Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Program for 100-årsjub.
 
Biskop Kvarmes preken
 

Frogner kirkes 100-årsjubileum

Bilder fra barnegudstjenesten 2. desember og jubileumsgudstjenesten 9. desember 2007,
samt mottakelsen på Schafteløkken etter jubileumsgudstjenesten

 

Fra den første gudstjenesten i jubileumsuken: barnegudstjenesten søndag 2. desember. Frogranienborg barnegospel synger.

Fra den store jubileumsgudstjenesten søndag 9. desember. Biskop Ole Chr. Kvarme på prekestolen.

 

 

Frogner kammerkor, ex-Olavo og Valkyrien brass satte sammen med kantor Bjørn Kleppe på orgel og menighetens salmesang et musikalsk fest-stempel på jubileumsgudstjenesten.

 

Fra nattverdliturgien med Arne Slørdahl og Rut Ugland ved alteret.

På den åpne mottakelsen i Frogner menighets hus (Schafteløkken) etter gudstjenesten lytter folk til en av de mange hilsningstalene.

Både ordfører Fabian Stang og byrådsleder Erling Lae hilste fra Oslo kommune. Andre hilsener var fra biskopen, domprosten, kirkeverge Valgerd Svarstad Haugland, flere tidligere prester og noen til.

 

Alle fotos: Jardar Seim