Åpningssiden med hovedmeny  Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke 2016

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Barnekor

Salmer
 
 
 

 

 

 

31. januar Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.
- Jerker Leijon: Pax optima rerum
- Egil Hovland: Hvem skal vi gå til, Herre?
- John Rutter: The Lord bless you and keep you
- Arvo Pärt: Bogoróditse Djévo

 
13. mars Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.
- Egil Hovland: Min sjel, lov Herren
- Thomas Beck: Gammel Maria-vise
- Charles Villiers Stanford: Magnificat in C

 
24. mars Kl. 18.30: Orgelresitasjon ved Bjørn Kleppe
 
27. mars Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.
Trompet: Siv Øverli. Koret synger:
- Egil Hovland: Kristus er oppstanden
- Egil Hovland: Jeg vil løfte frelsens beger
- Knut Nystedt: Halleluja

 
17. april Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler.
- Catharinus Elling: Hvor er det godt at lande
- Carl Gottlieb Reissiger: In die angustiae
- Max Bruch: Herr, schicke was du willt
- Knut Nystedt: Han er oppstanden

  
1. mai Herrekvartetten Jubilate
- Adam de la Halle: Kom du ljuva hjärtevän
- Th. Moore: Jubilate
 
8. mai Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.
- Felix Mendelssohn: Wie der Hirsch
- Knut Nystedt: Peace
- Jan Magne Førde: Bruremarsj

  
15. mai
 
Trompet: Atle Tømmervik
29. mai Gunnarskogs församlings kyrkokör, Värmland. Dirigent: Peter Brorsson.
28. august Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.
- Åge Samuelsen/Egil Hovland: O Jesus, du som fyller alt i alle
- Heinrich Schütz (tekst: Johan Gjendem etter Salme 145): Alle vender augo sine til deg
- Sergej Rachmaninov: Bogoroditse Devo
- Knut Nystedt: Laudate
 
18. september Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.
Trompet: Jonas Haltia. Orgel: Bjørn Kleppe.
Orgel/trompet:
- Thore Haukner: Intrada
- Morten Christophersen: Pebble Dream
Kor:
- Egil Hovland: Hvem skal vi gå til, Herre?
- Irsk trad.: An Irish Blessing, arr. James E. Moore Jr.
- Georg Friedrich Händel: Halleluja-koret fra "Messias"

  
6. november Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.
- Bjarne Sløgedal: Herre Jesus, gi meg nåde
- Joseph Vila: Sanctus-Benedictus
- Gabriel Fauré: Requiem: Introit
- Harald Gullichsen: Salige er de som bor i ditt hus

 
20. november Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler.
- Felix Mendelssohn: Mitten wir im Leben sind
- Luigi Cherubini: Graduale (fra Requiem)
- J.S. Bach: Wie soll ich dich empfangen (koral fra Juleoratoriet)
- Max Reger: Die Nacht ist kommen

  
27. november Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.
- Kling no klokka (Norsk folketone)
- Rolf Karlsen (arr.): Folkefrelsar, til oss kom
- Anders Öhrwall: Bereden väg för Herran

  
11. desember Det Norske Selskabs Mannskor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.
- Till Österland vill jag fara (Svensk folketone)
- Swing low (Spiritual)
- Gaudete, gaudete! (Trad., 1100-tallet)

 
24. desember Kl. 14: Trompet: Atle Tømmervik
Kl. 16: Sammensatt kor. Dirigent og solist: Kristin Groven Holmboe. Trompet: Morten Brenne.
 
25. desember Jonas Haltia, trompet


Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.