Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Aktuelt

For en oversikt over det som skjer den nærmeste uken, se kalendersiden.

Innhold: Takutbedring | Orgelkontrakten undertegnet | Vil du være kirkevert?Frogner menighets grenser |

 

Gledelig bevilgning til utbedring av taket på Frogner kirke

I flere måneder har det vært stillaser ved Frogner kirke. De ble satt opp i oktober 2016 etter at det i september ble oppdaget at det var fare for steinras fra det lille tårnet mot Bygdøy allé. Likeså ble det ved inspeksjon oppdaget at festet for den 500 kg tunge Kristus-figuren i bronse i nisjen på gavlveggen var svært dårlig. Kommunens bevilgning til Kirkelig fellesråds investeringsbudsjett er i år på et lavmål, og det er mye bygningsmessig forfall på Oslo-kirkene som det derfor ikke kan bli gjort noe med nå. I en slik situasjon sier det mye om hvor langt etter Frogner kirke har ligget, når Kirkelig fellesråd på sitt møte 16. februar 2017 vedtok å bruke over halvparten av investeringsmidlene på 2017-budsjettet til Frogner kirke. Det avsettes 2 mill. kr. til å ferdigstille utbedringen av tårn og frontfasaden, og 12 mill. kr. til å fortsette utbedring av resten av taket. I sin saksutredning begrunnet kirkevergen det slik: "Taket ellers er blant de dårligste av de dårlige takene, og store besparelser er å hente på å fortsette rehabiliteringen av resten av taket."

Dette er godt nytt for Frogner! For ti år siden, da kirken hadde sitt 100-årsjubileum, var det stor skuffelse over at det ikke ble noe av den innvendige og utvendige rehabiliteringen som var ventet til jubileet. Nå lysner det. Nytt orgel kommer (tidligere bevilgninger fra fellesrådet foruten betydelige innsamlede midler), kirken skal pusses opp innvendig (i hovedsak finansiert ved en testamentarisk gave), og det blir omfattende arbeider på tak og fasade. 2017 blir et gledelig travelt år!


Orgelkontrakten undertegnet 16. desember 2015

Etter at den engelske orgelbyggeren Harrison & Harrison i juni vant anbudskonkurransen om orgelprosjektet i Frogner kirke, har det foregått mye forberedende arbeid. Selve undertegningen av kontrakten har likevel latt vente på seg, og enkelte har følt en viss uro over det. Men onsdag 16. desember kom den siste underskriften på plass, slik at denne delen av prosessen nå er avsluttet. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935 og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli fornyet til moderne og driftssikker tilstand med Harrisons signatur. Vi får dermed en blanding av restaurering og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring. Orgelet vil stå ferdig til utgangen av 2017. Innvielsen vil finne sted i februar 2018. Arbeidet er allerede i full gang hos Harrison & Harrison i Durham. Nærmere detaljer om tidsplanen blir offentliggjort senere. Se også orgelsiden.


 

Vil du være kirkevert i Frogner kirke?

Det er behov for flere frivillige medarbeidere i forbindelse med gudstjenestene, særlig gjelder dette om noen kan tenke seg å være kirkeverter. Det innebærer å møte opp kl. 10.00 og ta imot folk som kommer til gudstjenesten, dele ut salmebøker, foruten enkelte andre oppgaver. Man gjør ikke dette hver søndag, men følger en plan som settes opp av menighetsforvalter. Det er to kirkeverter på hver gudstjeneste. Hvis noen som ikke har vært engasjert i dette før, kan tenke seg en slik oppgave eller høre mer om hva oppgaven består i, kan de ta kontakt med menighetsforvalter eller en av de andre på menighetskontoret.


Frogner menighets grenser

Etter at Frogner menighet (sokn) med virkning fra 15. februar 2011 ble utvidet med store deler av Domkirkens menighet, er grensene slik:

Fra utløpet av Frognerelva i Frognerkilen (ved krysset Dronning Blancas vei, Bygdøy allé, Sjølystveien) til krysset Drammensveien/Madserud allé, derfra følger grensen Frognerelva til gangbro ved Halvdan Svartes gate 50, videre Halvdan Svartes gate til Frogner plass, Kirkeveien til Gyldenløves gate, denne til Colbjørnsens gate, Colbjørnsens gate til Parkveien (Slottsparken). Derfra følges Parkveien til Henrik Ibsens gate, denne til Arbins gate, Arbins gate til Løkkeveien, denne til Ruseløkkveien, Ruseløkkveien til Cort Adelers gate, denne til Munkedamsveien, denne til Dronning Mauds gate, Dronning Mauds gate til Vestbaneplassen, derfra ut i sjøen. Både Aker brygge og Tjuvholmen inngår nå i Frogner sokn; tidligere gikk soknegrensen mellom Aker brygge (tilhørte da Domkirkens sokn) og Tjuvholmen-området (Frogner også tidligere). Filipstad med sine store utbyggingsplaner tilhører Frogner.

