Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Aktuelt okt. 2009

Sogneprest Asle Engers plass

Etter initiativ av sogneprest Paul Nome og med vedtak i Frogner bydelsutvalg har Asle Enger nå fått en egen plass oppkalt etter seg. Plassen er der Lindemans gate krysser Erling Skjalgsons gates forlengelse (like ved Frogner terrasse) og har til nå manglet et offisielt navn. Siden 1996 har plassen rommet den vakre skulpturen Dona Nobis Pacem av billedhuggeren Solveyg W. Schafferer-Sigerus. Asle Enger var en folkekjær sogneprest i Frogner menighet fra 1955 til 1976. Han fikk også et kjent navn fordi han under krigen var frivillig fange for å kunne være feltprest for norske offiserer i fangenskap i Tyskland. Han døde i 2000. En byste av ham, utført av Arne Durban, står oppstilt utenfor Frogner kirkes kapell.

Sogneprest Asle Engers plassNavnsettingen av plassen ble markert med en kort seremoni fredag 23. oktober kl. 15.00, da navneskiltet ble satt opp. Ordfører Fabian Stang holdt en kort tale og erklærte plassen som "åpnet" under sitt nye navn. Han sa også noen ord om Asle Enger. Billedhugger Solveyg W. Schafferer-Sigerus var til stede og fortalte litt om hvordan skulpturen Dona Nobis Pacem var blitt til. Barn fra Frogner menighets barnehage, Schafteløkken, skapte god stemning med sin sang. Sokneprest Paul Nome ledet og bandt sammen arrangementet. Sogneprest Asle Engers plass