Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
  SØKNADSFRISTEN ER UTLØPT
   

Ledig stilling som menighetsforvalter i Frogner og Bygdøy menigheter - 100 % fast stilling

 
       
 
 

 

 

 

Som menighetsforvalter må en ha blikk både på helhet og detaljer, langsiktig planlegging og løpende daglige oppgaver.
     Bygdøy og Frogner menigheter favner både den pulserende byen og de mer landlige omgivelser. Det er kirker og menigheter som er plassert midt i storbyen, i spennet mellom respekt og ivaretakelse av tradisjoner og byens pulserende liv, aktivitet og utfordringer. Menighetene ønsker å fremstå med et åpent nærvær og tilstedeværelse for mennesker i nærmiljøet. Menighetsforvalter i Frogner og Bygdøy menigheter vil ha et administrativt ansvar for de to menighetene. Det vil bli ansatt en menighetskonsulent i 50% stilling for å ivareta sekretær- og oppfølgingsarbeid knyttet til Bygdøy menighetsråd sitt ansvarsområde. (Noe arbeid for Frogner menighet kan også forekomme i den stillingen.)
     Til stillingen som menighetsforvalter ligger et ansvar for tilstedeværelse ved begravelser og helst søndagstjeneste hver 4. uke.

Søknadsfrist: 25.03.2012
(Ved annen gangs utlysning var søknadsfristen 03.06.2012.)
Referansenr.:
1354356540
Søk stillingen (Kirkelig fellesråd i Oslo har elektronisk søknadsbehandling.)
         
 Kontaktinfo: Marit Aarrestad Østang, kirkeforvalter,
23 62 90 02 / 404 19 067
Fred Søndby, menighetsforvalter,
23 62 90 62
          
Frogner kirke ble bygget i 1907 og ligger sentralt til i et urbant miljø i Bygdøy allé. Bygdøy kirke ligger i landlige omgivelser, omkranset av løvskog og grønne marker i nærheten av Bygdøy kongsgård. I begge menighetene er det gudstjenester på søn- og helligdager og et stort antall kirkelige handlinger som bryllup og gravferd. Det er et høyt aktivitetsnivå med konserter og andre arrangementer.
     I begge menighetene er det et aktivt menighetsarbeid, og menighetene ser nå fram mot satsningen på trosopplæringsarbeidet for barn og unge. Stabene i Frogner og Bygdøy menigheter består av 3 prester, 2 kantorer, diakon, trosopplæringsleder og helgetjenestearbeidere. I tillegg vil det bli ansatt en egen menighetskonsulent i 50 % stillling for Bygdøy (noe arbeid for Frogner menighet kan også forekomme i den stillingen). Det er felles menighetsforvalter, som koordinerer arbeidet i menighetene og står for den daglige ledelsen.
     Frogner menighet har akkurat flyttet inn i nytt, moderne kontorbygg som ligger tett inntil kirken og menighetslokalene i Bygdøy all̀é. Stabene i Frogner og Bygdøy har felles  kontor i det nye bygget.
     Frogner menighet eier og driver egen barnehage og menighetshus på Schafteløkken. Bygdøy har sitt menighetshus "Fredriksborg" i Fredriksborgveien på Bygdøy.
Arbeidsoppgaver  
 • Daglig leder-funksjon for menighetsrådet, herunder sekretær og økonomiforvaltning
 • Lede, koordinere og inspirere det daglige arbeidet tilknyttet menighetskontoret
 • Samarbeide med øvrige ansatte om tilrettelegging og gjennomføring av gudstjenester, ulike kirkelige handlinger og aktiviteter.
 • Daglig oppfølging og arbeidsplanlegging for fellesrådsansatte medarbeidere
 • Lokal brukeransvarlig / kontaktperson for kirkebygg og kontorer
 • Noe utleievirksomhet i tilknytning til bl.a. kor og konserter

Arbeidssted
 • Oslo

 

Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole- / universitetsnivå
 • Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med økonomiarbeid og økonomistyring
 • Evne til både arbeide selvstendig og i team
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke

 

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor
 • Kirkelig fellesråd i Oslo har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % trekk i brutto lønn.

 

Andre opplysninger
 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Fast stilling
 • Startdato for ansettelse: 01.08.2012

 

 

 


 


 

 

 

     
Til toppen