Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke våren 2012

  

 
Konserter
 
Orgel
 
Barnekor

Salmer
 
 
 

 

 

 

29. januar Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
Bruremarsj - Førde
Laudate dominum - Nystedt
Hvem skal vi gå til, Herre - Hovland
Tantum Ergo - Duruflé
O salutaris hostia - Pierre de la Rue
26. februar Frogner kammerkor,  dirigent Kristin Groven Holmboe
Laudate nomen domino - Christopher Tye
Bare i håp til Gud - Egil Hovland
Adoramus te - Orlando di Lasso
For Guds folk er hvilen tilbake - arr. Bjarne Sløgedal
25. mars Rekruttkoret, dirigent Anne Knobloch
5. april (skjærtorsdag) "Musikk på Skjærtorsdag". Johannes Nome, cello. Bjørn Kleppe, orgel, kl. 18.30 (før gudstjenesten kl. 19.00)
6. april (langfredag) Pasjonsmusikk v/ Johannes Nome, cello, og Bjørn Kleppe, orgel, kl. 10.30 (før gudstjenesten kl. 11.00).
8. april (påskedag) Trompet: Siv Øverli
22. april Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
Laudate dominum - Knut Nystedt
Jeg vil løfte frelsens beger - Egil Hovland
Jesus Kristus er opfaren - Edvard Grieg
     Solist: Jens A. Dahl
Viderunt omnes fines terrae - Mikołaj Zieleński
6. mai Cæciliaforeningen,  dirigent Steffen Kammler
Sergej Rachmaninov: Dnes spasenije miru byst (I dag er frelsen kommet) fra "Vesper"
Gioachino Rossini: Christe eleison fra "Petite messe solennelle"
Friedrich August Reissiger: Agnus Dei fra "Requiem"
Knut Nystedt: O Crux
13. mai International Forum Singers,  dirigent Kristin Groven Holmboe
J.S. Bach: Jesus bleibet meine Freude
Léo Delibes: O salutaris
Gabriel Fauré: Agnus Dei
Anonym, fra Libre Vermeil de Montserrat: Mariam Matrem
10. juni Frogner kammerkor,  dirigent Kristin Groven Holmboe
Mikołaj Zieleński: Viderunt omnes fines terrae
Folketone fra Fitjar: Med lov og takk, med tusen jubeltoner
Knut Nystedt: Peace
Maurice Duruflé: Ubi Caritas
Anton Bruckner: Locus iste
Harald Gullichsen: Salme 150, Salige er de som bor i ditt hus


Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.