Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Aktuelt sommeren 2015 (arkivside)

Innhold: Musikkvideo innspilt i Frogner kirke | Pressemelding fra Oslo biskop | Uttalelse fra MR-leder Tellef Raustøl | NRK Østlandssendingens intervju med MR-leder | Reportasje i "Dagen" om videosaken | Menighetsrådets behandling | Beklagelse fra sokneprest og MR-leder | Debattinnlegg av Fred Søndby på Verdidebatt

 


2015: Musikkvideo med nakenscener foran alteret i Frogner kirke

Musikkvideoen "Father" med Tooji (Touraj Keshtkar) ble lansert 8. juni. Gjennom den står artisten, kjent fra Melodi Grand Prix i 2012, fram som homofil. Han har tidligere avvist å svare på spørsmål om sin seksuelle legning. Videoen er spilt inn i Frogner kirke og vil være Oslo Prides offisielle pridelåt i 2015. Oslo Pride foregår 19.-28. juni. Videoen kulminerer med en stilisert samleiescene mellom artisten og en "prest" foran alteret. Den er tilgjengelig både på YouTube og i flere nettaviser. På nettstedet til Oslo Pride ligger dessuten et bilde fra videoen som blikkfang (et nakent par i omfavnelse foran alteret i Frogner kirke). Frogner menighetsråd har gitt tillatelse til innspillingen, men leder av menighetsrådet, Tellef Raustøl, uttalte etter å ha sett filmen, at det er scener der som ikke samsvarer med den prosjektbeskrivelsen som lå til grunn for vedtaket. Biskop Ole Chr. Kvarme kalte det et grovt misbruk av kirkerommet når det brukes som visuell kulisse for seksuelle scener i en kommersiell produksjon, og at det som har skjedd, bryter med reglene og forskriftene for bruk av kirkens rom. Etter forespørsel fra opplasteren ble videoen på YouTube etter noen timer påført aldersbegrensning, "da videoen kan være upassende for enkelte brukere", som det heter. På kirkekaffen etter gudstjenesten søndag 14. juni orienterte sokneprest Margunn Sandal, med tilslutning fra MR-leder Tellef Raustøl, om hva som hadde foregått sett fra deres synspunkt. Flere av de fremmøtte gav uttrykk for til dels meget sterk kritikk av det som hadde skjedd, inkludert menighetsrådets behandling av saken og den tillatelsen til filmopptak som ble gitt. Ingen utenom medlemmer fra menighetsrådet uttrykte støtte til rådets vurderinger. Se også den uttalelsen som ble sendt ut av menighetskontoret mandag 15. juni.


Pressemeldingen fra Oslo biskop

(8. juni 2015) ser slik ut:

"Jeg ble informert om saken etter at det var gjort vedtak i Frogner menighetsråd om å leie ut kirkerommet og opptakene var gjort. Uavhengig av musikkvideoens budskap og avsender er opptak av intime scener foran alteret helt uakseptabelt, og er en grov misbruk av kirkerommet. Kirkerommet skal aldri benyttes som visuell kulisse for seksuelle scener i en kommersiell produksjon, og det som her er skjedd bryter med de regler og forskrifter vi har for bruk av kirkens rom. Utover dette er det ikke naturlig for meg å kommentere saken ytterligere, sier Oslo biskop."

I tillegg la biskopen senere på dagen ut følgende saksopplysning:

I og med at vedtaket var gjort og klagefristen for vedtaket om å leie ut kirken var gått ut før biskopen ble orientert, var det ikke mulig for biskopen å stoppe bruken av Frogner kirke som kulisse i musikkvideoen. Brudd på reglene er i etterkant fulgt opp med representanter for menighetsrådet.


Leder i Frogner menighetsråd, Tellef Raustøl,

har 8. juni 2015 avgitt følgende uttalelse:

"20. april fikk Frogner menighet en henvendelse fra artisten Tooji Keshtkar om lån av kirken til musikkvideo/kortfilm. Han presenterte et prosjekt som var støttet av Fritt Ord og LLH, blant andre. Intensjonen med prosjektet var ”… å ta opp og bidra i den viktige debatten om homofile med religiøs bakgrunn og tro (…) og bidra til å skape et rom for økt forståelse, åpenhet og toleranse i samfunnet på tvers av legning og religiøst ståsted.”

Kunstprosjektet beskriver blant annet en hovedscene som også er en drømmesekvens oppe ved alteret. I denne scenen skal det være to nakne menn som er intime gjennom omfavnelse og blir velsignet av englevinger. Scenen skulle være poetisk, statuesk og symbolsk. I søknaden het det at menigheten skulle få se et førsteutkast på det ferdige resultatet for at man skal være sikker på at man er enige og ikke støter noen.

22. april fatter Frogner menighetsråd følgende vedtak: ”Frogner menighetsråd gir tillatelse til at Frogner kirke brukes under filminnspillingen av musikkvideoen. Tilretteleggelse skjer av staben.”