 

Gater og plasser innen Frogner menighets grenser:

Albert Nordengens plass

Amtmann Furus plass

Arbins gate (ulike nr. 1-13B)

Balchens gate

Balders gate

Beddingen

Behrens gate

Bervens løkke

Bjørn Farmanns gate

Bolette brygge

Bryggegangen

Bryggegata

Bryggetorget

Brynjulf Bulls plass

Bygdøy allé (like nr. 2-92B, ulike nr. 1-127B)

C.A. Pihls gate

Cato Guldbergs vei

Colbjørnsens gate (like nr. 4-16, ulike nr. 15)

Cort Adelers gate

Dokkveien

Drammensveien (like nr. 42-120, ulike nr. 33A-121)

Dyna brygge

Eckersbergs gate (like nr. 2-20, ulike nr. 13A-53B)

Eivind Astrups gate

Elisenbergveien

Enga

Erling Skjalgssons gate

Filipstad brygge

Filipstadveien

Fjordalléen

Framnes terrasse

Framnesveien

Frederik Stangs gate

Fritzners gate

Frogner plass

Frogner terrasse

Frognerstranda

Frognerveien (like nr. 2-64, ulike nr. 1-57)

Fru Kroghs brygge

Frøyas gate

Gabels gate

Gange-Rolvs gate

Gimle terrasse

Gimleveien

Grundingen

Gustav Bloms gate

Gyldenløves gate (like nr. 2A-48)

Hafrsfjordgata

Halvdan Svartes gate

Hansteens gate

Haxthausens gate

Heia

Henrik Ibsens gate (like nr. 26-110, ulike nr. 51-53)

Hjørungavåggata

Holmens gate

Huitfeldts gate

Ingar Nilsens vei

Ingegjerds vei

Inkognito terrasse

Inkognitogata (like nr. 28A-36, ulike nr. 29-37)

Kanalen

Kavringen brygge

Kirkeveien (ulike nr. 1-7)

Kobbernaglen

Kristinelundveien

Krogs gate

Kronprinsens gate (ulike nr. 19)

Kruses gate

Lambrechts gate

Landgangen

Lassons gate

Leiv Eirikssons gate

Lille Frogner allé

Lille Stranden

Lindemans gate

Løkkegangen

Løkkeveien

Løvenskiolds gate (like nr. 2A-18B, ulike nr. 1-13)

Magnus Barfots gate

Magnus Bergs gate

Mogens Thorsens gate

Munkedamsveien (like nr. 24-100, ulike nr. 35-81D)

Niels Juels gate (like nr. 2-50B, ulike nr. 1A-33B)

Nobels gate

Nordraaks gate (like nr. 4-14, ulike nr. 3-19)

Observatorie terrasse

Observatoriegata

Odins gate

Olav Kyrres gate

Olav Kyrres plass

Olav Selvaags plass

Oscars gate (like nr. 80-92, ulike nr. 77-81)

Ottar Birtings gate

Parkveien (like nr. 60-80, ulike nr. 53A-81)

Ragnar Kalheims palss

Reichweins gate

Riggergangen

Ruseløkkveien (like nr. 50-60T, ulike nr. 45-61)

Salmakersvenn Marius Jantzens plass

Sigurd Syrs gate

Sigyns gate

Sjøgangen

Sjøgata

Skarpsnogata

Skillebekk

Skovveien (like nr. 2A-12, ulike nr. 1-9)

Sogneprest Asle Engers plass

Solheimgata

Solli plass

Solligata

Sommerrogata

Sophus Lies gate

St. Sunnivas gate

Stranden

Strandpromenaden

Støperigata

Svoldergata

Terningbekk

Thomas Heftyes gate

Thomas Heftyes plass

Thomles gate

Tidemands gate (like nr. 2-22, ulike nr. 1-21)

Tjuvholmen allé

Tors gate

Tostrup terrasse

Tostrups gate

Vestheimgata

Zahlkasserer Schafts plass


 

 
Til toppen