Frogner menighet, Oslo  
Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet  
 

 

Tidl. andakter og prekener mens kirken er stengt under korona-krisen 2020:
19. mars
22. mars
26. mars
29. mars
2. april
5. april
9. april
10. april
12. april
16. april
19. april 
 
 

Andakt torsdag 23. april 2020 ved sokneprest Rut Ugland
Til utskriftsvennlig versjon

 

Med ansiktet vendt mot 3. søndag i påsketiden
Det er sauer og gjetere som er tema denne uken – og kommende søndag.
 
Profeten Esekiel i Det gamle testamentet, tar oss med tilbake til 590-tallet f. Kr. Store deler av Israels-folket var bortført til Babylon. Det var mørke og tunge tider for alle. Esekiel var med i den første deportasjonen til Babylon, og i det han skriver hører vi skarp kritikk av folkets ledere, som han mente hadde mer omsorg for seg selv enn for folket.
 
Men, Esekiel kommer også med trøstende ord: Gud selv vil være folkets gjeter gjennom denne tunge tiden. For – slik en gjeter samler sauene når de er blitt spredt, slik vil Gud samle folket og hente dem hjem. Gjeteren vil se til den enkelte, forbinde de skadde og styrke de syke!
 
Dette er for øvrig det samme motivet vi også finner på en av Biblenes mest leste sider i Salmenes bok: Salme 23, hvor det slås fast at «Herren er min hyrde!» På tross av farer og fiender: ”Du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg!”
 
Dette bildet av GUD – som en gjeter eller hyrde har dype røtter i folkesjela og troshistorien – og Jesus brukte også denne betegnelsen på seg selv når han sa: Jeg er det gode gjeteren. Den gode gjeteren som gir livet sitt for sauene!
 
Den gode hyrden eller gjeteren er et kjent motiv i kristen kunst.
 
Mitt aller første minne om dette er de små kortene med bilder på som vi fikk på søndagsskolen – når vi hadde vært flinke til å møte frem. Et typisk motiv var Jesus med hyrdestaven i ene hånden og et lam på armen.
 
Mange kirker rundt i verden har dessuten dette som altermotiv. Et eksempel på dette er Frogners «søsterkirke» på Bygdøy, hvor kanskje noen av dere har vært, siden Frogner og Bygdøy noen ganger feirer gudstjenester sammen.
 
I Bygdøy kirke finner vi kunstneren Veslemøy Stoltenbergs nydelige altertavle. Der bærer ikke gjeteren sauen på armen, den ligger i stedet trygt på skulderen hans! Det er en utrolig nærhet og varhet i dette bildet. Ingen kan være i tvil om hengivenheten og omsorgen hos denne hyrden! Det er for øvrig blitt meg fortalt at kunstneren opplevde en stor sorg og krise i sin egen familie mens hun holdt på med denne altertavlen. Noe som gjør uttrykket i den enda sterkere og mer talende. Det skinner tydelig gjennom at kunstneren selv har funnet trøst i det bildet fremstiller.

 
Dette handler om han som bærer den som ikke klarer å bære seg selv…!!
 
Men det er jo ikke alle som har hatt den opplevelsen. Noen har kanskje opplevd det motsatte – at hyrdebildet fra barndommen er blitt knust og ødelagt. De spør seg: HVOR var hyrden da jeg trengte ham? Hvorfor skulle det vonde skje i mitt liv? Det som kan handle om ulykker, sykdom, svik eller utrygghet. Følelsen av å være ubeskyttet og alene - og at barnetroen slår sprekker.
 
Det er mange som vil kjenne seg igjen i dette.
 
Det kan ta lang tid og mange samtaler å lime sammen og bygge opp et nytt hyrdebilde..! Og finne en tro som kan romme alle de ubesvarte spørsmålene og livsgåtene. Et sted å finne feste også når livet er vanskelig.
 
Klagesalmene i Salmenes bok har gjennom generasjoner vært til hjelp i dette – for der møter vi ærlige mennesker. De raser mot Gud og mot sin skjebne. Og - mot alle odds finner de en Gud som ikke slipper og ikke forlater, men som er sammen med dem – også i det som er vondt og vanskelig.
 
Det er dette vi hørte om i påsken: Den medlidende Gud.
Guds sønn Jesus, som kjemper alene med døden i Getsemane – og som roper på korset: Min, Gud min Gud, hvorfor har du forlatt meg??
 
Jesu egen lidelse er selve kriteriet for å være DEN GODE GJETEREN. Den gode gjeteren - han som gir livet sitt for sauene! Akkurat slik Jesus selv gjorde da han døde.
 
Evangeliet er realistisk! Det regner med ulver som sprer og ødelegger – og dårlige gjetere som flykter og ikke har omsorg for flokken sin. Og vi kan legge til at historien kjenner til mange slike..!
 
Men det som er enda viktigere - er altså historien om han som ikke flykter unna det vanskelige – men som blir og som bærer gjennom alle slags dager i livet. Han som også har lovet å være hos oss og med oss alle dager – inntil verdens ende!!
 
Altertavle i Bygdøy kirke av Veslemøy Stoltenberg
Veslemøy Stoltenbergs altertavle i Bygdøy kirke
Foto: Rut Ugland