Til åpningssiden med hovedmeny

Frogner menighet, Oslo
  

Preken 2. juledag, 26. desember 2020 - ved sokneprest Rut Ugland

Utskriftsvennlig versjon

 

ANDRE JULEDAG – EN ANNERLEDES JULEDAG!

2. juledag er den minst julete av dagene i julen… Dagen har til og med et eget navn «Stefanusdagen». Han som har gitt dagen navn – Stefanus – var den første kristne martyren.
 
I kirken på første juledag – leses et vers fra profeten Jesaja som egentlig sammenfatter hele julens mysterium. Det lyder slik: "Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys, over dem som bor i skyggelandet stråler lyset frem."
 
Alle som har levd en stund har erfart at livet ikke alltid er like lett og ubekymret. Det er ikke alltid vi vet hvor veien går og hva som videre skal skje.

 
Uforutsette ting kan dukke opp og forandre bildet – nye omgivelser og nye detaljer som legges til – både av lys og mørke!

 
Men nettopp til denne omskiftelige livsvandringen er det at profetordet fra Jesaja lyder og har gyldighet: Det folk som vandrer i mørket får se ett stort lys - over dem som bor i skyggelandet stråler lyset frem!
 
Jesus er lyset som kommer for å beseire mørket. Han kommer for å vise vei og retning der hvor mennesker er rammet av livsskygge og usikkerhet.

 
Lyset kommer til verden og tar bolig iblant oss. Ja, ikke bare i blant oss, men – i oss tar det bolig. For å opplyse vårt indre og for å gi veimerker til livsvandringen. Han som har gitt navn til 2. juledag – Stefanus – trengte dette. Han hadde opplevd både gode og vanskelige ting i livet. Men det viktigste når alt kom til alt var at han hadde sett lyset – og tatt imot lyset!!

 
Lyset strålte i ham og gjennom ham. Det ga kraft til hans vesen og alt han gjorde. Stefanus var innviet til å gjøre tjeneste med å dele ut mat i menigheten. Han hadde omsorg for mange og han var vår kirkes første diakon.
Stefanus bragte troen ut til sin samtid. Han omsatte den til praksis - i omsorg for andre mennesker. Han levendegjorde Jesu evangelium.

 
Og det ble lagt merke til. Det var mange som ble grepet av Stefanus og de andre kristnes eksempel. Og tallet på dem som sluttet seg til menighetene økte for hver dag som gikk.
 
Dette var truende for lederne blant folket – som ville rydde ham av veien. De lagde falskt vitnesbyrd mot ham og dømte ham til døden.
 

Men Stefanus holdt fast ved sin tro - han var i etterfølgelse av Jesus like til døden. Stefanus tok sitt kors opp og fulgte Jesus. Akkurat slik Jesus hadde sagt til disiplene at de skulle gjøre.
 
2. juledag er en annerledes juledag. I kirkeårets bønn for dagen takker vi for «alle som under motstand og forfølgelse har vært tro mot evangeliet - like til døden». Og her er det mange som kan regnes med.
 

Vi har lett for å tro at det bare var de gamle martyrene som bibelen forteller om, og de som i dag kjemper i land med undertrykkelse og kristendomsforfølgelse som kan kalles martyrer.
 
Men martyrbildet er langt mer omfattende enn som så. Det omfatter alle som under livets motstand har holdt fast i troen på Jesus Kristus. Som har holdt fast på lyset - og båret det med seg i sitt indre - gjennom mobbing og nederlag, overgrep og lidelser, gjennom all slags motgang som livet i sin grufullhet kan by på.
 
2. juledag er vitnesbyrdets dag. En dag hvor vi skal takke for alle som har holdt fast på lyset like inn i døden.
 

Hver og en kan ta frem sin egen historie - og stoppe noen øyeblikk mens vi minnes hvordan lyset og håpet har båret også oss gjennom mørke og skyggeland.
 
Så selv om 2. juledag er den minst julete av juledagene – så kan den likevel hjelpe oss til å oppdage hva som er kjernen i julens budskap. Dette at vi får lys og håp – samtidig som vi møter en Gud som tar del i det dypt menneskelige og som går sammen med oss på livsvandringen fra fødsel til død – og videre inn i det evige.
 
La oss derfor be for alle som i dag i vår by og vår verden står overfor motstand og mørke og forfølgelse: At de må holde fast i lyset - fast i troen på Jesus Kristus!!

Rut Ugland
Prest i Bygdøy og Frogner