Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 Om
 kirkevalget
 2011
 (hoved-
 side
 Frogner)

 
 
 Kandidat-
 liste til
 Frogner
 MR 

Presentasjon av kandidatene til valg av Frogner menighetsråd 2011-2015

 

I brev av 3. mai fra Frogner menighet v/ nominasjonskomitéens leder Liv Clemens og menighetsrådets leder Jardar Seim er kandidatene bedt om å oppgi utdannelse/yrkesbakgrunn og svare på følgende spørsmål innen 26. mai:
1) Frogner menighet har mange aktiviteter og arbeidsgrener. Hvilke områder er det som først og fremst interesserer deg, og som du kunne tenke deg å arbeide med i menighetsrådet?
2) Er det spesielle saker du kan tenke deg å fremme i løpet av menighetsrådets første arbeidsår?
3) Hvilken rolle mener du menigheten bør ha i vårt lokalsamfunn, og hvordan kan vi trekke flere inn i menighetsfellesskapet?
4) Hvilke utfordringer ser du som de største i Frogner menighet?
5) I hvilken retning ønsker du at Den norske kirke skal utvikle seg i tiden framover?

6) Hvilke gode egenskaper har du som du tror du vil ha særlig nytte av i et menighetsråd?

 

Erik Kyvik Hauge  |  Carl-Henrik Bastiansen  |  Eva Schjoldager  |  Morten Syversen  |  Tellef Raustøl  |  Anne Beate Sønju Clasen  |  Anners Vetle Lerdal  |  Siri Andresen  |  Bodil Marie Hognestad-Labori  |  Benjamin Thorsen Isachsen  |  Camilla Blich  |  Solveig Harriet Lid  |  Inger-Johanne Agerup

Ved å føre musepekeren over nummeret foran hvert svar, kan du se spørsmålet.

Klikk her for utskriftsvennlig versjon (pdf)

Presentasjon av kandidatene til bispedømmerådsvalget for Oslo bispedømme er på en egen side (pdf)
   

Erik Kyvik Hauge

68 år

Hansteens gate 16,
0253 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Psykolog. Driver med lederutvikling og organisasjonsutvikling.

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Jeg kan tenke meg å arbeide mer med diakoni og kultur.
 
2.

Noe av det jeg synes vi trenger aller mest, er å få i gang søndagsskole for barn under gudstjenesten.

 

3.

I vår menighet har kirken stor kontaktflate, med relativt stor oppslutning om dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Men i hverdagen er det kanskje ikke mange som ser kirken og dens budskap som relevant for sine liv. Særlig i de yngre  årsklasser er det slik. Samtidig virker det som det er mye åndelig lengsel. Vi trenger tro, håp og kjærlighet, og her er de å finne!
 

4.

Vår største utfordring er å nå lenger ut.
 

5. Etter min mening er det positivt at kirken har fått mindre samfunnsmessig makt tildelt av staten, og samtidig mer selvstyre. Det har videre vært en bevegelse i retning av større takhøyde og mer mangfold, noe som også er bra. Så kan vi konsentrere oss om det viktigste: Å være et sted for stillhet, der vi kan møte Gud og hans kjærlighet.
 
6.

Jeg lar meg engasjere, og kan spre engasjement. Jeg har humør og humor. Jeg er god til å lytte og bruker ikke mer ord enn det som trengs. Det bidrar til at det er relativt enkelt å forstå hva jeg mener. Jeg er oppmerksom på mine svake sider og tar høyde for dem.

Til toppen
   

Carl-Henrik Bastiansen

28 år

Observatoriegt. 10,
0254 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

 

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Kirkens plass i samfunnet. Forvaltning av kirkens økonomiske midler. Ungdomsarbeid.
 
2. Min forståelse er at menigheten driftes på en tilfredsstillende måte, men den økonomiske styringen, forvaltningen av våre eiendommer og den langsiktige planleggingen må bli bedre. Frogner skal være en kirke som støtter, hjelper og fungerer som en grunnstøtte i enkeltmenneskers liv. Derfor vil jeg alltid kjempe for at individet blir sett og tatt vare på. For å få dette til må vi ha en sunn økonomisk styring  og forvaltning, noe jeg vil jobbe hardt for.
 
