Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Mer om kirkevalget
 

Det nyvalgte menighetsrådet i Frogner for 2009-2011

Valg av nytt menighetsråd for perioden 2009-2011 ble avholdt søndag 13. og mandag 14. september 2009. Det ble avgitt  634 stemmer til menighetsrådsvalget og 664 stemmer til bispedømmerådsvalget, inkludert forhåndsstemmer. Valgdeltakelsen i Frogner menighet var på 6,5% til menighetsrådsvalget og 6,7 % til bispedømmerådsvalget. Ved menighetsrådsvalget i 2005 ble det avgitt 72 stemmer. Valgdeltakelsen var den gang på 0,70 %. På grunn av reglene om kumulering og strykning kan den enkeltes stemmetall være høyere enn antall personer som avgav stemme. Det nye menighetsrådet fikk følgende sammensetning:

 

MEDLEMMER

  Navn Antall stemmer   Adresse
1. Johannes Aanderaa 732   Frøyas gate
2. Carl-Henrik Bastiansen 729 Drammensveien
3. Ola B. Johannessen 719   Gabels gate
4. Jardar Seim 680   Gabels gate
5. Gro Falch Brennhovd 642   Bjørn Farmanns gate
6. Jon Erik Skjelstad 625   Drammensveien
7. Eva Schjoldager 622   Hafrsfjords gate
8. Erik Kyvik Hauge 610   Balders gate
  Dessuten er sokneprest Paul Nome fast medlem av rådet i egenskap av sokneprest.
         

VARAMEDLEMMER

1. Inger Lise Høst 601   Thomas Heftyes gate
2. Anne Elise Andersen 593   Tostrup terrasse
3. Oddmund Jessen 549   Niels Juels gate
4. Solfrid Hanstveit Moen 486   Sophus Lies gate
5. Tove Holmen 325   Drammensveien

Presentasjon av hver enkelt som stod på valglisten: Klikk her.

 

Det nye rådet trådte i funksjon 1. november 2009 og hadde sitt konstituerende møte 21. oktober 2009. Da ble Jardar Seim valgt til leder og Johannes Aanderaa til nestleder. Se menighetsrådssiden for nærmere opplysninger om rådet.

Til toppen