Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere

 

  

Borghild Hukkelberg ny leder i barnehagen 

 

Borghild HukkelbergHøsten 2013 fikk Frogner menighets barnehage, Schafteløkken, ny daglig leder. Borghild Hukkelberg, 39 år, kommer fra Bjerkreim i Rogaland, men har bodd mange år i Oslo. I 1999 avsluttet hun sin førskolelærerutdanning på Høgskolen i Oslo, og siden har hun vært pedagogisk leder i forskjellige barnehager, de siste årene i Grefsen menighets barnehage.

- Hvorfor har du ønsket å arbeide i menighetsbarnehage?

- Jeg liker godt at det parallelt med det pedagogiske og barnehagefaglige også er en annen type forankring. Det er fint ikke å måtte være redd for å si at jul ikke bare handler om nisser, men først og fremst om Jesus. At det er et grunnleggende verdisyn, er med på å utvide horisonten for barnehagearbeidet.

- Hva visste du om Frogner og Schafteløkken på forhånd?

- Jeg kjente ikke til Schafteløkken, og jeg har ikke hatt spesielle tanker om Frogner, annet enn at det rent generelt er vestkant og dermed noe annerledes enn østkanten. Det kan handle litt om kulturbakgrunnen for dem som går i barnehagen, uten at jeg ser det som noe stort spørsmål.

- Hva vil du si om selve det å jobbe med andre menneskers små barn?

- Det oppleves fint å ha betydning for andre og hjelpe til og bidra - både med tanke på foreldrene og barna. Det er noe eget å bli kjent med og ta hensyn til enkeltbarn. Jeg føler det stort å kunne være med og utruste dem til videre liv sammen med andre mennesker.

- For ikke så lenge siden ble begrepet oppdragelse fjernet fra formålsparagrafen i barnehageloven og erstattet med danning (dannelse). Hva synes du om det?

- Det er to forskjellige ord som for meg handler om mye av det samme. I forhold til foreldrene er det viktigste at vi kan formidle og fortelle om hva vi gjør, det er ikke like viktig med begrepene. Danning gir et godt grunnlag for å legge vekt på hvordan man oppfører seg mot andre.

Frogner menighets barnehage, Schafteløkken- Det har vært påstått at det i dag er tendenser til å dyrke det evige barnet som aldri blir voksent. Er det en problemstilling som melder seg når man arbeider i barnehage?

- I så fall ville det innebære at barna ikke lærer ansvarlighet. Men det er nettopp det vi gjør gjennom å veilede og lære dem hvordan de forholder seg til andre, og begrunne det.

- Er det noe ellers i den allmenne barnehagedebatten du har lyst til å kommentere?

- Vi kan i dag oppleve at det er en viss spenning mellom kvalitet og det å bygge ut mest mulig så det blir full barnehagedekning. Her må det være en balanse. Og når det snakkes om to barnehageopptak i året, må man også tenke på hva det kan ha å si for stabilitet og trygghet for barna dersom det stadig er utskiftninger. Videre er det en økende tendens til at kvalitet skal måles med skjemaer og rapporter. Men mye av det vi driver med i en barnehage, lar seg ikke måle på den måten. Sosial kompetanse er et viktig mål, men det lar seg ikke måle eksakt, som så mye annet.

- Hvordan har det vært å komme til barnehagen på Schafteløkken?

- Jeg har det veldig fint her, og jeg er blitt godt mottatt av barn, foreldre og ansatte. Det er et flott sted å være. Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med barnehagen, og være med på å forme den videre, sier Borghild Hukkelberg til slutt. 

   

Tekst og bilder: Jardar Seim.