Åpningssiden med hovedmeny  Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke 2011

 

 
Konserter
 
Orgel
 
Barnekor

Salmer
 
 
 

 

 

 

13. februar Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
6. mars Frogranienborg barnegospel, dirigent Helene Sannem Heian
20. mars Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
3. april International Forum Singers, dirigent Kristin Groven Holmboe
10. april Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
21. april (skjærtorsdag) "Musikk på Skjærtorsdag". Ole Bøhn, fiolin. Bjørn Kleppe, orgel, kl. 18.30 (før gudstjenesten kl. 19.00)
22. april (langfredag) Pasjonsmusikk v/ Ole Bøhn, fiolin, og Bjørn Kleppe, orgel, kl. 10.30 (før gudstjenesten kl. 11.00). Ole Bøhn medvirker også i gudstjenesten.
24. april (påskedag) Trompet: Siv Øverli
1. mai Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
8. mai Forsangere fra Ex-Olavo, dirigent Hallvard Heggland
29. mai "Kor Koselig", Langesund, dirigent Fredrik Knobloch
5. juni Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
28. august  Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
Trompet: Morten Brenne
18. september Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
Trompet: Siv Øverli
25. september Frogranienborg barnegospel, dirigent Helene Sannem Heian
9. oktober Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
Til inngang: Arild Sandvold: Jubilate Deo (fra "Fem latinske kirkekor")
Etter trosbekjennelsen: W.A. Mozart: Ave verum corpus
Under nattverden: J.S. Bach: Ach, was ist doch Unser Leben
Postludium: Knut Nystedt: I will praise Thee, O Lord
16. oktober Barn fra Frogner menighets barnehage
6. november Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
20. november International Forum Singers, dirigent Kristin Groven Holmboe
27. november Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
Til inngang:
- Knut Nystedt: Velsignet være han
Under nattverden:
- Forskjellige arrangementer av Folkefrelsar, til oss kom
- Fransk missale / Thomas Helmore: Veni, veni Emmanuel
Postludium:
-
Anders Öhrwall: Gaudete
4. desember Frogranienborg rekruttkor, dirigent Anne Knobloch
24. desember Kl. 14.00: Barn fra Frogranienborg og Rekruttkoret, dirigent: Anne Knobloch.
Kl. 16.00: Sammensatt kor med medlemmer av Frogner kammerkor, ExOlavo, Cæciliaforeningen, Vestre Aker dusjlag og Mærradalens mannskor, dirigent og sangsolist: Kristin Groven Holmboe.
Koret synger Julemotett av Eyvind Alnæs som preludium, og Halleluja-koret fra Händels Messias som postludium.

Kl. 14.00 og 16.00: Trompet: Siv Øverli
25. desember Trompet: Siv Øverli (avlyst pga. sykdom)


Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.