Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Til ettertanke
 

Fastetid - hva er nå det?

Av Elisa Stokka

 

Jeg snakket med ei som har en annen bakgrunn enn den lutherske norske, hun spurte meg ut om tradisjonen med faste. Hun var overrasket over at jeg som prest ikke fastet, hva var fastetiden hvis jeg ikke fastet?

 

På Jesu tid ble den jødiske fasten praktisert på liknende vis som det vi opplever at muslimene gjør her til lands. Hvor de fra morgengry til solnedgang følger en rekke påbud. I jødisk sammenheng var fasten først og fremst knyttet til den store soningsdagen.

 

Hvordan skal vi da faste? Jesus gir oss i Matteus 6 et eksempel på en feil måte å faste på:

 

"Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik som hyklerne; de går med fordreide ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.

 

Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg."

 

Fasten som blir beskrevet her, ble ikke vendt mot Gud. Den ble vendt mot mennesker for å demonstrere hvor hellig og perfekt en selv var. Noen fastet derfor meget synlig på faste-dagene, mandag til torsdag. Disse dagene var også markedsdager hvor folk fra landet søkte inn til byer og landsbyer, og særlig til Jerusalem. Med et sånt publikum gjorde mange seg til for riktig å vise sin faste og fromhet. Slike ytre markeringer var sjelden uttrykk for ekte ydmykhet. Det er ikke en slik faste Jesus oppfordrer til.

 

Fastetid, er en tid hvor vi i norsk sammenheng har fokusert på dette å lese i Bibelen og be, altså en tid til å fordype seg i Guds ord og til å la bønnen få en større plass i vårt liv. Samtidig med at Kirkens Nødhjelp har invitert oss som lever i overflod i Norge, til å vise omsorg for andre rundt om i vår verden ved å dele. Fastetiden er en tid å gi, til å se urettferdigheten i verden, til å la andres nød bevege oss til handling og givertjeneste. Derfor har vi i Frogner kirke fastebøsser fra Kirkens Nødhjelp, som vi kan bruke til å legge penger i, og som minner oss på å be for KN's arbeid. I år går innsamlingen til hiv-smittede i den 3. verden. Tirsdag 8. april er det fasteaksjon, hvor konfirmantene går fra dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.

 

Vi innledet fastetiden med Askeonsdag-gudstjeneste. På gudstjenesten fikk vi tegnet askekors i panne og hørte ordene: "Menneske, kom i hu at du er støv og skal vende tilbake til støv." Bruk av aske ved å tegne korsmerket på pannen er en urgammel skikk for å symbolisere sorg over synd og uriktige handlinger. På askeonsdag ble det brukt for å vise at fastetiden også handler om anger og bot.

 

Fastetiden en forberedelsestid til påske, vi er på vandringen mot Jerusalem.

 

 


Elisa Stokka er vikarprest i Frogner menighet, Oslo, og studentprest på Menighetsfakultetet.

Til toppen