Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke våren 2011

Forbehold om forandringer. Sist oppdatert 29.4.2011.

 

 
Konserter
 
Orgel
 
Barnekor

Salmer
 
 
 

 

 

 

13. februar Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
6. mars Frogranienborg barnegospel, dirigent Helene Sannem Heian
20. mars Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
3. april International Forum Singers, dirigent Kristin Groven Holmboe
10. april Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
21. april (skjærtorsdag) "Musikk på Skjærtorsdag". Ole Bøhn, fiolin. Bjørn Kleppe, orgel, kl. 18.30 (før gudstjenesten kl. 19.00)
22. april (langfredag) Pasjonsmusikk v/ Ole Bøhn, fiolin, og Bjørn Kleppe, orgel, kl. 10.30 (før gudstjenesten kl. 11.00). Ole Bøhn medvirker også i gudstjenesten.
24. april (påskedag) Trompet: Siv Øverli
1. mai Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe
8. mai Forsangere fra Ex-Olavo, dirigent Hallvard Heggland
29. mai "Kor Koselig", Langesund, dirigent Fredrik Knobloch
5. juni Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe


Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.