Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Mer om kirkevalget
 

Det nyvalgte menighetsrådet i Frogner for 2019-2023

Valg av nytt menighetsråd for perioden 2019-2023 ble avholdt søndag 8. og mandag 9. september 2019. Det ble avgitt 692 stemmer til menighetsrådsvalget og 649 stemmer til bispedømmerådsvalget. Valgdeltakelsen var på 5,9 % ved menighetsrådsvalget (2015: 12,5 %, 2011: 5,6 %, 2009: 6,6 %, 2005: 0,7 %) og 5,5 % ved bispedømmerådsvalget. På grunn av reglene om tilleggsstemmer (kumulering) kan den enkeltes stemmetall være høyere enn antall personer som avgav stemme. Ved menighetsrådsvalget ble 4 stemmer forkastet. Det var 10 blanke stemmer. Det nye menighetsrådet fikk følgende sammensetning:

 

MEDLEMMER

  Navn Antall stemmer    
1. Kaare Framstad 809    
2. Mette Burkeland 799  
3. Trond Arild Lidalen 791    
4. Sissel Nilsen 781    
5. Eirik Pettersen 780    
6. Grethe M. Robertsen 763    
7. Marit Olaug Østbye 756    
8. Lars Gathe 741    
  Dessuten er sokneprest Margunn Sandal fast medlem av rådet i egenskap av sokneprest.
Valg av leder og øvrige medlemmer av arbeidsutvalget skjer på det nye rådets konstituerende møte 29. oktober.
         

VARAMEDLEMMER

1. Anne Marie Tønnessen 739    
2. Einar M. P. Hammershaug 737    
3. Ada W. Spæren 730    
4. Siri Andresen 726    
5. Nina Elisabeth W. Saugstad 723    

Presentasjon av hver enkelt som stod på valglisten: Klikk her.

 

Funksjonstiden for menighetsrådet går fra 1. november 2019 til 31. oktober 2023. Se menighetsrådssiden for nærmere opplysninger om menighetsrådet (oppgaver, lovgrunnlag).


Til toppen