3. Kirken må være åpen og inkluderende for alle mennesker, uansett alder, kjønn, sosial bakgrunn, legning og etnisitet. Dersom menigheten klarer å komme frem med det budskapet, tror jeg også at kirken vil kunne se en økning i besøkstall og engasjement fra mennesker som til nå ikke har deltatt. Menigheten er grunnstenen og bærebjelken for mange mennesker, og alle burde vite at kirken er et sted ikke bare for livets store øyeblikk på godt og vondt. Kirken er der hver eneste dag, hele året, hele livet, når medlemmene har bruk for hjelp og visdom fra Gud.
 
4. Manglende oppmøte og engasjement fra helt vanlige mennesker. Jeg tror dessverre at kirken på en del områder er i utakt med viljen og behovet til medlemmene. En åpen og inkluderende kirke som ikke fordømmer men motiverer er en kirke som virker mer innbydende for mennesker i alle aldre, alle hudfarger, alle legninger og begge kjønn. Dette tror jeg vil på sikt øke oppslutningen og besøkstallene.
 
5. Min forståelse er at kirken er til for menneskene, ikke omvendt. Dersom kirken er i utakt med folket, vil den heller ikke appellere til massene som er med på å holde Guds ord levende. Kirken bør som det meste vi har i samfunnet være tjenesteytende og imøtekommende.
 
6. Godt humør, pågangsmot, engasjement, retorisk, kommunikasjonskunnskap, lang erfaring på tross av ung alder, politisk bakgrunn, næringslivsbakgrunn, bredt sammensatt nettverk og bekjentskapskrets.
Til toppen
   

Eva Schjoldager

 

66 år

Hafrsfjordsgt. 24 A,
0268 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Cand.mag.

Norges Forvaltningshøgskole, Forsvarets Høgskole - Hovedkurset.

Mangeårig erfaring fra pedagogiske/administrative stillinger i videregående skole og offentlig forvaltning.  Rådgiver Norges Røde Kors.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Diakoni – Kirkens omsorgstjeneste
 
2.

Barn og ungdom i Frogner menighet skal få lære mer om troen de er døpt til. De skal få kunnskap om og kjennskap til kristen tro og tradisjon. Dette er fundamentet i Plan for trosopplæring i Den norske kirke.

 

3.

Menigheten bør bli en mer sentral og involverende del i lokalsamfunnet. En måte å arbeide mot dette målet, er å engasjere kirkens medlemmer - aktive som passive. Skape møteplasser og aktiviteter som engasjerer og bidrar positivt i menneskers liv.

 

4.

Se svar 3.

 

5.

Har forventninger til Gudstjenestereformen. Den legger opp til en mer fleksibel og lokalt preget gudstjenestse. Flere skal trekkes med i gudstjenestearbeidet.

 

6.

Sitter pt. i Menighetsrådet og har dermed god kunnskap om organisasjonen. Jeg vurderer egen arbeidskapasistet som god. Er sosial og utadvendt.

 

   
Til toppen
   

Morten Syversen 

66 år

Gabels gate 46 A,
0262 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Arbeidet med IT på forskjellige nivåer og bedrifter. Menighetsforvalter i Haugerud menighet 2004-2008. Er nå rådgiver i Kirkerådet.

