Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Det nyvalgte menighetsrådet i Frogner for 2006-2009

Valg av nytt menighetsråd for perioden 2006-2009 ble avholdt søndag 16. oktober 2005. Det ble avgitt 72 stemmer, inkludert forhåndsstemmer. Ingen stemmer ble forkastet. Valgdeltakelsen var på 0,70 %. På grunn av reglene om kumulering og strykning kan den enkeltes stemmetall være høyere enn antall personer som avgav stemme. Det nye menighetsrådet fikk følgende sammensetning:

 

MEDLEMMER

  Navn Antall stemmer   Adresse
1. Kirsten Astrup 83   Nobelsgt. 29 A, 0268 Oslo
2. Ola B. Johannessen 80   Gabelsgt. 7, 0272 Oslo
3. Trond Arild Lidalen 78   Bjørn Farmannsgt. 16, 0271 Oslo
4. Gunnar Heiene 78   Olav Kyrresgt. 10, 0273 Oslo
5. Ragnar Osnes 77   Drammensvn. 110 G, 0273 Oslo
6. Vigdis Ellefsrud 74   Drammensvn. 53, 0271 Oslo
7. Gro Falch Brennhovd 73   Bjørn Farmannsgt. 11 B, 0271 Oslo
8. Jardar Seim 72   Gabelsgt. 37, 0272 Oslo
9. Wenche Øverland 72   Bygdøy allé 66, 0265 Oslo
10. Sunniva Cristina Bragdø 71   Bygdøy allé 57, 0265 Oslo
  Dessuten er sokneprest Paul Nome fast medlem av rådet i egenskap av sokneprest.
         

VARAMEDLEMMER

1. Helen Hanoa 70   Drammensvn. 52 C, 0271 Oslo
2. Mildred Coppola 69   Nobelsgt. 16 B, 0268 Oslo
3. Erik Kyvik Hauge 62   Baldersgt. 26, 0263 Oslo
4. Halvard P. Johansen 53   Gyldenløvesgt. 22, 0260 Oslo
5. Ingeborg Moræus Hanssen 52   Gimle terrasse 9, 0264 Oslo
Presentasjon av hver enkelt som stod på valglisten: Klikk her.

Resultatet av valget vil etter reglene bli innberettet til Oslo bispedømmeråd, med kopi til Kirkelig fellesråd i Oslo, soknepresten i Frogner og domprosten. Det nye rådet har sitt konstituerende møte onsdag 23. november 2005. Da skal det velges menighetsrådsleder og nestleder for 2006, representant og vararepresentant fra Frogner menighet til Kirkelig fellesråd i Oslo, samt arbeidsutvalg for menighetsrådet. Det nye rådet trer i funksjon 1. januar 2006.

Til toppen