Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
  Om
 kirkevalget
 2009
 (hoved-
 side
 Frogner)
 
 
 Presenta-
 sjon av
 kandidater
 

Valg av menighetsråd i Frogner menighet for perioden 2009-2011

Ved kirkevalget 13.-14. september skal det velges nytt menighetsråd, foruten leke medlemmer til bispedømmerådet. Til Frogner menighetsråd skal det velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Dessuten er soknepresten (Paul Nome) medlem, slik at rådet til sammen får 9 medlemmer.

 

Nominasjonskomitéen til valget er oppnevnt av menighetsrådet og har bestått av Trond Arild Lidalen, Gro Falch Brennhovd og Gunnar Heiene. Navnene på de ti som står som forslagsstillere, står etter listeforslaget, som er gjengitt nedenfor. Det er ikke kommet inn andre listeforslag til menighetsrådsvalget i Frogner menighet.

 

Presentasjon av kandidatene

Kandidatene er i brev av 6. august blitt anmodet om å sende inn en presentasjon med bilde og svare på noen spørsmål (vedtatt i menighetsrådets arbeidsutvalg 5. august). Svarfristen ble satt til 17. august. Etter hvert som presentasjonene kommer inn til menighetskontoret, kan de leses på en egen presentasjonsside. Det er også lenker fra navnene på listen nedenfor til presentasjonen av vedkommende kandidat. (Navn som ikke er klikkbare: Foreløpig ingen presentasjon tilgjengelig.)


En enkel orientering om valgordningen finner du på valgsiden. Det ligger også informasjon i den postsendingen som alle stemmeberettigede skal ha fått sammen med valgkortet. Videre blir det informasjon på kirkekaffe etter gudstjenestene 30. august og 6. september. Se også Den norske kirkes nettsted om kirkevalget, www.kirkevalget.no.

Kandidatliste til menighetsrådsvalget 2009 i Frogner menighet

Navn Alder Adresse Poststed
Johannes Aanderaa 44 Frøyas gate 3 B 0273 Oslo
Gro Falch Brennhovd 74 Bjørn Farmanns gate 11 B 0271 Oslo
Carl-Henrik Bastiansen 27 Drammensveien 93 E 0271 Oslo
Jardar Seim 66 Gabels gate 37 0272 Oslo
Inger Lise Høst 67 Thomas Heftyes gate 39 B 0267 Oslo
Ola B. Johannessen 70 Gabels gate 7 0272 Oslo
Anne-Elise Andersen 78 Tostrup terrasse 7 0271 Oslo
Erik Kyvik Hauge 66 Balders gate 26 0263 Oslo
Jon Erik Skjelstad 52 Drammensveien 50 A 0271 Oslo
Eva Schjoldager 65 Hafrsfjordsgt. 24 A 0268 Oslo
Oddmund Jessen 61 Niels Juels gate 2 0272 Oslo
Solfrid Hanstveit Moen 45 Sophus Lies gate 8 0264 Oslo
Tove Holmen 73 Drammensveien 108 B 0273 Oslo
Morten Syversen 65 Gabels gate 46 A 0262 Oslo
Brynjar Wiersholm 44 Thomas Heftyes gate 60 A 0267 Oslo

 

Forslagsstillere:

Gunnar Heiene, Gro Falch Brennhovd, Trond Arild Lidalen, Astrid Bjærke, Birgit W. Hegge, Bibi B. Jørgensen, Gunnar Åsnes, Kirsten Astrup, Marit Simonsen, Berit Kristine Evensen.

Til toppen