27. april blir det gjort filmopptak.

I videoen er hovedscenen blitt en elskovsscene som går langt ut over det som er beskrevet i prosjektet menighetsrådet fikk seg forelagt.

Sokneprest og menighetsrådets leder har i møte med produsenten inngått avtale med dem om å fjerne interiøret i kirken fra elskovsscenen. Vi beklager at denne avtalen ikke er fulgt opp. Da vi innså dette ba vi om at scenen ble tatt ut i sin helhet. Det er heller ikke gjort."


I et intervju som NRK Østlandssendingen den 8. juni hadde med menighetsrådsleder Tellef Raustøl, heter det blant annet:

"Raustøl sier de ble invitert til et kunstprosjekt med to nakne menn i en omfavnelse.

- Scenen skulle være poetisk og symbolsk. Vi skulle få se et førsteutkast og det ferdige resultat slik at vi ikke skulle støte noen.

- Men slik gikk det ikke?

- Nei, slik gikk det ikke. I videoen er det en elskovsscene som er langt utover det som er beskrevet i det prosjektet menighetsrådet fikk seg forelagt."

 


Sokneprest Margunn Sandal har ikke avgitt noen egen uttalelse, men henviser til menighetsrådsleders uttalelse. Hun har likevel gitt korte kommentarer i noen avisintervjuer.


Dagbladet Dagen i Bergen har presentert saken slik (10. juni 2015):

Forferdet menighet tar kirkerommet tilbake


Av Johanna Hundvin Almelid


Folk i Frogner menighet i Oslo reagerer med forferdelse etter at det ble kjent at kirken deres har blitt brukt til homo-sex.

 
Menigheten kom i medias søkelys i forbindelse med det artisten Tooji Keshtkar omtaler som et kunstprosjekt. Musikkvideoen «Father» viser artisten Tooji og presten i intime scener foran alterringen.

 
Tellef Raustøl, leder for menighetsrådet er selv fast kirkegjenger i Frogner menighet. Han tror ikke videoen kommer til å ødelegge for hans opplevelse av kirken i tiden fremover.

  

– Men det som har skjedd, tar vi klart avstand fra, sier han


Tilbakelagt

– Kommer innholdet i denne videoen til å virke forstyrrende for deg neste gang du sitter i kirken og ser fram mot alterringen?

– Nei, overhodet ikke. Dette er tilbakelagt, og jeg kommer ikke til å ha det med meg videre. Vi har et nydelig alterparti i kirken som jeg vil se mot. Der står det «Jeg vil gi dere hvile». Det blir mitt fokus, sier han.

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme reagerte mandag sterkt på videoen. Han reagerer sterkt på at krikerommet benyttes som visuell kulisse for seksuelle scener i en kommersiell produksjon.

– Uavhengig av musikkvideoens budskap og avsender er opptak av intime scener foran alteret helt uakseptabelt, og er et grovt misbruk av kirkerommet skriver han.
 
Ord og bønn
Hans Arne Akerø arbeider i Kirkerådet som seksjonssjef for gudstjenesteliv og kultur. Han sier i en kommentar til Dagen at kirken ikke har noe ritual for å «ta tilbake» en kirke som har blitt krenket eller brukt til andre formål enn det skal brukes til.
– Det grunnleggende prinsippet som er i kirken er at alle ting helliges ved Guds ord og bønn. Ved at det feires gudstjeneste, og ved og ord og sakrament, så helliges huset. Det er i grunnen det eneste som trengs.

 
Akerø peker på at det er lenge siden opptaket skjedde, og at menigheten har hatt en rekke gudstjenester i etterkant. Han tror likevel det kan være lurt å si noe om saken i en gudstjeneste, og orientere om det som har skjedd, men at det er helt opp til den enkelte prest sitt skjønn.

  

Akerø viser også til den gamle klokkerbønnen, som kan være en god bønn i en slik situasjon: «Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus...»


Fortvilet
Raustøl forteller at de sterkeste reaksjonene kommer fra folk som er bærere av menigheten.
– De er forferdet og fortvilet. I tillegg er det en del eksterne folk som er interessert i saken, og som vil ha en forklaring på hva som har skjedd, sier han.

 
Sokneprest Margunn Sandal sier i et intervju med VG at Tooji fikk låne kirken til video-innspillingen fordi Frogner menighet ønsket å støtte kampen for homofiles rettigheter.

  

Vi opplever at kirken skylder å komme de homofile i møte og åpnet kirken for å støtte kampen for likeverdig kjærlighet med kirkens velsignelse, sier hun.

 

Se også originaloppslaget i Dagen.


