Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Bispevisitas i Frogner mai 2022

 
 

Visitasforedrag

Biskop Kari Veitebergs visitas i de to nabomenighetene Frogner og Bygdøy ble avsluttet med visitasforedrag. Det ble holdt på kirkekaffen i Frogner Menighets Hus, Schafteløkken, søndag 15. mai 2022. Les foredraget.


Program for bispevisitasen i Frogner menighet

Fra tirsdag 10. til søndag 15. mai 2022 var det visitas i Frogner menighet ved biskop Kari Veiteberg. I denne perioden holdt biskopen også visitas i Bygdøy menighet.

 

Tid Hva Hvor
Tirsdag 10. mai - Frogner menighet
09.00-10.15 Besøk på Ruseløkka skole Ruseløkka skole
10.30-11.30 Kastanjen Aktivitetshus for rusavhengige (de tre vestlige bydelene, Frelsesarmeen, Blå Kors, Ivareta og Sykepleiere på hjul) Bygdøy allé 23
12.00 Rusletur til Schafteløkken og lunsj på Seniorsenteret Frogner Menighets Hus, Schafteløkken
12.45-13.15 Besøk i Frogner menighets barnehage og bevaring på Schafteløkken Schafteløkken
13.30-14.00 Formiddagsmesse for stab og frivillige Frogner kirke
14.00-15.30 Felles stabsmøte for Frogner og Bygdøy Frogner kirkestue
15.30 Befaring i Frogner kirke Frogner kirke
16.30 Møte med Frogner- og Bygdøy-konfirmanter: "Grill en biskop" Frogner kirkestue
17.30 Samtale med utvalgsledere i menigheten om frivillighet i frivillighetens år Frogner kirkestue
18.30 Innom Frogner kammerkors øvelse Frogner kirke
Onsdag 11. mai - Bygdøy menighet
Torsdag 12. mai - Frogner menighet
09.00-10.00 Møte med bydelsadministrasjonen. Informasjon om Frogner bydel og lokalmiljøet i Frogner menighet. Hvordan kan kirken bidra til et bedre nærmiljø? Bydelshuset, Drammensveien 60
10.00-11.30 Møte med HAV eiendom og Oslo havn og andre aktuelle aktører om "Fjordbyen er levende bydel". Bydelshuset, Drammensveien 60
12.00-14.00 Hverdagsmesse. Frogner Singers deltar. Lunsj og samtale "Om å bli eldre på Frogner". Frogner kirke og kirkestue
15.00-16.00 Prekensamtale med prestene Kirkekontoret
Parallelt program: Gjennomgang av kirkebøkene for Frogner sokn Kirkekontoret
17.00-17.30 Småbarnssang Frogner kirkestue
18.00-19.00 Samtale med Frogner menighetsråd Frogner Menighets Hus, Schafteløkken
19.00 Middag med menighetsrådet og stab + inviterte gjester Frogner Menighets Hus, Schafteløkken
Søndag 15. mai - begge menighetene
11.00 Høymesse felles for Frogner og Bygdøy Frogner kirke
Deretter Kirkekaffe, visitasforedrag Frogner Menighets Hus, Schafteløkken
 

Oslo biskopKari Veiteberg

Kari Veiteberg er født i 1961 og oppvokst på Stord. Hun ble cand.theol. ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, i 1988, ble ordinert til prest i 1992 og ble dr. theol. i 2006. Hun har også mellomfag i teatervitenskap. Veiteberg har bl.a. vært kapellan i Trondheim, stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar i Oslo, bymisjonsprest i Oslo, studierektor ved Liturgisk senter i Trondheim, og bymisjonsprest i Oslo knyttet til bymisjonssenteret Tøyenkirken. Hun har vært biskop i Oslo bispedømme siden desember 2017.
(Foto: Dag Smemo)

Et av hennes tidligste oppdrag som biskop var innvielsen av det nye orgelet i Frogner kirke ved festgudstjenesten 4. februar 2018. 

Kari Veiteberg har gitt ut flere bøker, som Bibelens kvinner (1995), Jacob Jervell. Et portrett (2013) og Bibelen på 200 sider (2021).

Hva er en bispevisitas?

Ordet visitas kommer fra latin og har betydningen besøk (visitare - besøke, se ofte, undersøke [jfr. visitt], avledet av visere - se [jfr. visjon, video]). En bispevisitas er altså en biskops besøk i en menighet. Ifølge visitasreglementet for Den norske kirke skal det som hovedregel være bispevisitas minst hvert 8. år. (Den forrige bispevisitasen i Frogner var imidlertid for 19 1/2 år siden!) Under visitasen er også prosten med (for Frogners vedkommende: domprost Anne-May Grasaas) og noen av de ansatte ved bispe-/bispedømmerådskontoret.

I visitasreglementet fortelles det om hva biskopen skal legge vekt på under visitasen:

Formålet med visitasen er å støtte, inspirere og veilede menighet og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. Biskopen skal ved visitasen legge vekt på forkynnelsen av Guds ord i soknet og ved dette gi støtte til menighetens virksomhet og styrke fellesskapet i menigheten. Sammen med menighetsråd og ansatte skal biskopen gå inn i et felles arbeid for å prøve menighetslivet på Guds ord og kirkens bekjennelse, og inspirere til frimodighet og tjeneste. drøftelse med menighetsrådene, og samtale med de ansatte. Det skal være møte med menighetsrådet og eget møte med staben i menigheten. Det skal også åpnes for samtaler med de ansatte ut fra visitasens hovedformål. Besøk på institusjoner hører med, likeså programposter som tar sikte på å fremme kirkens samarbeid med skole og barnehage. Normalt bør det også legges til rette for møtet med representanter for ledelsen i kommune eller bydel. Biskopen skal utarbeide en visitasrapport, og innhold fra den skal legges fram for menigheten i form av et visitasforedrag.