SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

 

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER mai/juni

►Gudstjenesteliste jan.-juni

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2022 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien (justert 2022)

Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

- Babysang

- Trosopplæring
-
Konfirmasjon

Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

►Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg
Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste
Strategiplan
►Bispevisitas 2022

Årsmelding 2021
Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Kirkevalget 2019

Historikk

Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

   

AKTUELT

 

Søndagens gudstjeneste

i Frogner kirke 29. mai kl. 11.00 er ved kapellan Arne Slørdahl og vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.


Tur til HL-senteret på Bygdøy

Lørdag 4. juni kl. 13-15 arrangerer Kulturutvalget besøk på HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) i Villa Grande på Bygdøy. Det er oppmøte på senteret kl. 13 og servering av kaffe og vafler i kafeen fra kl. 13. Kl. 14 blir det presentasjon av HL-senteret og utstillingene. Som avslutning: et kulturelt innslag ved skuespiller Ola B. Johannessen.
Påmelding til miatonnesen29@gmail.com
Buss nr. 30 til Bygdøyhus, gå derfra til senteret.


Tirsdagssalong

Tirsdag 7. juni kl. 17.00 er det på ny "tirsdagssalong" i Kirkestuen, den siste i dette halvåret. Tidl. biskop Laila Riksaasen Dahl er dagens gjest. Temaet er "Forsonet med livet". Musikalsk innslag ved Madelene Berg, fiolin. Det blir enkel servering, utlodning og andakt. Ta kontakt med kirkekontoret om du trenger skyss. Arr.: Diakoniutvalget.


Foredrag i Kirkestuen

Onsdag 1. juni kl. 18.00 holder Tom Egil Hverven foredrag om "Bønnens betydning i Jon Fosses septologi", Tom Egil Hverven er forfatter, journalist og litteraturkritiker. Han er hovedanmelder i Bokmagasinet i Klassekampen. Arrangør: Olavsalterets venner. (Foredraget holdes i forkant av foreningens årsmøte, men er åpent for alle.)


Hva skjer
i Frogner kirke og menighet i slutten av mai og hele juni? Se kalendersiden.


Bispevisitasen ble avsluttet med visitasforedrag - les det her  

Biskop Kari Veitebergs visitas i Frogner og Bygdøy menigheter ble avsluttet søndag 15. mai. Kl. 11 var det høymesse med dåp  i Frogner kirke ved biskopen, alle prestene i de to menighetene og organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor (dirigent Inger Øvrebø Uberg) og en messingkvintett bidro til preget av festgudstjeneste. Se musikkbidragene fra kor og blåsere.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med gode smørbrød og marsipankake i Frogner Menighets Hus, Schafteløkken. Sentralt i programmet var visitasforedraget, der biskop Kari Veiteberg oppsummerte sine inntrykk fra det hun hadde opplevd under visitasen, samtidig som hun kom med noen vurderinger og råd til de to menighetene i deres videre arbeid. 

Les mer på egen side om hva en visitas er. Der finner du også programmet.


Menighetsblad for mai

Frogner menighet har siden 2020 distribuert et enkelt menighetsblad månedlig på e-post til interesserte. Det siste nummeret er datert 3. mai. Det kan også leses her. Samtlige nummer som er utkommet siden starten 27. mars 2020, kan finnes fra arkivsiden.


Justert liturgi i Frogner kirke

I gudstjenesten søndag 24. april ble den justerte ordningen for hovedgudstjeneste i Frogner kirke tatt i bruk for første gang. Den ble godkjent av Oslo biskop 30.11.2021 etter behandling i menighetens organer tidligere i 2021. Det er flere forandringer som vil merkes av dem som er vant til å gå i Frogner kirke. Noen av de viktigste:

Forberedelsesdelen med informasjon om dagens gudstjeneste blir ikke lenger en fast ordning.

"Dagens bønn" kan være med eller utelates.

Menighetssvaret under "Bønn for kirken og verden" skiftes ut med et annet.

I stedet for en salme mellom andre tekstlesning og prekenen blir det nå et halleluja-omkved som synges før og etter lesningen av evangeliet, som skjer fra koret, ikke fra prekestolen som vanlig til nå.

Det er også enkelte andre justeringer.

Hele liturgien (ordningen av gudstjenesten) kan leses på gudstjenestesiden.


Konfirmasjonsåret 2022

Årets konfirmasjon i Frogner kirke finner sted søndag 18. september. Før det skal konfirmantene være med på et variert opplegg med undervisning, leir, gudstjenester og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Den første undervisningtimen var onsdag 26. januar. Søndag 30. januar ble konfirmantene presentert for menigheten i gudstjenesten kl. 11.00. Konfirmantprest er Arne Slørdahl. Se planen for konfirmasjonsåret 2022.


Semesterprogram våren 2022

Også for vårsemesteret 2022 foreligger det et vakkert, trykt program for Frogner menighet. Det ligger utlagt i kirken og kirkestuen og kan også fås på menighetskontoret. Med et program som spenner over et så pass langt tidsrom, vil det alltid måtte tas forbehold om forandringer. Programmet kan også lastes ned her. Det oppdateres ikke for eventuelle feil eller endringer. Det er allerede oppdaget en del feil, blant annet er det ikke konsert i kirken av Frogner kammerkor søndag 6. mars, slik det så sent som 27. februar ble feilaktig opplyst om i kunngjøringene på gudstjenesten i kirken. Følg derfor med på hjemmesiden, som oppdateres kontinuerlig.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR HVIT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har bakgrunnsfarge etter kirkeårets farger. Fra påskenatt er vi inne i påsketiden med hvit farge. Hvitt er Kristus-høytidenes, festens og gledens farge. Les mer om kirkeårets farger.

     

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.


Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10.00-14.00

Onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-14.00

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.
Telefaks: 23 62 90 61

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass for besøkende til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2019 (side 13).

Sist oppdatert: 26.05.2022


Til toppen