Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Bilder fra bibelopplesningene

 
     

Til hovedsiden for bibelopplesningen
 

 
 
 

 

 

 

Den første opplesningen skjedde lørdag 15. februar 2003 kl. 12.00 i et overfylt kapell. Biskop Gunnar Stålsett var til stede og hadde en innledning. Lederen for Kulturutvalget, Liv B. Skaug, orienterte kort om idé, mål og opplegg for prosjektet. Første oppleser var skuespiller og tidligere teatersjef Ola B. Johannessen, medlem av menighetsrådet og kulturutvalget, og den som hadde idéen til prosjektet.
 

Et mer enn fullsatt kapell like før den første bibelopplesningen startet 15. febr. 2003.

 

Daværende leder for kulturutvalget i Frogner menighet, Liv Skaug, ønsket velkommen og redegjorde for prosjektet.

Biskop Gunnar Stålsett var glad for initiativet og ønsket lykke til med det flerårige prosjektet. Han nevnte at det ikke minst i Det gamle testamente kunne være mye vondt og vanskelig å lese om, men at det likevel var Guds nåde og kjærlighet som var hovedbudskapet i Bibelen. 

 

Skuespiller Ola B. Johannessen understreket verdien av å oppleve Bibelen i muntlig form, slik det har vært vanlig for de fleste mennesker i generasjonene før oss. Han startet så selve opplesningen med skapelsesberetningen fra 1. Mosebok.


Over til 2004

Etter den første opplesningen fortsatte det med regelmessige lesninger ut år 2003, unntatt i sommerferien og i juletiden. Noen ganger har det vært et godt besatt kapell, andre ganger har det vært færre til stede. I 2004 begynte lesningene lørdag 10. januar kl. 15.00. Da var kapellet fullsatt. Opplesernavn som Rolv Wesenlund og Kåre Conradi skjerpet interessen. Dessverre måtte Rolv Wesenlund melde sykdomsforfall, og på kort varsel overtok Ola B. Johannessen for ham. Mellom lesningene var det vakker sang av Marian Aas Hansen (Sometimes I feel like a motherless child).

 

Et fullsatt Frogner kirkes kapell under bibellesningen 10. januar 2004.

 
 


 


 

 

 

     
 
Til toppen