Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kor og spesielle musikkinnslag
i gudstjenester i Frogner kirke 2009


 
Konserter
 
Orgel
 
Barnekor

Salmer
 
 
 

 

 

 

1. februar Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
1. mars Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
8. mars Frogranienborg barnegospel, dirigent Kristine Solberg
29. mars Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
19. april Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kamler
26. april Frogranienborg barnegospel, dirigent Kristine Solberg
7. juni Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
30. august Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
20. september Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
4. oktober Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
18. oktober Ex Olavo
1. november Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
8. november Frogranienborg barnegospel
24. desember kl. 14 Frogranienborg barnegospel
24. desember kl. 16 Sammensatt kor,  dirigent Kristin Groven Holmboe

 

 


 


 

 

 

    
     
Til toppen