Åpningssiden med hovedmeny  Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke 2017

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

 

29. januar Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
- Orlando di Lasso: Adoramus te, Christe
- Dino Stella: Dona la pace, Signore
- Bjarne Sløgedal: Uten at man blir født av vann og ånd
- W.A. Mozart: Jubilate Deo
 
26. februar Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
- William Byrd: Ave verum corpus
- Benjamin Britten: Concord
- Amazing Grace (trad.)
- Egil Hovland: Jeg vil løfte frelsens beger
- Heinrich Schütz: Alle vender augo sine til deg (tekst: Johan J. Gjendem etter Salme 145)

 
26. mars Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
Oslofjord strykekvartett
Ingeborg Dalheim, sopran
- Verker av Fauré, Mozart, Carter, Stanford og Pärt
(Festivalgudstjeneste under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival)
 
14. april (langfredag) Anners Lerdal, saxofon
 
16. april (påskedag) Morten Brenne, trompet
 
23. april Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler.
- Catharinus Elling: Im Garten leidet Christus Not
- Edvard Grieg/Trond Kverno: Margrethes vuggesang
- Antonio Lotti: Cricifixus
- Max Reger: Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit

 
7. mai Frogner kammerkor (korgruppe). Dirigent: Kristin Groven Holmboe.
- Franz Schubert: Sanctus
- Egil Hovland: Jeg vil løfte frelsens beger
- Arild Sandvold: Jubilate Deo
17. september Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
Atle Tømmervik, trompet. Bjørn Kleppe, orgel.
- Knut Nystedt: Cry Out and Shout
- Irsk trad.: An Irish Blessing, arr. James E. Moore Jr.
- Georg Friedrich Händel: Halleluja-koret fra "Messias"
- Ulrich Roever og Michael Korb: Highland Cathedral (trompet og orgel)
- George Thalben-Ball: Elegy (trompet og orgel)
 
15. oktober Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
- Anton Bruckner: Os Justi (tekst fra Salme 37, 30-31)
- Jerker Leijon: Pax optima rerum
- Eivind Groven: Takk vere Gud

 
5. november Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
- W.A. Mozart: Lacrimosa (fra Requiem)
- Maurice Duruflé: Ubi caritas
- Robert Coates: Agnus Dei
- Folketone (Tingvoll), arr. Henning Sommerro: Når jeg blant englers kor engang

 
3. desember Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
- Francis Poulenc: Salve Regina
- Knut Nystedt: Velsignet være han som kommer i Herrens navn
- (1500-tallet): Gaudete, Christus est natus (Gled dere, Kristus er født)

 
10. desember Det Norske Selskabs Mannskor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
 
24. desember kl. 14.00 Atle Tømmervik, trompet
24. desember kl. 16.00 Sammensatt kor, dirigent og solist: Kristin Groven Holmboe
Atle Tømmervik, trompet
- Eyvind Alnæs: Julemotett
- Georg Friedrich Händel: Halleluja-koret fra "Messias"
 
25. desember kl. 11.00 Jonas Haltia, trompet


Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.