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. 2. Områder i menighetsarbeidet som interesserer meg: En gudstjeneste som favner hele menigheten, særlig unge familier, samt menighetens diakonale arbeid.
3. 4. For Frogner menighet ønsker jeg at bydelens befolkning vet hvor kirken er, og at det er en kjent sak at dit kan du komme med dine sorger, til fest og hverdags, og at den er bemannet slik at den kan tjene befolkningen på en god måte. Menigheten bør inngå et godt samarbeid med bydelen om diverse tilbud til beboerne, som familiesamlinger med tilbud til barn.
5. Min forståelse av folkekirken er at kirken skal gi sitt tilbud til alle som søker den, og forkynne er klart budskap om frelsen i Jesus Kristus. De største utfordringene i dagens kirke er myndighetenes bevisste politikk om å fjerne all kunnskap om vår kristne arv og tradisjon fra skoler og barnehager, slik at den oppvoksende slekt ikke lenger har den bakgrunnskunnskapen som vi kanskje forventer at de skal ha. For Den norske kirke ønsker jeg en større løsrivelse fra statlige myngdigheter.
6. Jeg kjenner kirkens organisasjoner godt, er konstruktiv og samarbeidsvillig.
   
Til toppen
   

Tellef Raustøl

 

 

62 år

Magnus Bergs gate 4 A,
0266 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
 Cand. sociol. + profesjonsutdanninger innen helse, sosial og diakoni.
Yrkesbakgrunn: Konsulent i egne og andres virksomheter, lektor og rektor på Diakonhjemmets høgskolesenter. Er nå daglig leder i Raustøl Utvikling AS og samarbeider med NCM Development AS.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. GUDSTJENESTEN

Gudstjenesten er menighetens sentrale samlingspunkt. Her får vi muligheter til å bearbeide uken som har gått og se framover mot nye utfordringer og spennende oppgaver som venter på oss. Jeg ønsker å arbeide aktivt for en økt oppslutning om søndagens gudstjeneste. Flere tiltak bør iverksettes. Her er noen av de områdene jeg kan tenke meg å jobbe med:

- Kirkekor

Jeg ønsker å arbeide for at Frogner menighet skal få sitt eget kirkekor. I søndagens gudstjeneste bør det blir økt innslag av kultur, sang og musikk. Mange kor er allerede med på å berike søndagens gudstjeneste, men jeg mener at menigheten trenger sitt eget kirkekor! Det vil ha stor betydning for søndagens gudstjeneste og det vil gi økt oppslutning om og tilhørighet til gudstjenesten.

- Videreutvikling av søndagens preken

I Frogner kirke har jeg hørt mange og gode prekener. Men jeg tror det er viktig at det skapes en enda sterkere forbindelse mellom prestens preken og oss tilhørere. Jeg vil ta initiativ til at det blir et aktivt samarbeid mellom beboerne på Frogner og prestene i Frogner menighet om å forberede og evaluere søndagens preken. Forslag til oppfølging:

  • En eller to arbeidsdugnader for å snakke sammen om hvordan dette ev kan gjøres
  • Finne fram til noen ressurspersoner i menigheten som i løpet av uken kan kommentere prestens første utkast til søndagens preken
  • Lage et konkret møtepunkt for evaluering av søndagens preken

STRATEGISK PLAN

Menighetens arbeid med den aldrende befolkning i bydelen, er omfattende og svært viktig. Men hvordan skal menigheten møte de store utfordringene i framtiden? Jeg ønsker å ta initiativ til følgende:

·         sette i gang et arbeid med en strategisk plan for hvordan Frogner menighet skal drive et kreativt arbeid for bydelens aldrende befolkning fra 2012-2020

·         utforme konkrete mål 

·         avklare sammenhengen mellom menighetens etablerte tiltak for eldre og andre virksomheter i bydelen som arbeider for samme målgruppe 

·         skaffe finansiering

 

2.

I menighetsrådets første arbeidsår ønsker jeg å fremme de tre sakene jeg har nevnt i tilknytning til spørsmål 1:

·         kirkekor

·         videreutvikling av søndagens preken

·         strategisk plan for bydelens aldrende befolkning

3.

Menighetens viktigste oppgave er å møte hvert enkelt menneske i bydelen på en omsorgsfull og respektfull måte og samtidig fortelle om Guds nåde.

 
4.

Den største utfordringen for Frogner menighet er å sikre større finansielle muskler til virksomheten slik at oppsatt mål kan bli realisert.

