Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 Om
 kirkevalget
 2011
 (hoved-
 side
 Frogner)
 
 
 Presenta-
 sjon av
 kandidater
 

Valg av menighetsråd i Frogner menighet for perioden 2011-2015

Ved kirkevalget 11.-12. september skal det velges nytt menighetsråd for Frogner sokn, foruten leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd. Til Frogner menighetsråd skal det velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Dessuten er soknepresten (Paul Nome) medlem, slik at rådet til sammen får 9 medlemmer.

 

Nominasjonskomitéen til valget er oppnevnt av menighetsrådet og har bestått av Liv Clemens (leder), Gertraud Enger, Gunnar Heiene og Trond Arild Lidalen. Navnene på de ti som står som forslagsstillere, står etter listeforslaget, som er gjengitt nedenfor. Det er ikke kommet inn andre listeforslag til menighetsrådsvalget i Frogner menighet.

 

Presentasjon av kandidatene

Kandidatene er i brev av 3. mai blitt anmodet om å sende inn en presentasjon med bilde og svare på noen spørsmål. Svarfristen ble satt til 26. mai.  Svarene kan leses på en egen presentasjonsside. Det er også lenker fra navnene på listen nedenfor til presentasjonen av vedkommende kandidat. (Navn som ikke er klikkbare: Foreløpig ingen presentasjon tilgjengelig.)


En enkel orientering om valgordningen finner du på valgsiden. Det ligger også informasjon i den postsendingen som alle stemmeberettigede skal ha fått sammen med valgkortet. Videre blir det informasjon på kirkekaffen i Frogner kirkestue etter gudstjenesten 4. september. Se også Den norske kirkes nettsted om kirkevalget, www.kirkevalget.no.

Kandidatliste til menighetsrådsvalget 2011 i Frogner menighet

Navn Alder Adresse Poststed
Erik Kyvik Hauge 68 Hansteens gate 16 0253 Oslo
Carl-Henrik Bastiansen 28 Observatoriegt. 10 0254 Oslo
Eva Schjoldager 66 Hafrsfjordgt. 24 A 0268 Oslo
Morten Syversen 66 Gabels gate 46 A 0262 Oslo
Tellef Raustøl 62 Magnus Bergs gate 4 A 0266 Oslo
Anne Beate Sønju Clasen 54 Drammensveien 97 B 0273 Oslo
Anners Vetle Lerdal 47 Elisenbergveien 24 A 0265 Oslo
Siri Andresen 64 Bygdøy allé 59 B 0266 Oslo
Bodil Marie Hognestad-Labori 45 Bygdøy allé 73 A 0268 Oslo
Benjamin Thorsen Isachsen 17 Frognerveien 37 B 0265 Oslo
Camilla Blich 30 Thomas Heftyes gate 52 0267 Oslo
Solveig Harriet Lid 75 Niels Juels gate 19 0272 Oslo
Inger-Johanne Agerup 74 Thomas Heftyes gate 56 A 0266 Oslo

 

Forslagsstillere:

Liv Clemens, Gertraud Enger, Gunnar Heiene, Adolph Denis Horn, Ada Spæren, Elisabeth Meyer, Elling Enger, Ingeborg Dyrud, Solveig Johanne Kne, Marit Simonsen. (Medlem av nominasjonskomitéen, Trond Arild Lidalen, var i utlandet da listen skulle underskrives, og er derfor ikke oppført blant forslagsstillerne.)

Til toppen