengste periode. Den begynner etter pinse og strekker seg til adventstiden. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Sommerstengt i uke 28-29 (12.-25. juli 2021). Les mer om åpningstider sommeren 2021.

 

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2018.

Sist oppdatert: 25. 07. 2021