Åpningssiden med hovedmeny  Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke 2010


 
Konserter
 
Orgel
 
Barnekor

Salmer
 
 
 

 

 

 

31. januar Trompet: Siv Øverli
7. februar Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
14. februar Frogranienborg barnegospel
28. februar Nordlændingernes forenings kor, dirigent Dorte Fiskaa
14. mars Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
18. april Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
1. april (skjærtorsdag) Orgelresitasjon v/ Bjørn Kleppe før gudstjenesten
2. april (langfredag) Pasjonsmusikk v/ Ole Bøhn, fiolin, og Bjørn Kleppe, orgel, før gudstjenesten. Ole Bøhn medvirket også i gudstjenesten.
4. april (påskedag) Trompet: Siv Øverli
25. april International Forum Singers, dirigent Kristin Groven Holmboe
2. mai Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
6. juni Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
13. juni Kirkedansgruppen Tabita, leder: Elisabeth Aanje
19. september Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
Trompet: Siv Øverli
26. september Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
- Preludium: "Adoramus te" av Orlando di Lasso
- Som mottett: "O vos omnes" av Pablo Casals
- Under nattverden: Salme 23 (Herren er min hyrde) av Franz Schubert
- Postludium:
"Jubilate Deo" av Arild Sandvold
10. oktober Ex-Olavo
31. oktober International Forum Singers, dirigent Kristin Groven Holmboe
7. november Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
- Preludium: "Tu es Petrus" av Maurice Duruflé
- Mottett: "Tota pulchra es" av Maurice Duruflé
- Under nattverden: "Bare i håp til Gud" av Egil Hovland
- - "Gute Nacht, o Wesen" av J.S. Bach
- - "Ubi Caritas" av Maurice Duruflé
- Postludium:
"Jubilate Deo" av W.A. Mozart
14. november Frogranienborg barnegospel, dirigent Helene Sannem Heian
5. desember Sanggruppen "Twinkle"
12. desember Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
24. desember kl. 14 Frogranienborg barnegospel
Trompet: Morten Brenne
24. desember kl. 16 Frogner kammerkor m.fl., dirigent Kristin Groven Holmboe
Trompet: Morten Brenne


Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.