Åpningssiden med hovedmeny  Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 Om
 kirkevalget
 2015
 (hoved-
 side
 Frogner)
 
 
 

Valg av menighetsråd i Frogner menighet for perioden 2015-2019

Ved kirkevalget 13.-14. september skal det velges nytt menighetsråd for Frogner sokn, foruten leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd. Til Frogner menighetsråd skal det velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Dessuten er soknepresten (Margunn Sandal) medlem, slik at rådet til sammen får 9 medlemmer. Den opprinnelige listen er endret ved at kandidaten som stod som nr. 8, har trukket seg etter at listen var godkjent. Valgstyret har godkjent at en ny kandidat senere er oppført på den plassen.

 

Nominasjonskomitéen til valget er oppnevnt av menighetsrådet og har bestått av Trond Arild Lidalen, Liv Clemens og Erik Kyvik Hauge.

 

Kandidatliste til menighetsrådsvalget 2015 i Frogner menighet

Navn Alder    
1. Lars Gathe 64 år    
2. Sissel Nilsen 72 år    
3. Adolph D. Horn 81 år    
4. Gro Lauvland 52 år    
5. Trond Arild Lidalen 53 år    
6. Harald Kringlebotn 47 år    
7. Erik Kyvik Hauge 72 år    
8. Grethe M. Robertsen 71 år    
9. Siri Andresen 68 år    
10. Kaare Framstad 52 år    
11. Erik Grøttum 47 år    
12. Inger-Lise Rist 67 år    
13. Morten Hennie 65 år    

Presentasjon av kandidatene

Valgstyret har utarbeidet en presentasjon av kandidatene i en egen pdf-fil.

Til toppen