Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Bispeavstemning i Frogner menighetsråd


På sitt møte onsdag 3. november 2004 hadde Frogner menighetsråd avstemning om hvem som bør bli biskop i Oslo når Gunnar Stålsett går av i 2005. Menighetsrådets avstemning fulgte de reglene som er satt opp av Kultur- og kirkedepartementet. Det kunne stemmes på fem kandidater i prioritert rekkefølge. De fem måtte være blant de sju som Oslo bispedømmeråd har nominert. Det var dessuten anledning til å stemme på biskoper som er i tjeneste i et annet bispedømme. Avstemningen var hemmelig (skriftlig).

Resultatet av avstemningen ble:

1. Direktør Erling Pettersen (direktør i Kirkerådet).

2. Biskop Ole Christian Kvarme (biskop i Borg bispedømme)

3. Domprost Tor Berger Jørgensen (domprost i Bodø)

4. Professor Trond Skard Dokka (professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

5. Domprost Olav Dag Hauge (domprost i Oslo)