Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Høsten 2003:

 

PAUL NOME ny sokneprest

Etter at stillingen som sokneprest i Frogner prestegjeld har stått ledig i over ett år, ble Paul Nome den 25. august av Oslo bispedømmeråd utnevnt til ny sokneprest. Han var innstilt som nummer 1 av Frogner menighetsråd og tiltrer stillingen 1. oktober.

Paul Nome er 58 år og har en allsidig bakgrunn som teolog og prest. Han har sin teologiske embetseksamen fra Menighetsfakultetet (1972), der han også tok sin teologiske doktorgrad i 2000. Han har vært residerende kapellan i Sofienberg menighet i Oslo, daglig leder ved Oslo bispedømmekontor, sykehusprest ved Rikshospitalet og norsk prest i Stockholm. Han har også vært spesialkonsulent for arbeidet med kirkelig integrering av psykisk utviklingshemmede, og har i perioder vært vikarprest, slik han for tiden er i Bryn menighet i Bærum.

- Hvorfor søkte du stillingen som sokneprest i Frogner menighet?

- Jeg fikk flere oppfordringer om å søke, og jeg fant at det ville være en interessant utfordring å arbeide der. Ikke fordi Frogner er kjent for å ha spesielle problemer, men fordi jeg tror det er en menighet med en variert befolkning. Den har verken preg av å være en menighet med veldig mange unge eller veldig mange eldre. Det fins selvsagt en myte om det besteborgerlige liv på Frogner. Men jeg tror ikke på den myten. Menneskene er de samme. Og det sosiale bildet er annerledes enn før. I en typisk bygård på Frogner er det helt sikkert en stor variasjon av interessante mennesker, og jeg gleder meg til å bli kjent med folk på Frogner. I vår tid passer heller ikke de tradisjonelle standardoppfatningene om gamle og unge mennesker så godt lenger. Mange gamle mennesker er riktig gøyale mennesker, og mange yngre er ofte svært verdibevisste.

- Når regner du med å kunne tiltre?

- Siden jeg ikke er ansatt i en fast stilling, men er vikarprest, bør det kunne skje nokså raskt. Jeg er iallfall innstilt på å begynne så snart som mulig, i den grad det er opp til meg. La meg også legge til at jeg, før jeg søkte stillingen, visste at det er en god stab av dyktige folk i Frogner; det virket også til å gi meg lyst til å søke.

- Du har tatt den teologiske doktorgraden, men emnet er kanskje ikke blant de mest typiske for teologer?

- Det kan nok hende. Jeg skrev om Edvard Munch og hans tro og livsforståelse ut fra hans notatsamlinger - sett i relasjon til bildene. Det lar seg ikke gjøre å oppsummere dette på to linjer, men jeg kan iallfall si at jeg kom fram til et mer nyansert syn på disse spørsmålene enn det som har vært de vanlige oppfatningene før.

Paul Nome er også musikalsk interessert. Han er dyktig på fiolin og trompet, og han er gift med en pianist, Kjersti Nome, som har vært amanuensis ved Norges Musikkhøgskole. Sammen har de fire voksne barn.

Av Jardar Seim 25.8.03
 

Se også Aftenpostens intervju med Paul Nome 8. september 2003..