 
 5.

Jeg ønsker at Den norske kirke skal videreutvikle sitt folkekirkelige ideal; være en kirke som møter oss der vi er og som makter å fortelle hva Guds nåde faktisk innebærer for hver og en av oss.

 
6.

Jeg har lang erfaring fra arbeid i menighetsråd. Hvis jeg blir valgt, er Frogner menighetsråd det fjerde menighetsrådet jeg er medlem av. Tidligere har jeg vært medlem av menighetsrådene i Uranienborg, Brumunddal og Voksen. På den bakgrunn har jeg god kjennskap til Den norske kirkes strukturer og ordninger.

 
Til toppen
   

Anne Beate Sønju Clasen

 

54 år

Drammensveien 97 B,

0273 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Jeg er utdannet tannlege og arbeider i den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo.

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Jeg interesserer meg både for unge og eldre, men spesielt for dem som har det vanskeligere enn de som er fysisk og psykisk friske.
 
2. Jeg kunne tenke meg å innarbeide meg først, bli litt kjent og så gå intensivere inn i enkelte saker. Men jeg er opptatt av at kirken trenger nytt orgel!
 
3. En aktiv menighet bør ha en fremtredende rolle i lokalsamfunnet. Kirken kan bidra mye på det mellommenneskelige plan. Problemet i en stor by som Oslo, som Frogner er en del av, er at det er få som kjenner hverandre. Derfor er det etter min mening forbundet med en del vanskeligheter å skape kontakter innad og utad i menigheten. Jeg tenker at varierende tilstelninger, seminarer, foredrag, konserter osv. kan være med på å trekke flere inn i menighetens fellesskap.
 
4. Frogner har mange eldre i menigheten. Det er viktig at fokus ikke blir bare på de eldre og med det lite eller mindre fokus på barn og unge. En levende menighet trenger aktive medlemmer i alle aldersgrupper.
 
5. Jeg synes at en kirke bør leve i takt med tiden, legge vekt på å være inkluderende. Dette er en kontinuerlig prosess.
 
6. Jeg er interessert i mennesker og liker arbeid.
Til toppen
   

Anners Vetle Lerdal

47 år

Elisenbergveien 24 A,

0265 Oslo

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Sykepleier, dr.philos, professor. 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.

Jeg har et ganske bredt interessefelt, men er særlig interessert i kirkemusikk. Det er viktig å ha plass til både profesjonelle og amatørmusikere. Er også interessert i hvordan menigheten uttrykker seg for omverdenen.

 
2.

Jeg vil gjerne bruke den første tiden til å bli bedre kjent med menighetens virksomhet og det indre liv i menigheten før jeg vil legge frem spesifikke saker.

 
3.

Menigheten er alle som bor i menigheten. Dette er alle oss som Frogner menighet og kirke er til for. Mange ønsker å bruke kirken til å markere de viktigste hendelsene i livet som ved dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. For andre er gudstjenestefellesskapet på søndagene det viktige. Kirken fyller mange og ulike behov i menigheten. Menighetsarbeidet bør gjenspeile dette blant annet ved åpent å invitere foreninger og lag i området til å markere spesielle begivenheter i kirken. 

 
4.

Å vise seg som en åpen inkluderende menighet for alle som bor i menigheten, spesielt personer som tilhører grupper som samfunnet har en tendens til å marginalisere. Kirken må åpne seg mot omverdenen.

 
5. Kirken bør være en bred folkekirke. Samtidig er jeg opptatt av tradisjon og at gudstjenesten har et klart budskap.
 
6.

Jeg er løsningsorientert og liker å samarbeide.

 
   

Siri Andresen

 

64 år

Bygdøy allé 59 B,

0266 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Cand. philol og lektor fra UiO med følgende bakgrunn: engelsk mellomfag, historie mellomfag og geografi hovedfag. Ped sem. Mange år som lærer i skoleverket i Oppgegård, siden 1988 daglig leder for firmaet Josi Tech as.

