Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
r
 

Bygdøy  til Frogner fra 2005

Den 1. januar 2005 ble Bygdøy sokn (menighet) overført fra Skøyen prestegjeld til Frogner prestegjeld, som fra da av består av to sokn, Frogner og Bygdøy.

Forandringen innebærer at prestene i Frogner nå har to sokn å dekke. Også menighetsforvalteren i Frogner har oppgaver for Bygdøy. Ellers vil Frogner og Bygdøy fortsatt være to separate menigheter med hvert sitt menighetsråd, hver sine aktiviteter osv. - unntatt i de tilfeller der begge finner det naturlig å gjøre bestemte oppgaver sammen. Nettsiden www.frognerkirke.no vil fortsatt være knyttet til Frogner menighets aktiviteter, ikke Bygdøys.

Det "nye" Frogner prestegjeld vil ha 18 709 innbyggere (2002-tall). Det "gamle" Frogner prestegjeld hadde 15 528, og Bygdøy 3 181.

Det foregår for tiden en gjennomgang av prestebemanningen i Oslo bispedømme for å finne ut om ressursene bør fordeles annerledes mellom menighetene enn nå. I påvente av det ble prestetjenesten i det "nye" Frogner prestegjeld i en tid midlertidig styrket med en vikarprest i 50 % stilling.

Ellers er normalordningen fortsatt at det er gudstjenester både i Frogner og Bygdøy kirker hver søndag.