Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

 

 

 

Desember 2007:

Likevel bevilgninger til rehabilitering av Frogner kirke

 

Byrådets budsjettforslag for 2008 bød på nokså nedslående lesning når det gjaldt midler til vedlikehold av de rundt 60 ordinære menighetskirkene. Mange av dem har store etterslep i vedlikehold (slik som Frogner kirke), og i budsjettforslaget fra september foreslo H/Frp-byrådet bare 14 millioner kroner til alle disse kirkene. Det er imidlertid bystyret som vedtar budsjettet, og der har ikke Høyre og Fremskrittspartiet flertall uten støtte fra andre partier. I slutten av november inngikk derfor de fire borgerlige partiene Kr.F., V., H. og Frp. et budsjettforlik. I dette forliket er det plusset på 32 millioner kroner til rehabilitering av kirker, og Frogner kirke er en av de fem kirkene som er nevnt spesielt. De andre er Manglerud, Iladalen, Vestre Aker, Klemetsrud. Denne påplussingen ble som ventet vedtatt av bystyret onsdag 12. desember.

Vi tar det for gitt at det denne gangen går bedre enn forrige gang Frogner kirke ble lovet å få del i en tilleggsbevilgning. For 2006-budsjettet ble det plusset på 6 millioner fordelt på tre kirker, deriblant Frogner (ved siden av Uranienborg og Vestre Aker). Men Frogner fikk bare 800.000 av dette beløpet, og dermed ble det ikke engang en forpliktende start på det som skulle være totalrehabiliteringen av kirken til dens 100-årsjubileum i 2007. Beløpet rakk bare til sliping og lakking av gulvet foruten enkelte andre tiltak.

Det er Kirkelig fellesråd i Oslo som fordeler de investeringsmidlene som bevilges av kommunen, også til de kirkene som nevnes spesielt. Denne gangen Kirkelig fellesråd være seg bevisst at Frogner menighet i flere år er blitt stilt i utsikt (men selvfølgelig ikke lovet) en kontorutbygging og totalrehabilitering til 100-årsjubileet, i tråd med det andre kirker har blitt til del ved et slikt jubileum (f.eks. Ullern kirke). Når bystyret nå for annen gang på få år nevner Frogner kirke ved navn ved en budsjettpåplussing, er det politisk umulig for Kirkelig fellesråd å la være å sette i gang for fullt med kontorutbyggingen og rehabliteringen av Frogner kirke i budsjettåret 2008.

Til toppen