Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Mer om kirkevalget
 

Det nyvalgte menighetsrådet i Frogner for 2011-2015

Valg av nytt menighetsråd for perioden 2011-2015 ble avholdt søndag 11. og mandag 12. september 2011. Det ble avgitt 608 stemmer til menighetsrådsvalget og 590 stemmer til bispedømmerådsvalget. Til sammen var det 644 velgere som avgav stemme til ett eller begge valgene. Valgdeltakelsen var på 5,6 %. (2009: 6,6 %, 2005: 0,7 %). På grunn av reglene om tilleggsstemmer (kumulering) og strykning kan den enkeltes stemmetall være høyere enn antall personer som avgav stemme. Det nye menighetsrådet fikk følgende sammensetning:

 

MEDLEMMER

  Navn Antall stemmer   Adresse
1. Carl-Henrik Bastiansen 759   Observatoriegata
2. Benjamin Thorsen Isachsen 686 Frognerveien
3. Camilla Blich 672   Thomas Heftyes gate
4. Eva Schjoldager 668   Hafrsfjordgata
5. Anners Vetle Lerdal 665   Elisenbergveien
6. Erik Kyvik Hauge 661   Hansteens gate
7. Anne Beate Sønju Clasen 647   Drammensveien
8. Siri Andresen 633   Bygdøy allé
  Dessuten er sokneprest Paul Nome fast medlem av rådet i egenskap av sokneprest.
Valg av leder og øvrige medlemmer av arbeidsutvalget skjer på det nye rådets konstituerende møte 20. oktober.
         

VARAMEDLEMMER

1. Morten Syversen 627   Gabels gate
2. Bodil Marie Hognestad-Labori 621   Bygdøy allé
3. Jan Tellef Raustøl 608   Magnus Bergs gate
4. Inger Johanne Agerup 607   Thomas Heftyes gate
5. Solveig Harriet Lid 603   Niels Juels gate

Presentasjon av hver enkelt som stod på valglisten: Klikk her.

 

Det nyvalgte menighetsrådet hadde sitt konstituerende møte torsdag 20. oktober kl. 19.15 i Frogner kirkestue og valgte Anne Beate Sønju Clasen som leder for perioden 2011-2012. Erik Kyvik Hauge ble nestleder. Funksjonstiden for menighetsrådet går fra 1. november 2011 til 31. oktober 2015. Se menighetsrådssiden for nærmere opplysninger om menighetsrådet (oppgaver, lovgrunnlag).

Til toppen