Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 

Valg av leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd (og delegater fra Oslo bispedømme til Kirkemøtet)

Nominasjonskomitéen for leke medlemmer i Oslo bispedømme har nominert 21 kandidater til valget av leke medlemmer i Oslo bispedømmeråd, og dermed til Kirkemøtet. I tillegg har to kandidater blitt oppført ved såkalt supplerende nominasjon. (Minst 50 kirkemedlemmer fra tre ulike sokn kunne innen 15. juni foreslå en alternativ kandidat.) Listen, som er gjengitt nedenfor, er ordnet alfabetisk. Det bispedømmerådet som velges for Oslo bispedømme (dvs. Oslo, Asker og Bærum kommuner), skal ha følgende sammensetning og ialt 11 medlemmer:

  • Biskopen
  • En prest valgt av prestene i bispedømmet
  • En lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet
  • Sju andre leke som velges ved direkte valg av de stemmeberettigede i bispedømmet (ulike regler i de forskjellige bispedømmene, noen har indirekte valg for denne gruppen, eller en kombinasjon av direkte og indirekte valg). De seks som deretter får flest stemmer, blir varamedlemmer for de leke medlemmene.
  • En representant for døvemenighetene

Valget av de sju leke medlemmene skal foregå som preferansevalg. Det innebærer at velgeren skal rangere inntil fem kandidater ved å sette ett kryss på stemmeseddelen i kolonnen for ”mitt førstevalg”, ett i kolonnen for ”mitt andrevalg” osv. Velgeren skal rangere minst én kandidat. Stemmesedler hvor det ikke er satt noen kryss, blir forkastet.

 

Stemmerett har alle kirkemedlemmer som er født i 1994 eller tidligere. For å være valgbar må man være født i 1991 eller tidligere. De som har stemmerett som prest eller lek kirkelig tilsatt, har ikke stemmerett ved det direkte valget av leke medlemmer.

Kandidatliste for valg av 7 leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd

En nærmere presentasjon av hver kandidat kan du se på Oslo bispedømmes nettsted.

Navn Alder Sokn  Yrke/stilling 
Berg, Karin-Elin  30 Markus Rådgiver, Kunnskapsdepartementet
Eide, Marius Berge  19 Røa Skoleelev
Ekenes, Hans Christian  59 Grefsen Spesialrådgiver, Oslo kommune
Fagereng, Ronny  42 Vålerengen Seniorrådgiver, Forsvarsdepartementet
Fisknes, Ole Herman  71 Grefsen Pensjonist, tidligere ekspedisjonssjef Kultur- og kirkedepartementet
Gunleiksrud, Kristin  48 Asker Rådgiver, IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Hegstad, Harald 50 Mortensrud Professor, Menighetsfakultetet
Holm-Glad, Thorleif Johan  62 Fagerborg Daglig leder, elektronikkutvikling
Husby, Torstein  60 Tonsen Seksjonsoverlege, Ullevål sykehus
Hvidsten, Torkil 29 Lilleborg Student
Høeg, Hildegun Hennum  44 Østerås Organisasjonskonsulent, Menighetsfakultetet
Malterud, Hege Hovland  37 Torshov Prosjektleder, Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Mikkelsen, Camilla Oulie  28 Gamlebyen Programkoordinator KFUK/KFUM
Ottersen, Inger Marie  25 Trefoldighet Stud. theol., Menighetsfakultetet
Remvik, Oddrun  57 Paulus Avdelingsdirektør, Helse & Sosial, Kirkens Bymisjon
Sjøtrø, Inger Torunn  55 Haugerud Rådgiver, Kirkens Nødhjelp (fra 1/7-09)
Skjelvik, Ingebjørg  44 Romsås Konsulent
Skaaheim, Anfin Jarle 70 Vardåsen Pensjonist
Torvik, Asbjørn  62 Nordstrand Administrasjonssjef, Det Norske Bibelselskap
Vederhus, Håvard  20  Grefsen Leder av Elevorganisasjonen
Veiteberg, Anne  44 Sagene Generalsekretær, Norske Kirkeakademier
Walstad, Kristin  35 Holmen Kommunikasjonsrådgiver, Menighetsfakultetet
Wenaas, Berit  69 Skøyen Pensjonist/bedriftsrådgiver