Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Mer om kirkevalget
 

Det nyvalgte menighetsrådet i Frogner for 2015-2019

Valg av nytt menighetsråd for perioden 2015-2019 ble avholdt søndag 13. og mandag 14. september 2015. Det ble avgitt 1476 stemmer til menighetsrådsvalget (derav 143 forhåndsstemmer) og 1683 stemmer til bispedømmerådsvalget (derav 143 forhåndsstemmer). Valgdeltakelsen var på 12,5 % ved menighetsrådsvalget (2011: 5,6 %, 2009: 6,6 %, 2005: 0,7 %) og 14,3 % ved bispedømmerådsvalget. På grunn av reglene om tilleggsstemmer (kumulering) kan den enkeltes stemmetall være høyere enn antall personer som avgav stemme. Ved menighetsrådsvalget ble 113 stemmer forkastet (7,7 %). Det nye menighetsrådet fikk følgende sammensetning:

 

MEDLEMMER

  Navn Antall stemmer    
1. Trond Arild Lidalen 1587    
2. Sissel Nilsen 1516  
3. Kaare Framstad 1514    
4. Gro Lauvland 1502    
5. Grethe M. Robertsen 1493    
6. Harald B. Kringlebotn 1469    
7. Adolph D. Horn 1446    
8. Erik J. Grøttum 1443    
  Dessuten er sokneprest Margunn Sandal fast medlem av rådet i egenskap av sokneprest.
Valg av leder og øvrige medlemmer av arbeidsutvalget skjer på det nye rådets konstituerende møte 29. oktober.
         

VARAMEDLEMMER

1. Lars Gathe 1434    
2. Morten Hennie 1432    
3. Erik Kyvik Hauge 1425    
4. Siri Andresen 1417    
5. Inger-Lise Rist 1399    

Presentasjon av hver enkelt som stod på valglisten: Klikk her.

 

Funksjonstiden for menighetsrådet går fra 1. november 2015 til 31. oktober 2019. Se menighetsrådssiden for nærmere opplysninger om menighetsrådet (oppgaver, lovgrunnlag).


Hilsen fra valgstyrets leder, Tellef Raustøl, til det nyvalgte menighetsrådet:

Som valgstyrets leder har jeg den glede å ønske nyvalgte medlemmer og varamedlemmer av Frogner menighetsråd til lykke med valget.

  

Spennende og utfordrende oppgaver venter på dere lokalt og sentralt. De lokale oppgavene er det mange av dere som kjenner svært godt. De regionale og nasjonale endringene vil bli utformet underveis. 2017 blir nok et år med mange reformer.

  

Oppslutningen om valget var stor. Køer flere steder. Antall stemmesedler er mer enn fordoblet siden valget for fire år siden.

  

Velkommen til konstituerende møte 21.10.2015.

  

Takk til Thomas, alle hans medhjelpere og frivillige valgfunksjonærer for vel utført arbeid med å planlegge og gjennomføre valget.

  

Tellef Raustøl

Valgstyrets leder

Til toppen