Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke 2020

Orgelmedvirkning er ikke tatt med her.

 

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
  2017
  
  2018
  
  2019
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

 

26. januar  Frogner kammerkor. Dirigent: Anna Sandvik
- Edward Elgar: Ave verum
- Egil Hovland: Karin Boyes aftonbön
- Trad.: Amazing Grace

 
9. februar Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler
- Heinrich Schütz: Die Himmel erzählen
- Knut Nystedt: Peace
- Edvard Grieg: I Himmelen, i Himmelen

 
23. februar Frogner kammerkor. Dirigent: Inger Øvrebø Uberg
- W.A. Mozart: Ave Verum
- Camille Saint-Säens: Gud, vær meg nådig
- Arild Sandvold: Jubilate Deo

 
22. mars Tone Braaten, sopran
Ingvild Græsvold, fiolin
  AVLYST pga. koronasituasjonen
 
10. april (langfredag)
 
Anners Lerdal, saxofon
AVLYST pga. koronasituasjonen
NYTT Anners Lerdal deltar sammen med Bjørn Kleppe (orgel) på video for langfredag i Frogner kirke.
- Alessandro Marcello: Adagio (saxofon og orgel)
- Lars-Einar Abrahamsson: Largo (orgel)
- Bøhren/Åserud: Tema (saxofon og orgel)

 
12. april Frogner kammerkor. Dirigent: Inger Øvrebø Uberg
Siv Øverli, trompet
 AVLYST pga. koronasituasjonen
   
10. mai
 
Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler
AVLYST pga. koronasituasjonen
  
24. mai
 
Frogner kammerkor. Dirigent: Inger Øvrebø Uberg
AVLYST pga. koronasituasjonen (avlysningen skjedde på et tidspunkt da det var varslet at det ikke ville være noen gudstjenester før 15. juni)
 
28. mai NYTT Jonas Haltia, trompet (hverdagsmesse i kirken)
 
31. mai
 
NYTT Sangere fra Frogner kammerkor, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
 
7. juni Frogner kammerkor. Dirigent: Inger Øvrebø Uberg
AVLYST pga. koronasituasjonen (avlysningen skjedde på et tidspunkt da det var varslet at det ikke ville være noen gudstjenester før 15. juni)
30. august Frogner kammerkor, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
- Frode Alnæs: Vitae Lux
- W.A. Mozart: Ave Verum

 
13. september
 
Tone Braaten, sopran
Ingvild Græsvold
, fiolin
Bjørn Kleppe, orgel
- Dmitrij Sjostakovitsj: Romanse
- Giulio Caccini: Ave Maria
- César Franck: Panis Angelicus
- G. F. Händel: Dank sei Dir, Herr (Arioso fra "Cantata con stromenti")

 
20. september kl. 11 og 13 Cæciliaforeningen, dirigent: Steffen Kammler
Siv Øverli, trompet, Bjørn Kleppe, orgel
- Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary (orgel og trompet)
- Knut Nystedt: I Will Praise Thee, O Lord (kor)
- Irsk folketone: An Irish Blessing (kor)
- G. F. Händel: Halleluja-koret fra "Messias" (kor, orgel, trompet)

4. oktober Frogner kammerkor, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
- Irsk folketone: An Irish Blessing
- Norsk folketone, arr. Egil Hovland: Sjung Amen!

  
18. oktober Yngve Søberg, baryton Utsatt til våren 2021.
 
1. november Frogner kammerkor, dirigent og sangsolist: Inger Øvrebø Uberg
Ergo strykekvartett
(Brage Blix og Brage Sæbø, fiolin, Stinius Maurstad, bratsj, Bjørn Sanders, cello)
- W. A. Mozart: Ave verum
- Gabriel Fauré: Pie Jesu
- Jean Sibelius: Opus 56, 3. sats: Adagio di molto
- W. A. Mozart: Laudate Dominum

   
15. november
 
Cæciliaforeningen, dirigent: Steffen Kammler
Utgår på grunn av koronasituasjonen.  
29. november
 
Frogner kammerkor, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
Gudstjenesten er avlyst pga- koronasituasjonen.
Koret deltok kl. 12 på kirketrappa ved tenning av adventslys.
 
13. desember Norske Selskabs Mannskor, dirigent: Kristin Groven Holmboe Koret har koronapause ut året. Gudstjenesten ble dessuten avlyst.
 
20. desember Frogner kammerkor, dirigent: Inger Øvrebø Uberg, deltok kl. 12 på kirketrappa ved tenning av adventslys.
 
Det opprinnelige programmet for gudstjenestene julaften var gudstjenester kl. 14 og 16, med stort kor på den siste. Det er senere bestemt at det på grunn av korona-situasjonen i stedet blir fire korte gudstjenester kl. 13, 14, 15 og 16 og uten kor. Deretter ble alle gudstjenestene avlyst på grunn av de strenge smittevernreglene.
24. desember (åpen kirke kl. 13.00-17.00)
 
Atle Tømmervik, trompet - sammen med Svein Amund Skara, orgel
 
25. desember (åpen kirke kl. 11.00-14.00) Jonas Haltia, trompet - sammen med Svein Amund Skara, orgel
 

Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.