Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER oktober

Gudstjenesteliste aug-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram høsten 2021 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2020

►Årsmelding 2019

►Årsmelding 2018

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

Søndagens gudstjeneste
i Frogner kirke 17. oktober kl. 11.00 er ved sokneprest (i Uranienborg) Sjur Isaksen og vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.


Menighetsblad for oktober
Frogner menighet har siden 2020 utgitt et enkelt menighetsblad månedlig på e-post. Det siste nummeret kom 13. oktober og inneholder blant annet en presentasjon av Yvonne Andersen, nytilsatt prest med ansvar for diakonale oppgaver rettet mot eldre i Frogner menighet. Oktobernummeret kan også leses her.


Tilbake til normalopplegg for småbarnssang og babysang

Under koronatidens restriksjoner har det vært flere endringer for disse aktivitetene. Delvis har de vært innstilt, delvis har oppleggene vært redusert. Fra og med denne uka er de ordinære oppleggene tilbake. Det innebærer:

  • Middag og sang for hele familien ("småbarnssang") arrangeres de fleste torsdager i Frogner kirkestue kl. 16.30-17.45. Først spiser vi middag sammen, så synger, leker og danser vi. Sangen starter ca. 17.15.
  • Babysang er det hver fredag kl. 11.00 i Frogner kirkestue. Babysang retter seg først og fremst mot babyer opp til 1 år. Men også eldre babyer er velkommen. Det er kjempekoselig om du vil være igjen for å spise lunsj. Vi lager noe lett med kaffe og te til. Selve babysangen vil vare fra kl. 11.00 til 11.30, lunsjen er ferdig når du føler deg ferdig.

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Tlf. 23 62 90 73, e-post ae948@kirken.no.


Studiepermisjon
Sokneprest Rut Ugland har studiepermisjon fra 20. september til 20. oktober 2021.


Høstprogram

Også for høstsemesteret 2021 foreligger det et vakkert, trykt program for Frogner menighet. Det ligger utlagt i kirken og kirkestuen og kan også fås på menighetskontoret. Det kan lastes ned her som pdf-fil. Det oppdateres ikke for eventuelle feil eller endringer. Følg derfor med på hjemmesiden, som oppdateres kontinuerlig.

kalendersiden finner du en samlet oversikt for ca. en måned om gangen.


Har du lyst til å synge i kor?

Frogner kammerkor er et allsidig blandet kor, med basis i klassisk repertoar og klang. Inger Øvrebø Uberg er dirigent. Koret øver i Frogner kirke hver tirsdag kl. 18.30-21.00 og søker nå nye sangere til alle stemmegrupper. Kom gjerne innom og hør på en av øvelsene. Les mer.


Ny diakoniplan

På sitt møte 7. juni 2021 vedtok menighetsrådet ny diakoniplan for Frogner menighet etter forslag fra diakoniutvalget. Den forrige var fra 2012. Les planen her. På det samme møtet ble Eirik Pettersen valgt til ny leder i diakoniutvalget etter Margunn Sandal. Les mer om diakoni og prioriteringer i tiden framover på diakonisiden.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, som er kirkeårets lengste periode. Den begynner etter pinse og strekker seg til adventstiden. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Sist oppdatert: 16. 10. 2021