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Interesseområde: arbeide med at Frogner kirke blir en enda mer åpen og inkluderende kirke for alle aldre. 
 
2. Arbeid for barn og ungdom.
   
3. Menigheten bør ha et positivt og godt samarbeide med frivillighetssentral og seniorsentre med videre i lokalsamfunnet. 
 
4. Arbeide for større oppslutning av unge og barnefamilier til gudstjenestene på søndag. 
 
5. Til å bli enda mer en inkluderende kirke for alle. 
 
6. Arbeidsglad, evne til å se nye muligheter i vanskelige situasjoner. Optimistisk livssyn. 
Til toppen

   

Bodil Marie Hognestad-Labori

 

45 år

Bygdøy allé 73 A,

0268 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
Til toppen
   

Benjamin Thorsen Isachsen

17 år (blir 18 i 2011)

Frognerveien 37 B,
0265 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
Elev, Kristelig Gymnasium.

 

 

 

  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Liker møte med mennesker og har god kjennskap til liturgi ettter mange år som korist og forsanger i Oslo Domkirkes Guttekor, og ved Salisbury Cathedral Choir i England. Jeg kunne i den sammenheng tenkt meg å jobbe med konfirmantundervisning.
 
2.

Jeg er interessert i å fremme kirken i lokalmiljøet, men vil bruke mye av tiden i startfasen til å sette meg inn i menighetsrådets dagsaktuelle saker.
 

3. Den lokale kirken må være åpen og inkluderende for alle. Kirken må også være appelerende for målgrupper i alle aldre.
 
4.

Jeg mener kirkens viktigste oppgave er å gjøre seg kjent i lokalmiljøet.
 

5.

Den Norske Kirke skal være en folkekirke som er åpen for alle mennesker. Den burde fungere både som et tilfluktsted for mennesker uansett livssituasjon eller bakgrunn.
 

6.

Gode lederegenskaper, ung og reflektert, gode kunnskaper innenfor liturgi og tradisjoner.

Til toppen
   

Camilla Blich

 

30 år

Thomas Heftyes gate 52,
0267 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

 

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
   
Til toppen
   

Solveig Harriet Lid

75 år

Niels Juels gate 19,
0272 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
Examen artium, Oslo Handelsgymnasium, eksamen fra BI.

I store deler av mitt yrkesaktive liv har jeg vært privatsekretær i næringslivet, dvs. shipping og jeg har arbeidet for innflytelsesrike menn, meget krevende og spennende.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. 2. 

Jeg har tidligere involvert meg i innsamlingen til nytt orgel i kirken.  Beklageligvis har det, til tross for en mengde henvendelser til firmaer, banker etc., vært vanskelig å få noen til å bidra med penger. Der synes jeg kanskje kirken kunne vært flinkere til å "tigge", dvs. arrangere pengeinnsamling f.eks. utenfor kirken evt. med kaffe, vafler etc. og store plakater om den viktige oppgaven det er å få samlet inn nok midler til at kirken får et nytt orgel. Sang og musikk er en viktig faktor for oss kirkegjengere, og det vil kanskje føre til at flere enn i dag får lyst til å komme til gudstjeneste.  

 
3. 4. 

Selvsagt ville det være hyggelig om flere unge fant veien til kirken og da tror jeg sangen og musikken er viktige ingredienser i så måte.

 
5.

Alle ønsker seg en mer åpen kirke, noe jeg synes har skjedd hos oss, men veldig mange mener at det er altfor trist og med fordømmelser. Folk er ikke klar over at kirken har forbedret seg betydelig de siste årene, men så er det altså hvordan vi kan prøve å overbevise om dette.

 
6.

Jeg er en åpen person og har ganske bra med humor og godt humør, egenskaper jeg setter pris på hos meg selv. Dessverre har jeg litt skrantende helse, men håper det blir bedre.

 
Til toppen
   

Inger-Johanne Agerup

 

74 år

Thomas Heftyes gate 56 A,
0266 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
Siviløkonom

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
   
Til toppen