Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

BIBELEN: Opplesning 2003-2007

Det leses fra Bibelen i alle gudstjenester, men det er korte utdrag. Størstedelen av "Bøkenes bok" hører vi aldri i kirken. Frogner menighet har gjort noe med dette. Hver lørdag fra februar 2003 til desember 2007 ble det lest høyt fra Bibelen. I løpet av disse årene ble hele Bibelen lest - fra 1. Mosebok til Johannes' åpenbaring. Det var lesninger hver lørdag ettermiddag kl. 15 (unntatt om sommeren og de store høytidene). To personer leste hver gang, og de leste ca. fem sider hver, gjerne med et musikkinnslag imellom. Hver samling varte ca. 45 minutter. Oppleserne var i stor grad "amatører" fra Frogner menighet, men det deltok også profesjonelle skuespillere, både i og utenfor menigheten. Det var medlemmene av Frogner menighets kulturutvalg som fant opplesere og musikkinnslag, og som stod for de praktiske sider ved arrangementene. Alle som opptrådte, gjorde det uten honorar.

Den første opplesningen skjedde lørdag 15. februar 2003 kl. 12.00 i et overfylt kapell. Biskop Gunnar Stålsett var til stede og hadde en innledning. Daværende leder for Kulturutvalget, Liv B. Skaug, orienterte kort om idé, mål og opplegg for prosjektet. Første oppleser var skuespiller og tidligere teatersjef Ola B. Johannessen, medlem av menighetsrådet og kulturutvalget, og den som hadde idéen til prosjektet. Neste besøk av Oslo biskop var på lesningen lørdag 3. desember 2005, da biskop Ole Christian Kvarme var til stede og kom med en hilsen. I tillegg til de ukentlige bibellesningene arrangerte Kulturutvalget onsdag 28. mars 2007 en temakveld for å belyse noen av de problematiske sidene som mange opplever ved Det gamle testamente. Professor Helge Kvanvig ved Universitetet i Oslo tok da opp temaet "Gudstro og etikk i Det gamle testamente. - Da Abraham skulle ofre Isak."

Prosjektet ble avsluttet med at hele Johannes' åpenbaring ble lest i Frogner kirke lørdag 1. desember 2007 kl. 15, der det også var en lang rekke musikkinnslag. Dette arrangementet markerte samtidig begynnelsen på jubileumsuken for Frogner kirkes 100-årsjubileum.

Detaljer om lesningene (dato, opplesere, tekster, musikkutøvere) kan du se på følgende sider:

 

Våren 2003 Høsten 2003
Våren 2004 Høsten 2004
Våren 2005 Høsten 2005
Våren 2006 Høsten 2006
Våren 2007 Høsten 2007
Avslutningsarrangement 1.12.2007
 

   

 

Vet du at du kan finne hele Bibelen på Internett? Det er Det Norske Bibelskap som står bak satsingen. Gode søkefunksjoner - som en bibelordbok.
 

Prøv også dagens bibelord fra Det Norske Bibelskap.


Til toppen