 

Menighetsrådets behandling

Menighetsrådets behandling av saken om utleie av Frogner kirke til innspilling av musikkvideo skjedde på møte 22. april 2015. Møtebok (protokoll) for det møtet var satt opp til godkjenning på MR-møtet 20. mai. Det møtet ble imidlertid avlyst på grunn av for mange forfall. Godkjenning av møtebok skjedde derfor på det ordinære møtet den 3. juni. Den godkjente møteboka ble den 10. juni frigitt av menighetsrådet v/ sekretæren til offentliggjøring.


14. juni: Beklagelse fra sokneprest og MR-leder

Fra menighetskontoret ble det mandag 15. juni sendt ut følgende melding:

På kirkekaffen søndag 14.6.2015 orienterte sokneprest Margunn Sandal og menighetsrådsleder Tellef Raustøl om prosessen i tilknytning til "videosaken" i Frogner kirke. Det kom fram alvorlige og kritiske kommentarer til menighetsrådets saksbehandling, til selve vedtaket om å leie ut kirken og til mangelen på tilsyn under opptakene. Mange av de frammøtte ga uttrykk for sinne og sorg over at kirkerommet var blitt brukt på denne måten. Sokneprest og menighetsrådsleder beklaget det som har skjedd. De som ønsker nærmere innsyn i sakspapirene, kan ta kontakt med menighetsforvalter Thomas Ekeberg-Andersen.


Debattinnlegg av Fred Søndby

Tidligere menighetsforvalter i Frogner menighet, Fred Søndby, har 10. juni 2015 offentliggjort dette innlegget på Vårt Lands "Verdidebatt":

Kirkens alter - stedet der Gud taler!

"Når jord og himmel møtes her, når Jesus Kristus er oss nær; da vet vi livets krefter gror, i kirkens rom - ved alterbord!" Denne sterke salmen skrevet av Gerd Grønvold Saue har sunget sterkt i mitt indre de siste dagene!

 

Jeg ønsker ikke å bruke spalteplass verken her på Verdiebatt eller andre steder for å diskutere seksuell legning eller kunstneriske ytringer. Men på bakgrunn av at jeg føler en dyp smerte og uro i mitt indre over hvordan artisten Tooji har fått anledning til å bruke alteret i Frogner kirke sammen med en skuespiller til å framføre sitt anliggende, ønsker jeg å si dette:

 

Den kristne kirke - hvor i verden den enn finnes - er oppført fordi den skal oppleves og benyttes som Guds hus. Og i dette huset, som er vigslet til lesning og forkynnelse av Guds ord, og til bønn og lovsang, kreves det såvel god dømmekraft som kristen erfaring når en skal vurdere hva som kan framføres i kirkens hellige rom.

 

I 8 år, fra 2004 til 2012 var jeg menighetsforvalter i Frogner kirke, og hadde fullmakt fra menighetsrådet til å gjøre avtaler om konserter og andre arrangementer som skulle framføres i kirken. Hadde programmet et klart kristent innhold, og ellers ikke brøt med en vanlig kristen forståelse, kunne jeg gjøre slike avtaler direkte med aktuelle kor og grupper. Men var dette mer tvilsomt, måtte jeg la saken gå via prest og menighetsråd.

 

Fra tid til annen kom det forespørsler om leie av kirken for opptak av ting som skulle brukes i reklameøyemed, ofte med mer eller mindre komiske tilsnitt. I forståelse med mine foresatte sa jeg konsekvent nei til slike forespørsler. Det var to tungrtveiende grunner til dette. Den ene grunnen er, som jeg innledningsvis var inne på - at kirkens rom er et Guds hus, og at vi bør vise respekt for det hellige rommet, der menigheten kommer sammen for å høre Guds ord. En annen grunn til at vi ikke ønsket reklamestunt i kirkerommet var fordi vi vet at mange har opplevd å ta farvel med sine nærmeste kjære nettopp i dette rommet. Tanken på at de samme menneskene kanskje rett etterpå skulle oppleve å se dette rommet som bakgrunn for et reklamestunt på TV, gjorde at vi sa nei til slike opptak, og kanskje tapte noen reklamekroner på det.

 

Jeg skal som nevnt ikke kommentere artisten Toojos motivasjon og bakgrunn for sin opptreden i Frogner kirke - men det både forundrer meg og uroer meg at de ansvarlige i Frogner menighet kunne gi sin tillatelse til en slik bruk av kirkerommet.

 

Det var for meg sterkt å se at kirkerommet ble brukt på denne måten, der ordene av Jesus "Jeg vil give eder hvile" stod som et bakteppe for noe som i så liten grad hører hjemme i et kirkerom. Jeg tror for øvrig også at artistens budskap hadde stått seg på å bli framført på en annen arena enn dette. Vi skal ikke forvente at alle aktører skal kunne bedømme hva som skal kunne framføres i et kirkerom. Men fra den stedlige kirkeledelse må en kunne forvente dette!

Følg debatten om dette innlegget på Verdidebatt.no.


 

 
Til toppen