Frogner menighet, Oslo  
Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet  
 

 

Tidl. andakter og prekener mens kirken er stengt under korona-krisen 2020:
19. mars
22. mars
26. mars
29. mars
 
 

Andakt torsdag 2. april 2020 ved sokneprest Margunn Sandal (erstatter hverdagsmessen)

Utskriftsvennlig versjon

Se vi går opp til Jerusalem

Glassmaleri av Per Vigeland i Frogner kirke

Per Vigeland: Det nye Jerusalem. Foto: Rut Ugland.

 

I den kristne tradisjonen spiller byen en helt sentral rolle, og byen over alle byer er Jerusalem. De første kristne hadde et nært forhold til denne byen. Her hadde tempelet stått. Her ble Jesus korsfestet. Det var i Jerusalem Jesus sto opp igjen og det var herifra han fór opp til himmelen. Kirken ble til i Jerusalem.

Det finnes en beretning om en pilegrimsreise til det hellige landet på 300-tallet. Kvinnen som er på reise, heter Egeria. Hun vender stadig tilbake til Jerusalem. Noe som gjør sterkest inntrykk på henne er at bibeltekstene som blir lest i gudstjenesten passer for «tiden og stedet». I hennes hjemland ble Bibelen tydeligvis lest fra perm til perm i gudstjenestene.

Nå i fastetiden og i den stille uke, som ligger foran oss, er tekstene preget både av tid og sted. Vi følger Jesus på veien opp til Jerusalem. Førstkommende søndag, palmesøndag, er han kommet frem, og i påskehøytiden hører vi om det dramaet som utspiller seg der. Hendelsene i Jerusalem har formet vår kalender. I påskehøytiden følger vi Jesus fra dag til dag i hans ensomhet og smerte, hans lidelse, død og oppstandelse. Hans tid har blitt vår tid.

Men også Jesu sted har blitt vårt sted. For mange kristne ble Jerusalem byen man måtte dra til for å komme nær Jesus og hans liv, slik Egeria gjorde. Parallelt med dette har det utviklet seg en forståelse av at Jerusalem kan være mange steder. Jerusalem er en visjon, slik den er skildret i Johannes åpenbaring 21: «Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. … Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten, som krystallklar jaspis.»

Men denne visjonen kan samtidig gjøres nærværende her hos oss gjennom kirkebygget og det som skjer der. Det er vårt sted. For når vi kommer sammen for å feire nattverd, da er Kristus midt iblant oss. Da er det himmelske Jerusalem her. Flere kirkebygg, særlig de gotiske, var inspirert av visjonen om det nye Jerusalem, og teksten fra Åpenbaringen ble ofte brukt i forbindelse med vigsling av nye kirker.

Det er et paradoks at den byen som skulle være symbolet på fred og frelse, Jerusalem, i dag er den byen i verden det er mest strid om. Og vårt kirkefellesskap som skulle representere Guds rike, det himmelske Jerusalem på jorden, er heller ikke alltid noe drømmested.

Hverken det Jerusalem som Jesus dro opp til i påsken, eller alle de mange ‘nye Jerusalem’ som har oppstått i lys av dette stedet, er perfekte. Men Jesus er å finne i enhver by og på ethvert sted der vi ser lidelse og smerte, sorg og fortvilelse.

I dag tenker jeg på hvordan vår tids byer har blitt episentra for koronasmitten. Hvordan kan vi her og nå være sammen med Jesus og våke i verdens natt, slik det står i den salmen vi kanskje synger oftest i fastetiden?

Se, vi går opp til Jerusalem
i hellige fastetider
og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn
i stedet for syndere lider.
 

Se, vi går opp til Jerusalem.
Hvem deler vår Herres smerte?
Hvem våker med Jesus i verdens natt
og bærer hans sorg i sitt hjerte?
 

Se, vi går opp til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,
til Lammet som ofres for verdens skyld,
for syndene dine og mine.
 

Se, vi går opp til Jerusalem,
til byen med glans og ære,
for Frelseren sa oss at der han er,
skal vi ved hans nåde få være.