Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!


 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER mars/april

KONSERTER

Gudstjenesteliste jan.-juni

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg

Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken
Gaver, givertjeneste
Strategiplan
Årsmelding 2021

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Kirkevalget 2023

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

AKTUELT

 

Årets fasteaksjon

Hvert år deltar konfirmantene i Frogner i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Det innebærer både forberedelser og innsamling av penger. I år startet det med et fasteaksjons-kickoff i Domkirken lørdag 25. mars, der også biskop Kari Veiteberg stod på programmet. Mandag 27. mars er det så tid for selve fasteaksjonen "håp i en dråpe vann" til inntekt for det arbeidet som Kirkens Nødhjelp gjør for å redusere nød og fattigdom i verden, og i fasteaksjonen med særlig fokus på tilgang til rent vann.


Kirkevalget 2023

Samtidig med kommunevalget i høst (10.-11. september) skal det være kirkevalg. Det innebærer valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd over hele landet. Bispedømmerådene samlet utgjør Kirkemøtet (i tillegg har Kirkemøtet noen andre medlemmer).

Valglisten til Frogner menighetsråd er nå klar (det er bare én liste) og består av 13 navn. Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg er soknepresten medlem av rådet i kraft av sin stilling (Margunn Sandal). Listen er utarbeidet av en nominasjonskomité oppnevnt av menighetsrådet. Komitéen har bestått av Sissel Nilsen, Olav Dag Hauge og Anners Lerdal. Øverst på listen står nåværende leder av menighetsrådet, Trond Arild Lidalen. Se hele listen her. Se også en egen side om kirkevalget 2023.


Hva skjer
i Frogner kirke og menighet i slutten av mars og hele april? Se kalendersiden.


De ansattes ferieuker sommer 2023
Årets ferieavvikling er planlagt slik:
Margunn Sandal - uke 25-27, 31-33
Arne Slørdahl - uke 26, 28-30, 33
Eirik Rice Mills - uke 28-29, 31-32
Bjørn Kleppe - uke 23, 29-34
Jens Jørgen Lie - uke 25-27
Anneline Emanuelsen - uke 30-32
Gjertrud Laukvik - uke 27-30


Menighetsblad for mars

Frogner menighet har siden 2020 distribuert et menighetsblad månedlig på e-post til interesserte. Det siste nummeret er datert 14. mars. Det kan også leses her. Samtlige nummer som er utkommet siden starten 27. mars 2020, kan finnes fra arkivsiden.


Konfirmasjonsåret 2023

Planen for 2023 kan leses her. Konfirmasjonsdag i Frogner menighet er søndag 17. september. Undervisningen startet i januar. Ny konfirmantmedarbeider for dette konfirmantkullet er Benedicte Wolowiec.


Justert liturgi i Frogner kirke fra april 2022

I gudstjenesten søndag 24. april ble den justerte ordningen for hovedgudstjeneste i Frogner kirke tatt i bruk for første gang. Den ble godkjent av Oslo biskop 30.11.2021 etter behandling i menighetens organer tidligere i 2021. Det er flere forandringer som vil merkes av dem som er vant til å gå i Frogner kirke. Noen av de viktigste:

Forberedelsesdelen med informasjon om dagens gudstjeneste blir ikke lenger en fast ordning.

"Dagens bønn" kan være med eller utelates.

Menighetssvaret under "Bønn for kirken og verden" skiftes ut med et annet.

I stedet for en salme mellom andre tekstlesning og prekenen blir det nå et halleluja-omkved som synges før og etter lesningen av evangeliet, som skjer fra koret, ikke fra prekestolen som vanlig til nå.

Det er også enkelte andre justeringer.

Hele liturgien (ordningen av gudstjenesten) kan leses på gudstjenestesiden.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:  

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 27. 03. 2023

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i fastetiden, som har fiolett farge. Fiolett er forberedelsens, botens og sorgens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen